Anasayfa Kitap Cevapları
14 Aralık 2023, 18:09 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 71-72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Aşağıda verilen dallanmış ağaç etkinliğinde ifadeleri 1 numaralı kutucukta yazılı olandan başlayarak okuyunuz. Okuduğunuz ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Destek ve hareket sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Destek ve hareket sistemini oluşturan yapılar eklem, kas ve kemiklerdir.

2. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki görevi nedir?
Cevap: Enzimlerin kimyasal sindirimdeki görevi besinleri parçalamak ve sindirimi hızlandırmaktır.

3. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar kalp, kan ve damarlardır.

4. Küçük kan dolaşımının amacı nedir?
Cevap: Kirli kanın akciğerde temizlenerek kana karışmasını sağlar.

5. Kan bağışının toplum açısından önemi nedir?
Cevap: Kan bağışı birçok kişinin hayatını kurtarabilir. Bu yüzden önemlidir.

6. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu akciğerler, bronşlar ve bronşcuklar solunum sistemi organlarımızdır.

7. Kalın bağırsak, deri ve akciğerin boşaltımdaki görevi nedir?
Cevap: Hepsi vücuttaki atılımı sağlar. Deri tuz ve su atılımını, akciğerler karbondioksit atılımını, kalın bağırsak ise atık maddelerin atılımını sağlar.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190-191-192. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

C. Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramların uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki tabloda her satırda verilen yapı, organ veya kavramlardan farklı olanı örnekteki gibi boyayınız. Niçin böyle düşündüğünüzü tablodaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki şemada sindirimde görevli yapı ve organlar sırayla verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki yapı ve organlardan hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) Mide


2. Aşağıdaki yapılar ve bu yapıların bulunduğu sistemler eşleştirilecektir.
Yapı Birimleri ————————— Sistemler ————————————
● İnce bağırsak 1. Destek ve hareket sistemi
▲ Kemik 2. Boşaltım sistemi
■ Böbrek 3. Sindirim sistemi
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


3. Bir araştırmacı, aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlayarak her kaba eşit miktarda mide öz suyu koyuyor. Araştırmacı, bir süre sonra kaplardaki besinlerin durumlarını gözlemliyor.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap:D) Deneyde enzim miktarının kimyasal sindirime etkisi araştırılmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. İskeleti oluşturan aşağıdaki görselde verilen kısımların hangisi oynamaz eklemlere ve yassı kemiklere örnektir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


5. Yandaki görselde boşaltım sistemini oluşturan bazı yapı ve organlar
harflerle gösterilmiştir.
Buna göre,
I. K kanı süzerek idrarı oluşturur.
II. L üreterdir.
III. M idrar kesesidir.ifadelerinden hangileri doğrudur?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap: A) Yalnız I


6. AB kan gruplu ve kanında Rh faktörü olan bir kişinin kan nakline ihtiyacı vardır. Bu kişiye kan verme yeterliliğine sahip aşağıdaki kişilerden hangisinden alınan kan nakledilebilir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


7. Destek ve hareket sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Leğen kemiği uzun kemiktir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Aşağıdaki görselde kanın vücuttaki dolaşımı gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Görselden yararlanarak,
I. Akciğerler kanın oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
II. Kalpten böbrek, mide ve karaciğer gibi organlara oksijen bakımından zengin kan gönderilir.
III. Böbrek, mide ve karaciğerden kalbe gönderilen oksijen bakımından fakir olan kan, kalpten
de akciğerlere gönderilir. ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Cevap:
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162-164-165. Cevapları MEB Yayınları

9.Hastanede yatmakta olan bir hasta için acilen B Rh (–) kana ihtiyaç vardır.
Bu anonsu duyan dört kişi kan bağışında bulunmak için hastaneye başvurmuştur. Bu kişilerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Tablodaki kişilerden hangisinin özellikleri hastanede yatmakta olan hastaya kan vermek için uygundur?
Cevap: B) Yeliz Hanım


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Yandaki görselde sindirimde görev yapan organlardan bazıları K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir.

Bir öğrenci görseldeki organlarla ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir:
• K karaciğerdir. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
• L midedir. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
• M ince bağırsaktır. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.

Buna göre öğrenciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Cevap: A) Organların isimlerini doğru, görevlerini yanlış bilmektedir.


11. Vücuttaki yapı ve organlardan bazıları aşağıdaki şemada görevlerine göre sınıflandırılmıştır.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Buna göre şemada “ ? ” ile gösterilen yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

12. Yanda görseli verilen organla ilgili,
I. Safra sıvısı üretir.
II. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar.
III.Sindirilmiş besin içeriklerinin emilimini sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Cevap: A) Yalnız I


13. Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk alma anında gerçekleşmez?
Cevap: B) Akciğerlerin iç hacminin azalması


14. Kanda yapı ve görevlerine göre farklılaşmış, üç çeşit kan hücresi bulunur. Aşağıdaki tabloda kan hücreleri K, L ve M harfleriyle gösterilmiş ve bu kan hücrelerinin görevleri verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Buna göre kan hücreleriyle ilgili,

I. K çok küçük kan hücreleridir.
II. L kanda en fazla bulunan kan hücresidir.
III.M beyaz kan hücreleridir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap:
D) II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap