Anasayfa Kitap Cevapları
24 Ocak 2024, 12:58 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76-77-78-79-80-81. Cevapları MEB Yayınları

2. Neler Öğrendik Neler Cevapları

2. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa  76-77-78-79-80-81. MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnsan iskeletinde kaç çeşit kemik vardır? Bu çeşitlerin isimlerini yazınız.
Cevap: Kısa, uzun ve yassı olmak üzere üç çeşit kemik vardır.

2. Kimyasal sindirim için salgı üreten organların isimleri nelerdir?
Cevap: Salgı üreten organların ağız, mide ve pankreastır.

3. Küçük kan dolaşımının amacı nedir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Kanı akciğerlerde temizler ve kalbe dönmesini sağlar.

4. Solunum sistemi organlarından olan burnun görevlerini kısaca yazınız.
Cevap: Solunan havayı ısıtır, nemlendirir ve süzer.

5. Kanın süzülmesinden başlayıp idrarın vücut dışına atılmasına kadar görev yapan boşaltım sistemi organ ve yapılarını sırasıyla yazınız.
Cevap: Sırasıyla böbrek, üreter, idrar kesesi, üretradır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevleri arasında yer almaz?
Cevap: D
A) Beyin, kalp ve akciğer gibi hayati organları korumak
B) Vücudun hareketini sağlamak
C) Vücudun dik durmasını sağlamak
D) İsteğimiz dışında çalışmak


2. İnsan iskeletinde yer alan bazı eklemlere ilişkin bilgiler aşağıda veriliyor.
X eklemi: Omurgayı oluşturan kemikler arasında yer alır.
Y eklemi: Kol kemikleri ve pazu kemiği arasında bulunur.
Z eklemi: Kafatası kemikleri arasında bulunur.
Buna göre X, Y ve Z eklemleri ile ilgili,
l. Y türü eklemlerden bacaklarda da vardır.
ll. Parmak kemikleri arasında Z türü eklemler vardır.
lll. Y ekleminin hareket yeteneği, X eklemininkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: B
A) Yalnız l
B) l ve lIl
C) Il ve lll
D) l, Il ve lll


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdakilerden hangisinde, sindirim ile ilgili doğru bir ifade yer almaktadır?
Cevap: C
A) Ağızda sadece fiziksel sindirim gerçekleşir.
B) Midede karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar.
C) İnce bağırsakta yağların fiziksel ve kimyasal sindirimi gerçekleşir.
D) Kalın bağırsakta sadece yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149. Cevapları MEB Yayınları

4. Aynı ortamda bulunan özdeş kapların içine eşit miktarda tereyağı konuluyor. Daha sonra bu kapların içine X, Y ve Z sıvıları ekleniyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Bir süre beklendikten sonra I. kapta sadece fiziksel, II. kapta sadece kimyasal sindirim gerçekleşirken III. kapta herhangi bir sindirim gerçekleşmiyor. Buna göre X, Y ve Z sıvılarının salgılandığı organlar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: B

X Sıvısı         Y Sıvısı          Z Sıvısı
A) Karaciğer      Mide               Ağız
B) Karaciğer     Pankreas         Ağız
C) Pankreas      Karaciğer         Mide
D) Ağız             Karaciğer           Mide


5. Dolaşım sistemindeki yapılar ve burada gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: D
A) Alyuvarlar, hücrelere besin ve oksijen taşır.
B) Kanda sayısı en fazla olan hücreler akyuvarlardır.
C) Kan grubu A Rh (+) olan biri, kan grubu B Rh (+) olan birine kan verebilir.
D) Büyük kan dolaşımı ile mide ve beyin gibi organlara besin ve oksijen gönderilir.


6. Bilim uygulamaları dersinde solunum sistemi modeli yapan Elif, modelindeki yapı ve organları şekildeki gibi numaralandırmıştır. Elif, arkadaşlarından yaptığı modelle ilgili yorum yapmalarını istemiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Bu modelle ilgili,
l. Soluk alma sırasında 5 numaralı yapının hacmi artar.
ll. Soluk alırken hava 1, 2, 3, 4, 6 ve 7
numaralı yapıların içinden geçer.
lll. Bulundurduğu kaslar gevşediğinde
soluk vermeyi sağlayan yapı, 7 numara ile gösterilmiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B
A) Yalnız l
B) l ve lll
C) lI ve lll
D) l, II ve lll


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

7. Aşağıdaki tabloda solunum sistemine ait bazı yapı ve organlar ile bunlarla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Bu tablodaki yapı ve organlar ile ilgili oldukları ifadeleri “ ” işareti ile eşleştiren bir öğrenci, bazı bölümlerde hata yapmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

Bu eşleştirme ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: B
A) “Gırtlak” ile ilgili eşleştirme doğru yapılmıştır.
B) Sadece “bronş” ile ilgili işaretleme hatalıdır.
C) “Alveol” doğru ifade ile eşleştirilmiştir.
D) “Soluk borusu” ile ilgili işaretleme hatalıdır.


8. Boşaltım sistemine ait yapı ve organlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

Bu yapılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D
A) Böbrekler, kandaki atık maddeleri süzer.
B) İdrar borusu, böbrekte oluşan idrarı idrar kesesine iletir.
C) İdrar kesesi idrarın biriktiği yapıdır.
D) İdrar kanalının diğer adı üreterdir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıdaki tabloda K, L ve M besin içeriklerinin kimyasal sindirime uğramaya başladığı organlar verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre K, L ve M ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D
A) K, L ve M ağızda fiziksel sindirime uğrar.
B) M, ince bağırsakta da kimyasal sindirime uğrar.
C) K’nin fiziksel sindirimi, karaciğerin ürettiği bir sıvı sayesinde gerçekleşir.
D) L’nin kimyasal sindirimi, mide dışında başka bir organda gerçekleşmez


10. Destek ve hareket sisteminin bir parçası olan iskelet; kemikler, eklemler ve kıkırdaklardan oluşur. Yetişkin bir insan iskeletinde yaklaşık 206 kemik bulunur. Bu kemikler eklemlerle birbirine bağlanır ve bazı kemiklerin ucunda kıkırdak bulunur. Bir dergiden iskelete ait görsel parçalarını kesen Aydan; ip, pipet ve yapıştırıcı kullanarak bir iskelet kuklası yapmıştır. Kuklada bazı kemiklerin arasını iple bağlarken bazı kemikleri birbirine yapıştırmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Aydan’ın yaptığı kukla ile ilgili,
l. K bölgesindeki yassı kemikler arasında eklem bulunmadığı için bu kemikleri birbirine yapıştırmıştır.
ll. L bölgesinde bulunan kemikleri bağlayan eklemler, M bölgesinde bulunan eklemden
farklıdır.
lll. M bölgesindeki kemikler arasında bulunan eklem yarı oynar olduğu için bu kemikleri birbirine iple bağlamıştır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: A
A) Yalnız lI
B) l ve ll
C) l ve lll
D) Il ve lll


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

11. Bir öğrenci su motoru, kalın ve ince su borularını kullanarak dolaşım sistemini temsil eden aşağıdaki modeli tasarlamıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

Bu modelde su motoru, suyu büyük bir kuvvetle itmektedir. Su, sırasıyla I numaralı boru, ince boru ve II numaralı borudan geçerek hareketini tamamlamaktadır.
Tasarlanan modelle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Cevap: D
A) Su motoru, vücuda kan pompalayan organı temsil eder.
B) I numaralı boru, kan akış hızının en fazla olduğu damarları temsil eder.
C) İnce borular, kan ile hücreler arasında besin alışverişini sağlayan damarları temsil eder.
D) II numaralı borunun temsil ettiği damar çeşidi (akciğerdeki hariç), diğer organlara oksijence zengin kan taşır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap