Anasayfa Kitap Cevapları
17 Nisan 2024, 21:03 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16. Cevapları Hecce Yayıncılık

Life Ünitesi Cevapları

1. Ünite Life 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16. Cevapları Hecce Yayınları

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Hecce Yayıncılık

1. Listen to the song and put the pictures in order.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve resimleri sıraya koyun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Hecce Yayıncılık

2. Look at the pictures and match them to the phrases. Find the extra picture. 
Çeviri: Resimlere bakın ve bunları ifadelerle eşleştirin. Ekstra resmi bulun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Hecce Yayıncılık


3. Sing the song in activity 1 using the pictures above. 
Çeviri: Yukarıdaki resimleri kullanarak aktivite 1’deki şarkıyı söyleyin.


4. What do you do at weekends?
Çeviri: Hafta sonları ne yaparsın?
Cevap: I have lunch and help my mother. And I go shopping.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Hecce Yayıncılık

5. Listen and put the dialogues in order. 
Çeviri: Diyalogları dinleyin ve sıraya koyun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Hecce Yayıncılık


6. Work in pairs and act out the dialogues above. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve yukarıdaki diyalogları canlandırın.


7. Study the times. Then, ask and tell the times below. 
Çeviri: Zamanları inceleyin. Daha sonra aşağıdaki saatleri sorun ve söyleyin.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Hecce Yayıncılık

8. Listen and follow the route. Then, do the activity with your partner.
Çeviri: Dinleyin ve rotayı takip edin. Daha sonra aktiviteyi partnerinizle birlikte yapın.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Hecce Yayıncılık

9. Listen and complete the text. 
Çeviri: Metni dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Hecce Yayıncılık


10. Read the text above and tick the correct pictures.
Çeviri: Yukarıdaki metni okuyun ve doğru resimleri işaretleyin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Hecce Yayıncılık1


11. Read the text above again and match the parts. One is extra.
Çeviri: Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve parçaları eşleştirin. Biri ekstra.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Hecce Yayıncılık2


12. Retell the text using the extra pictures in activity 10. Then, talk about your own daily routines and activities. 
Çeviri: 10. aktivitedeki ekstra resimleri kullanarak metni tekrar anlatın. Daha sonra kendi günlük rutinleriniz ve aktiviteleriniz hakkında konuşun.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Hecce Yayıncılık

13. Listen to Mike and Fulya and find the right picture. 
Çeviri: Mike ve Fulya’yı dinleyin ve doğru resmi bulun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Hecce Yayıncılık


14. Listen again and write True (T) or False (F). 
Çeviri: Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Hecce Yayıncılık1


15. Complete the sentences about Mike.
Çeviri: Mike ile ilgili cümleleri tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Hecce Yayıncılık2


16. Mike is a helpful boy. He runs errands for his grandparents. Do you run errands for your family?
Çeviri: Mike yardımsever bir çocuktur. Büyükanne ve büyükbabasının ayak işlerini yapıyor. Ailenizin ayak işlerini mi yapıyorsunuz?
Cevap: I mostly run errands for my family. (Ailemin ayak işlerini çoğunlukla yaparım.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Hecce Yayıncılık

17. Read the texts and match them to the pictures. One picture is extra. 
Çeviri: Metinleri okuyun ve resimlerle eşleştirin. Bir resim ekstradır.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Hecce Yayıncılık


18. Read the texts again and fill in the blanks.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Hecce Yayıncılık1


19. Read the texts in activity 17 again and answer the questions. 
Çeviri: Etkinlik 17’deki metinleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What does Maria do on Saturdays?
Çeviri: Maria cumartesi günleri ne yapar?
Cevap: She goes horse riding. (At binmeye gidiyor.)

2. When does Murat learn horon?
Çeviri: Murat horonu ne zaman öğrenir?
Cevap: He learns horon after school. (Okuldan sonra horon öğreniyor.)

3. What do Mia and her friends do after school on Mondays?
Çeviri: Mia ve arkadaşları pazartesi günleri okuldan sonra ne yaparlar?
Cevap: They attend a drama class. (Drama dersine katılıyorlar.)

4. What time does Steve take violin courses?
Çeviri: Steve keman derslerine ne zaman gidiyor?
Cevap: He takes a violin course at 06.30 p.m. (Saat 18.30’da keman kursuna gidiyor.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap