Anasayfa Kitap Cevapları
8 Nisan 2024, 2:25 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20. Cevapları Hecce Yayıncılık

Life Ünitesi Cevapları 1. Bölüm

1. Ünite Life 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20. Cevapları Hecce Yayınları

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Hecce Yayıncılık

20. Look at the brochures in activity 21 and fill in the blanks.
Çeviri: Etkinlik 21’deki broşürlere bakın ve boşlukları doldurun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Hecce Yayıncılık


21. Work in pairs. Choose a brochure. Ask and answer about time, date and the event.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir broşür seçin. Saati, tarihi ve olayı sorun ve cevaplayın.
Cevap:

A: Which course do you attend? (Hangi kursa katılıyorsun?)
B: I attend a hourse riding class. (Binicilik kursuna gidiyorum.)
A: When is the course? (Kurs ne zaman?)
B: It’s on weekend. (Her hafta sonu.)
A: What time does it start? (Kurs ne zaman başlar?)
B: It starts at quarter past nine p.m. (Akşam dokuzu çeyrek geçe başlıyor.)


22. What’s the date today? Which course(s) above can you attend today? 
Çeviri: Bugünün tarihi ne? Bugün yukarıdaki hangi kursa/kurslara katılabilirsiniz?
Cevap: Today’s date is 13.09.2023. I can attend the Violin course today. (Bugünün tarihi 13.09.2023. Bugün Vıolın course kursuna katılabilirim.)


23. Do you attend a course? Do you attend it regularly? Do you work hard? Are you patient enough to be a master? 
Çeviri: Kursa katılıyor musunuz? Düzenli olarak katılıyor musunuz? Çok mu çalışıyorsun? Usta olacak kadar sabırlı mısın?
Cevap: I attend the course regularly. (Kursa düzenli olarak katılıyorum. )


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Hecce Yayıncılık

24. Work in pairs. Ask and learn what your friend does before / at / after school. Then, report it.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızın okul öncesi / okul sonrası / okul sonrası neler yaptığını sorun ve öğrenin. Daha sonra rapor edin.
Cevap:

Sıla: What do you do before school, Merve? (Okuldan önce ne yaparsın Merve?)
Merve: I have breakfast and shower. (Kahvaltı yapar, duş alırım.)

Merve: What do you do at school, Sıla? (Okuldayken ne yaparsın?)
Sıla: I’m study at lesson. (Derslerime çalışırım.)

Sıla: What do you do after school, teacher? (Okuldan sonra ne yaparsınız öğretmenim?)
Teacher: I have shower and dinner. (Duş alır, akşam yemeği yerim.)


25. Now, talk about your responsibilities and routines. 
Çeviri: Şimdi sorumluluklarınız ve rutinleriniz hakkında konuşun.


Conduct a survey about your classmates’ favorite school / after-school activities and prepare a poster.
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınızın favori okul/okul sonrası aktiviteleri hakkında bir anket yapın ve bir poster hazırlayın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Hecce Yayıncılık

LET’S PRACTICE! (Haydi pratik yapalım!)

1. Read and fill in the blanks with “at, o’clock, past, half, quarter” and draw the clocks.
Çeviri: Okuyun ve boşlukları “saat, o, geçmiş, yarım, çeyrek” ile doldurun ve saatleri çizin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Hecce Yayıncılık

2. Play BINGO.
Çeviri: Bingo oynamak.

1. Draw the times below in the clocks randomly. (Aşağıdaki zamanları saatlerin üzerine rastgele çiziniz.)
2. The teacher reads the times randomly. (Öğretmen rastgele süreleri okur.)
3. Cross the clocks when you hear the times. (Saatleri duyduğunuzda saatleri geçin.)
4. Cross all the clocks in a line first and shout “BINGO!”. (Önce tüm saatleri tek sıra halinde çaprazlayın ve “BINGO!” diye bağırın.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap