Anasayfa Kitap Cevapları
22 Aralık 2023, 0:38 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-162. Cevapları ATA Yayıncılık

Cebirsel İfadeleri Tanıyalım Cevapları

4. Ünite Cebirsel İfadeler: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159-160-161-162. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 156 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 156 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Deniz, 12 yaşında olduğuna göre Deniz’in annesinin yaşı nasıl bulunabilir? Açıklayınız.
Cevap: Deniz’in yaşının 3 katının 5 fazlasını alırız.

(3 x 12) + 5 = 36 + 5 = 41 yaşındadır


➥ Dosya kâğıdımıza bir doğal sayı yazalım.
Cevap: 10


➥ Yazdığımız doğal sayının 8 katını bulalım
Cevap: 10 x 8 = 80


➥ Doğal sayının 8 katını bulmak için hangi işlemi yaptınız?
Cevap: Doğal sayının 8 katını bulmak için çarpma işlemi yaptık.


➥ Sayıyı ▲ sembolü ile belirttiğimizde, ▲ sembolünün 8 katını nasıl yazabilirsiniz?
Cevap:

10 = ▲
8▲ şeklinde yazarız


➥ Dosya kâğıdına yazdığımız doğal sayının 8 katının 5 fazlasını bulalım.
Cevap:

8▲ + 5 =
(8 x 10) + 5 =
80 + 5 = 85

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 166-169. Cevapları ATA Yayıncılık

➥ Sayının 8 katını bulduktan sonra 5 fazlasını bulmak için hangi işlemi yaptınız?
Cevap: Sayının 8 katını bulduktan sonra 5 fazlasını bulmak için toplama işlemi yaptık.


➥ Sayıyı ▲ sembolü ile belirttiğinizde, ▲ sembolünün 8 katının 5 fazlasını nasıl yazabilirsiniz?
Cevap: 8▲ + 5 şeklinde yazarız.


➥ Bir doğal sayıya karşılık gelen sembolün “katını”, “oranını”, “fazlasını”, “eksiğini” bulurken kullanılacak yöntemi belirten genel bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeyi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Katı → Çarpma
Oran → Bölme
Fazlası → toplama
Eksiği → Çıkarma

Hepsinin genel ifadesi cebirsel ifadelerdir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 162 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1) Kutucuklarda sözel olarak verilen durumlara uygun birer cebirsel ifade yazınız.
Cevap:

Hayvanat bahçesindeki kaplan sayısının çeyreğinin 2 fazlası → x + 2
Kırtasiyedeki defter sayısının 7 katının 5 eksiği → 7x- 5
Odadaki oyuncak sayısının yarısının 11 fazlası → x/2 + 11
Seda’nın ders çalışma süresinin 5/12’inin 2 saat fazlası → 5x/12 + 2
Ayşe’nin beslediği hayvanların sayısının 7 eksiğinin 2/5 katı → (x – 7) . 2/5

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146-152. Cevapları ATA Yayıncılık

2) Kutucuklardaki cebirsel ifadelere uygun birer sözel durum yazınız. Cebirsel ifadelerin anlamlarını açıklayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 162 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


3) Kutucuklardaki c değerleri için (2c + 30)/5 cebirsel ifadesinin değerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 162 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


4) 3m – 6 ile 7 – m cebirsel ifadelerinin terim sayısını, cebirsel ifadelerdeki katsayıları, sabit ve benzer terimleri belirleyiniz. Cebirsel ifadelerin değerlerini, m’nin 2 ve 5 değerleri için ayrı ayrı bulunuz.
Cevap:

m = 2 değeri için
3m – 6
(3 x 2) – 6 = 6 – 6  = 0
Sabit terim → -6

m = 2 değeri için
7 – m =
7 – 2 = 5
Sabit terim → 7

m = 5 değeri için
3m – 6
(3 x 5) – 6 = 15 – 6 = 9
Sabit terim → -6

m = 5 değeri için
7 – m
7 – 5 = 2
Sabit terim → 7

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap