Anasayfa Kitap Cevapları
1 Ocak 2024, 22:32 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-213. Cevapları ATA Yayıncılık

Alan Ölçme Birimleri ve Arazi Ölçme Birimleri Cevapları

5. Ünite Açılar Ve Alan Ölçme: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-208-209-210-211-212-213. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 207 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Günümüzde arazilerin alanları ölçülürken hangi alan ölçüleri kullanılmaktadır? Araştırıp sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Arazilerin alanları ölçülürken kilometrekare, santimetrekare ve metrekare kullanılmaktadır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Yandaki ABCD paralelkenarında A, B, H noktaları doğrusal, ⎪AD⎪ = 6 m, ⎪DC⎪ = 8 m, ⎪CH⎪ = 5 m ve [AH] ⊥ [CH]’dır. Buna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç cm² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


2. Dönüştürmelerde verilen noktalı yerlere, uygun sayıları yazınız.
Cevap:

a) 10 km² = ..10 . 1000000 = 10 000 000.. m²
b) 5 m² = ..5 . 10000 = 50 000.. cm²
c) 0,02 m² = ..0.02 . 1000000 = 20 000.. mm²
ç) 8,5 ha = …8,5 . 10 000 = 85 000 … m²
d) 86 cm² = ..86 . 100 = 8600… mm²
e) 51 daa = ..51 . 10 = 510… a
f) 420 a = …420 . 100 = 42 000…. m²
g) 5000 a = ..5000 ÷ 10 = 50.. ha
ğ) 4 daa = ………………. cm²
→ 4 daa = 4 . 1000 = 4000 m²
→ 4000 m² = 4000 . 10000 = 40 000 000 cm²

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 87-92-93. Cevapları ATA Yayıncılık

3. Yandaki KLMN dikdörtgeninin kısa kenarı sabit tutulup uzun kenar uzunluğu 2 katına çıkarılırsa alanı kaç ar artar?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


4. Yandaki şekilde, PRST paralelkenar ve SZR, dik üçgendir. ⎪PT⎪= 100 cm, ⎪SZ⎪= 80 cm, ⎪RZ⎪= 60 cm ve ⎪PR⎪ = 150 cm’dir. Buna göre PRST paralelkenarı ile SZR dik üçgeninin alanları toplamı kaç mm² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık2


5. Bir bölgedeki insanlar, 0,05 km²lik boş bir meydanda etkinlikler düzenlemiştir. Meydanın her 1 m²sinde 4 kişi olduğuna göre etkinliğe toplam kaç kişi katılmıştır?
Cevap:

0.05 km² = 0,05 . 1000 000 = 50 000 m²

50 000 . 4 = 200 0000 kişi vardır.


6. Kutucuktaki işlemde verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap:

0,1 daa + 1000 m² + 2 ha = …….. a
0,1 daa → 0,1 . 1000 = 100 m²
2 ha → 2 . 10 000 = 20 000 m²
20 000 + 100 + 1000 = 21 100 m²

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap