Anasayfa Kitap Cevapları
20 Aralık 2023, 20:25 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-15. Cevapları ATA Yayıncılık

Üslü İfadeler Cevapları

1. Ünite: Doğal Sayılarla İşlemler 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-15. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12 Sayfa Cevapları

Sevda, projesi için kartona, bir kenar uzunluğu 10 cm olan 10 adet kare çizdi. Kareleri keserek yan yana koydu ve bir dikdörtgen oluşturdu.
Sevda, oluşturduğu dikdörtgenin alanını, hesaplama yapmadan üslü sayı biçiminde nasıl yazabilir? Açıklayınız.
Cevap:

Karelerle oluşan dikdörtgenin uzun kenarı→ 10 . 10 = 100 cm
Kısa kenar→ 10 cm
Alan→ 10 . 100 = 1000 cm²

Üslü sayı ile gösterimi: 10³’tür   Bu da 10 . 10 . 10 = 1000 olur.


Etkinlik

✒ A4 kâğıdı, 1 adet dikdörtgen olduğu için 1’i not edelim.
✒ A4 kâğıdını yandaki gibi ikiye katlayalım.
✒ Kâğıdı açıp oluşan kat çizgisini renkli kalemle belirginleştirelim.
➥ En küçük dikdörtgenlerden kaç tane oluştu? Sayıp not ediniz.
Cevap: En küçük dikdörtgenlerden 2 dikdörtgen oluşmuştur.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120-124. Cevapları ATA Yayıncılık

✒ Katlanmış kâğıdı yandaki gibi tekrar ikiye katlayalım.
✒ Kâğıdı açıp oluşan kat çizgilerini renkli kalemle belirginleştirelim.
➥ En küçük dikdörtgenlerden kaç tane oluştu? Sayıp not ediniz.
Cevap: En küçük dikdörtgenlerden 4 tane dikdörtgen oluşmuştur.


➥ Not ettiğiniz sayıları, üslü ifade biçiminde yazarak bir sayı örüntüsü oluşturunuz.
Cevap: 2¹ → 2² şeklinde devam eder.


➥ Oluşturduğunuz örüntüye göre kâğıt 5 kez katlandığında elde edilecek en küçük dikdörtgenlerin sayısının üslü ifade biçiminde nasıl yazılabileceğini açıklayınız.
Cevap: 2¹ → 2² → 2³ → 2⁴ → 2⁵ şeklinde yazılır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 15 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

a) 2⁸ = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 256
b) 3¹ = 3
c) 4³ = 4 . 4 . 4 = 64
ç) 5⁴ = 5 . 5 . 5 . 5 = 625
d) 6² = 6 . 6 = 36
e) 10² = 10 . 10 = 100
f) 1¹⁷ = 1
g) 146¹ = 146


2. Kutucuklardaki üslü ifadelerin değerleri toplamı kaçtır?
Cevap:

2⁶ = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 64
3⁵ = 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 243
5³ = 5 . 5 . 5 = 125

125 + 243 + 64 = 432


3. Aşağıda verilen eşitliklerdeki sembollerin yerine yazılması gereken doğal sayıları bulunuz.
Cevap:

a) 6³ = n → 6 . 6 . 6 = 216
b) 1⁹ = ▲ → 1
c) 27¹ = ◆ → 27
ç) 0³ = ✦ → 0
d) 2² = H → 2 . 2 = 4
e) 5³ = ▼ → 5 . 5 . 5 = 125
f) 7² = ● → 7 . 7 = 49
g) 2⁹ = ❖ → 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 512

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222. Cevapları ATA Yayıncılık

4. Kutucuklarda verilenlere göre ▲’in ifade ettiği doğal sayı ile ■’nin ifade ettiği doğal sayının toplamı kaçtır?
Cevap:

▲ = 2⁵ → 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32
■ = 3³ → 3 . 3 . 3 = 27


5. Tahtada yazılı olan işlemlere göre ▲■ ifadesinin değeri kaçtır?
Cevap:

▲ = 2⁷ → 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 =130
■ = 1¹⁶ →  1

▲■ → 130¹ = 130


6. ■ = 52 ve ▲ = 25 olduğuna göre ▲’in ifade ettiği doğal sayı ile ■’nin ifade ettiği doğal sayının toplamı kaçtır?
Cevap:

■ = 5²  → 5 . 5 = 125
▲ = 2⁵  → 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap