Anasayfa Kitap Cevapları
1 Ocak 2024, 22:34 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219. Cevapları ATA Yayıncılık

Alan ile İlgili Problemler Cevapları

5. Ünite Açılar Ve Alan Ölçme: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Boyacı Mehmet Usta, bir evin yanda çizimi verilen ön yüzünü boyamak istiyor. Pencereler dışındaki alanı boyayacak olan Mehmet Usta, boyayacağı alanı hesaplarken nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız.
Cevap: Her şekli ayrı ayrı alan hesabı yaparak bulmalıdır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 218 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Yanda, bir lokantanın dikdörtgen biçimindeki bahçesinin bazı ölçüleri verilmiştir. Lokanta sahibi, bahçedeki havuz, piknik alanı ve parkın dışındaki alanı çimlendirmek istiyor. Havuz dikdörtgen, park dik üçgen, piknik alanı paralelkenar olduğuna göre lokanta sahibinin çimlendirmek istediği alan kaç m² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 218 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 219 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

2. Yandaki ABCD paralelkenarında, [AB]’na ait yükseklik sabit tutularak ⎪AB⎪ ve ⎪DC⎪, 3 katına çıkarılıyor. Yeni oluşan paralelkenar ile ilk hâlinin alanlarının oranı kaçtır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 219 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


3. Yanda, dikdörtgen biçimindeki bir çiftliğin belirli bir bölümünün bazı ölçüleri verilmiştir. Köpek kulübesi kare, tavuk kümesi dikdörtgen, ahır paralelkenar, bekçi kulübesi dik üçgen şeklindedir. Buna göre bekçi kulübesi, tavuk kümesi, köpek kulübesi ile ahır dışında kalan alan kaç m² dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 219 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


4. Alanı 4 dekar olan bir bahçenin 7/10 ’sine mandalina fidesi dikilmiştir. Buna göre bahçede, mandalina fidesi dikilmeyen alan kaç m² dir?
Cevap:

4 dekar = 4 . 1000 = 4000 m²

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265. Cevapları ATA Yayıncılık

4000 . 7/10 = 2800 m² mandalina fidesi dikilmeyen alan.


5. Çevre bilincine sahip öğrenciler, ağaç dikme kampanyasına katıldılar. Öğrenciler, 3 hektarlık arazideki her 4 m² lik alana bir ağaç fidesi dikeceklerine göre öğrencilerin kaç ağaç fidesine ihtiyaçları vardır?
Cevap:

3 hektar = 3 . 10 000 = 30 000 m²
30 000 ÷ 4 = 7500 ağaç fidesine ihtiyaçları vardır


6. 10 dönüm tarlanın 4 dekarlık kısmına patates, 20 arlık kısmına pancar, kalan kısma ise ayçiçeği ekiliyor. Buna göre tarladaki ayçiçeği ekili alan kaç m² dir? 
Cevap:

10 dönüm = 10 . 1000 = 10 000 m²
4 dekar = 4 . 1000 = 4000 m² patates
20 ar = 20 . 100 = 2000 m² pancar
4000 + 2000 = 6000 m²
10 000 – 6000 = 4000 m² ayçiçeği ekilmiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap