Anasayfa Kitap Cevapları
12 Temmuz 2023, 17:51 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213-214-215-216 Cevapları MEB Yayınları

Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede Cevapları

6. ÜNİTE: Yönetime Katılıyorum 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213-214-215-216 Cevapları MEB Yayınları

Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları MEB Yayınları

Görsellerde hangi haklar kullanılmaktadır? Söyleyiniz.
Cevap: Eğitim hakkı, sağlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı, vatan hizmeti

Yukarıdaki hak ve sorumluluklarımızdan hangileri sizin için önceliklidir? Nedenleriyle tartışınız.
Cevap:

Eğitim hakkı

Her birey gibi bende özgür bir şekilde okumamı ilerletmek ve iyi bir meslek sahibi olmak isterim.

Seçme ve seçilme hakkı

Demokratik bir devlette yaşadığım için bende ülkemizi yönetecek kişiyi seçmek isterim.

Yaşama hakkı: Özgür bir şekilde devletimde yaşamak isterim


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

Yaren’in anlattığı haklardan hangilerini kullanıyorsunuz? Bu haklardan başka hangi haklarımız vardır? Söyleyiniz.
Cevap:  Eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik, çalışma haklarımız.

Yaşama hakkının diğer hakların kullanılması için temel şart olmasının sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Yaşama hakkı kişinin fiziki olarak hayatını sürdürebilmesi için geçerli olan bir haktır. Eğer bu hakkımız elimizden alınırsa canımız tehlikede demektir. Bu yüzden bu hak olmadan diğer haklarımızın olması hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.

Sonraki Ödev:  Yaşama Hakkının Diğer Hakların Kullanılması İçin Temel Şart Olmasının Sebebi Nedir? Açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz neden önemlidir? Açıklayınız.
Cevap:  Ülkemizin her daim ileri gitmesini ve yükselmesini istiyorsak bizde üzerimize düşen belli sorumlulukları yapmalıyız. Mesela vergilerimizi düzenli ödemeliyiz. Çünkü o vergiler bize eğitim, ulaşım, sağlık gibi alanlarda geri dönmektedir. Verdiğimiz vergilerin hepsi aslında bizim için birer yatırımdır.

Temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için vatandaşlara düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Bireyin temel hak ve özgürlükleri doğumu itibari ile başlayıp ölümü itibari ile son bulur. Birey her zaman hak ve özgürlüklerini bilmeli ve her zaman haklarına sahip çıkmalıdır. Başka kişilerin hak ve özgürlüklerine karışmadan eşit bir şekilde davranış sergileyerek vatandaşlık görevlerini devlete ve birbirlerine karşı getirmiş olurlar.

Sonraki Ödev:  Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanılabilmesi İçin Vatandaşlara Düşen Görevler Nelerdir? Açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

1. Haber metnine göre belediyeye, hangi hakkın ihlal edildiği gerekçesiyle dava açılmıştır?
Cevap: Özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmiştir.

2. Belediye çalışanlarının hakları nasıl güvence altına alınmıştır?
Cevap: Hukuk devleti olduğumuz için yapılan sistemin hukuk kuralları dışında bulunduğu ön görülerek uygulama durdurulmuştur. Bu sayede çalışanların hakları güvence altına alınmıştır.

3. Çevrenizde buna benzer ihlaller yaşanmakta mıdır? Örnekler veriniz.
Cevap: Evet çoğu zaman böyle ihlaller olmaktadır. Polisin izinsiz bir evi araması bile bir ihlaldir.

Okula gidemeyip bir işte çalışmak zorunda kalan kız çocuğu, sahip olduğu haklardan hangilerini kullanamamaktadır? Bu hakkı kullanabilmesi için devlete ve bireylere düşen görevler nelerdir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Bu kız çocuğu eğitim hakkını kullanamamaktadır. Gerekli kişilerin devlete başvurarak bu ihlali bildirmesi ve devletinde en kısa zamanda bu kız çocuğuna yardımcı olup eğitim hakkını kullanmasını sağlamalıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap