Anasayfa Kitap Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Cevaplarını bu kategoride kontrolleriniz için paylaşıyoruz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabı cevapları sayfalarını ödev kontrollerinizi yapmanız için hazırladık.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları sayfalarını bu kategoride kontrolleriniz için paylaşıyoruz.
auto
5 Ocak 2022 06:15
9
25 Mayıs 2023 23:32
0
23:31
0
Zamanında popüler olan fakat gün geçtikçe gündemini, popülaritesini kaybeden ürünler mevcuttur. Bu ş...
22 Ocak 2022 15:55
1
25 Mayıs 2023 23:32
0
Türkiye, dünya konumunda önemli bir yere sahip olduğundan hem Asya ve Avrupa'nın ortasında olması he...
22 Ocak 2022 08:45
1
25 Mayıs 2023 23:10
0
23:09
0
23:08
0
23:10
0
Buradan bakmayın diyen kız o zaman sende buradan bakıyorsun...
20 Ocak 2022 14:45
4
Türkiye, ürettiği ve ülkemizin zenginliklerinden olan kaynakları ihraç ettiği gibi ülkemizde yetişti...
22 Ocak 2022 10:26
2
22 Mayıs 2023 23:42
0
23:41
0
Başka ülkeden gelen insanları ötekeleştirmemeliyiz. Kendi arkadaşımız gibi onları da aramıza almalıy...
21 Ocak 2022 03:37
2
22 Mayıs 2023 23:43
0
23:31
0
23:30
0
23:29
0
23:28
0
23:28
0
23:27
0
Genelde kadın söz konusu olduğu zaman toplum içinde bununla ilgili birçok haber oluyor. Üstelik bu h...
20 Ocak 2022 16:19
2
22 Mayıs 2023 17:07
0
Haklarımız devletin belirlediği aynı zamanda uluslararası düzeyde belirlenmiş hak ve kurallardan olu...
20 Ocak 2022 12:27
1
22 Mayıs 2023 17:08
0
17:02
0
17:01
0
20 Ocak 2022 20:26
4
22 Mayıs 2023 16:17
0
Haklarının bilincinde olan bir birey kendisini ilgilendiren bir mesele olduğunda hakkını almayı, söz...
20 Ocak 2022 17:12
1
22 Mayıs 2023 16:18
0
21 Ocak 2022 01:37
2
18 Mayıs 2023 00:34
0
00:32
0
00:34
0
00:14
0
Günümüzde uygulanan yönetim biçimi demokrasi olsa da geçmişten bugüne değin farklı bir çok yönetim b...
21 Ocak 2022 09:27
1
17 Mayıs 2023 18:00
0
17:59
0
17:59
0
17:49
0
17:48
0
18:01
0
10 Mayıs 2023 00:24
0
00:24
0
20 Ocak 2022 16:40
4
10 Mayıs 2023 00:25
0
5 Ocak 2022 05:15
3
Yapay zeka hayatımızı olumlu yönde etkiler diye düşünüyorum. İnsanların dikkatsizliğinden kaynaklı y...
28 Şubat 2023 00:51
1
Teknoloji insan gücünü azalttığı için insanlar işsiz kalıyor. Ayrıca insanlar her işlerini oturdukla...
00:59
1
Bandrol ürünün kendi yerine ait üretim yerinden çıktığına ve yasal olduğuna dair bir etikettir. Band...
01:10
1
Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile üreten sınıfta tüketen sınıfta kazandığı kolaylık ve konfor haya...
18 Ocak 2022 00:42
1
15:48
2
Yaşadığım bölgede birçok sanayi faaliyet yapılmaktadır. Bu konular hakkında tek tek bir bilgim yok....
28 Şubat 2023 01:34
1
Yaşadığım bölgede yaygın bir şekilde küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Otlak alanların sıklıkla olması...
01:39
1
Marmara’da otlakların az olması sebebiyle ahır hayvancılığı yaygın bir şekilde yapılır. Mera hayvanc...
01:48
1
Ormanların kıyı kesimde geniş yer kaplaması her şeyden önce inşaat sektörünü büyük oranda yaygınlaşt...
01:52
1
Toprak kirliliği besinlerimize yansır, hava kirliliği temiz hava alamadığımız için salığımızı olumsu...
21:33
1
Doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi dünyamız için oldukça zararlı bir şeydir. Özelli...
21:36
1
Yaşadığım yerdeki en önemli ekonomik faaliyetlerden biri tekstildir. Sanayi sektörü oldukça gelişmiş...
2 Mart 2023 00:57
1
Yaşadığım şehirde gayrimenkule yatırım yapmak oldukça önemli bir adım olur. Zamanla gelişen bir şehi...
00:52
1
Asya ile Avrupa arasında bulunan İpek yolu konum olarak çok öneli yola sahiptir. Büyük etkileşimlere...
20 Ekim 2022 16:58
1
Baharat yolu ticari olarak çok önemli bir yoldur. Ayrıca kültürel olarak da büyük önem taşımaktadır....
17:04
1
Baharatlar her yerde yetişmez. Basit gibi dursa da aldıkça oldukça önemlidirler. Üretimi için büyük...
17:14
1
17 Ocak 2022 04:30
2
Yaşadığım şehrin bulunduğu bölge genellikle düz ve çok az engebelerin olduğu alanlara sahiptir. Enge...
27 Şubat 2023 21:05
1
Yaşadığımız bölgede karasal iklim hakim. Kış ayları soğuk ve kurak geçiyor. Yaz ayları ise sıcak ve...
21:10
1
Bir şehir ekonomik olarak gelişmiş ve sanayileşmiş bir bölge ise nüfus artışı oldukça fazla olur. İş...
23:59
1
En önemli faktör bizim için iklimdi. Onun dışında insanların kültürü ve iç yapıları da önemli bir ro...
28 Şubat 2023 00:06
1
Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde canlı toprak yapısı vardır. Meyve ve sebze oldukça verimli yetişir...
00:20
1
Bence ülkemizde robot konusunda üretim artmalı ve gelişmeli. Bu konuda diğer ülkelere göre oldukça g...
00:26
1
Teknolojinin sürekli ilerliyor ve kendini geliştiriyor olması bizim hayatımızı olumlu yönde etkiler....
00:35
1
Teknoloji insanların hayatını kolaylaştırmıştır. Geliştikçe de daha çok kolaylaştırır diye düşünüyor...
00:41
1
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotlar hayatımızın hemen hemen her yerine hakim olmaya başlamış...
00:46
1
Cahiliye dönemi esnasında Arap Yarımadasında vahşi bir yaşam vardır. İnsanlara eziyet edilmiş, kadın...
18 Ekim 2022 23:46
1
Siyasi açıdan Çinlilerin üstün olduğunu gösteren gelişme Talas Savaşı'dır. Ayrıca Talas Savaşı'nda s...
19 Ekim 2022 00:16
1
Türk boyları İslamiyet’i kısa sürede yaymasında Karahanlıların İslam dinini resmi din olarak ilan et...
00:24
1
Gazneli Mahmut, Orta Asya’da güçlü bir devlet kurmuş büyük bir komutan olarak bilinir. İslam’da bili...
00:31
1
Ülkede yaşayan herkesin potansiyel bir asker sayılması Ordu-Millet anlayışı olarak bilinmektedir. Bu...
00:36
1
İslamiyetle birlikte gelen dini bayramların kutlanmasıyla Türklerin zenginleşip bir arada hoşgörü ve...
01:05
1
İslam dini ile birlikte Ramazan Bayramımız ve Kurban Bayramımız kültürümüze eklenmiştir. Ayrıca bayr...
01:12
1
Dini ve milli bayramlarımız toplumumuzu birlik ve beraberlik içinde tutar. Hepimizim ortak bir şekil...
01:18
1
Büyük Selçuklu Devleti batıda fetihler yapmaya başlamıştır. Bu sayede batı kültürünü öğrenmeye başla...
01:40
1
_Merhabalar gerçekten güzel olmuş tebrik ediyorum._...
16 Ocak 2022 17:33
2
Nizamülmülk büyük bir vezir olarak bilinir. Vezir olsa bile Büyük Selçuklu devleti için çok çaba sar...
19 Ekim 2022 01:52
1
Türklere Anadolu'nun kapısı Malazgirt Savaşı sonrasında tamamen açılmıştır. Miryokefalon savaşı da b...
20 Ekim 2022 16:30
1
Selahattin Eyyubi bir din adamıdır. Selahaddin Eyyubi tarihte birçok savaş başlatmış ve bu savaşları...
16:37
1
Yollar sayesinde toplumlar arası yolculuk yapılır ve kültürel etkileşimde bulunur. Ayrıca ekonomik a...
16:44
1
Tarihte en çok Baharat ve İpek yolu kullanılmıştır. İpek yolu Asya ile Avrupa arasında köprü görevi...
16:49
1
Göç esnasında tüm eşyalarını sırtlanıp yürüyerek çok uzun sürede varılması gerekilen yere varılırdı....
18 Ekim 2022 00:23
1
Konargöçer yaşayan insanlar yerleşik bir hayatları olmadığı için çadırları ev olarak kullanmışlardır...
00:28
1
Pazırık Halısı ülkemizde oldukça sık üretilen halı modellerinden birisidir. Motifleri sayesinde birç...
00:40
1
Bilinen ilk yazıtlar Orhun yazıtlarıdır. Bu yüzden de bizim için oldukça önemli bir yere sahiptirler...
00:53
1
Balballar mezarların başına dikilir. Ve mezarda bulunan kişi hakkında bize bilgi verir. Ölümden sonr...
01:00
1
Türkler devlet başında olan kişilerin bu yönetimi Tanrı’dan aldığını söyler. Bu duruma Kut anlayışı...
01:10
1
Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk boylarındandır. Uygurlar yaşadığı çağ pek çok ilklerin yaşan...
01:21
1
Mimari alanda oldukça gelişme göstermişlerdir. Mani ve Budi dinine ait olan birçok tapınak inşa etmi...
01:30
1
İslamiyet’in doğuşu ve kabul edilmesi ile birlikte ilk önce yerleşik hayata geçilmiştir. Ayrıca geçm...
23:24
1
İlk önce kendi çevresini eğiterek ve öğreterek daha kuvvetli ve inançlı bir şekilde ilerlemek istemi...
23:31
1
Hicret ile birlikte Müslümanlar yaşayacak yeni toprak bulmak için çalışmalara başladı. Arayışın oldu...
23:39
1
Horasan bölgesinde sınır komşusu olan Abbasiler ve Türklerin Türk-Arap ilişkisi güçlenmiştir. Sınır...
19 Ekim 2022 00:03
1
Türk ve Moğol halkının günümüz inanç sistemine katılmadan önceki inançlarına Gök Tanrı ve Tengricil...
00:09
1
takım oyunlarında her oyuncunun sahada bir görevi vardır. Ona göre maç kazanılır. Maçta bulunan bir...
17 Ekim 2022 01:44
1
Milli takımımızın kazandığı maçlara millet olarak seviniriz. Ülke içerisinde bulunan takımlar gibi d...
01:56
1
Gelenek ve göreneklerimizin ilk başında düğünlerimiz gelir. Kız istemesi yapılır. Kına geceleri yapı...
02:05
1
Eğer yaşadığımız yerde birlik ve beraberlik varsa bu sayede daha da büyürüz ve huzur içerisinde yaşa...
02:11
1
Türk milleti olarak milli maçlara çok önem veriyoruz ama genellikle de kaybediyoruz.Çok uzun zamandı...
14 Ocak 2022 10:30
1
Bir anne otizmli çocuğunun en çok ortamda dışlanıyor olmasından hoşlanmaz. Bütün çocuklar birbirleri...
17 Ekim 2022 13:52
1
Benim çevremde özel gereksinimleri olan bir birey yok. Ancak ailem ve okulumdaki öğretmenlerim sayes...
14:00
1
Günümüzde insanların dinî, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan bir arada barış ve huzur içinde yaşaması...
14:12
1
Aile içerisinde olan yardımlaşma ve dayanışma çok önemlidir. Mesela ev işleri bütün ev halkı tarafın...
15:45
1
Bildiğim sosyal yardım kuruluşları arasında aklıma ilk gelen Yeşilay ve Kızılay oldu. Sonrasında ise...
15:51
1
Çevremdeki en büyük imece örneği tarım ve hayvancılık ile ilgilen köy halkının her daim birbirine ya...
15:59
1
Vakıflar gönüllü yardımların yapıldığı yerlerdir. Her vakfın bir amacı vardır. Bu amaç doğrultusunda...
19:38
1
Bu bölmelere para bırakan insanlar iyi kalpli ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek isteye...
19:47
1
Bu tarz uygulamalar günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Teknolojinin gelişmesi de bu konuda önemli bi...
20:56
1
Hak ve özgürlük bize doğduğumuz anda sunulur. Sorumluluklarımız ise yapmakla yükümlü olduğumuz şeyle...
23:56
1
Yaşadığımız yer Ege bölgesinde yer alıyor. Ege iklimi yazları sıcak kışları ise soğuk geçer. Çevre i...
18 Ekim 2022 00:07
1
At türklerin hayatında hayvanların evcilleştirilmesinden itibaren büyük yer kaplar.Hem savaşçı hemde...
15 Ocak 2022 15:31
1
14 Ocak 2022 18:24
3
20 Nisan 2022 01:43
2
2 Aralık 2021 05:01
5
Tavsiye ederim çok güzel❤️emeğinizin karşılığını vermek gerek❤️ teşekkürler ❤️💓❤️🧡💛💚...
06:32
30
annem ile birlikte ünite değerlendirme sorularını çözüyoruz. Annem çıkan yanlışlarıma göre bana bir...
28 Ekim 2021 01:49
1
Dünyada herkes aynı şeyi düşünse, aynı işi yapsa, aynı şekilde davransa çok garip ve sıkıcı olurdu....
5 Ocak 2022 04:10
1
6 Aralık 2021 03:00
2
Sizi seviyorum ♥️❤️ Bu site güzel yani kontrol ediyorum ödevlerimi....
28 Ekim 2021 01:42
3
Çok iyi güzel bir şey bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim....
23 Eylül 2021 16:23
2
Çanakkale'nin bitki örtüsü ve tarımsal faaliyetleri oldukça yaygındır. Bunun yapılması oldukça kolay...
2 Mart 2023 00:47
1
28 Ekim 2021 01:52
12
20 Ocak 2022 02:12
4
MERHABA BEN BU SENE YENİ 6 YA GEÇTİM İKİNCİ ÜNİTEYİ YENİ BİTİRDİK HOCA İKİNCİ ÜNİTEYİ KÖKTEN ÖDEV VE...
15 Ocak 2022 21:15
11
1 Aralık 2021 23:01
5
gerçekten ödevimi çok çok zorlandırıyordum siz de bana yardım ettiniz çok teşekkür ederim 🥰💛...
18 Ocak 2022 23:30
6
18:10
5
20 Ocak 2022 11:00
2
18 Ocak 2022 09:10
5
Yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim forum ders cevapları yazan için ??...
17 Ocak 2022 09:15
2
03:50
5
Akdeniz bitki örtüsü makidir.Bu makileri hayvanlar yiyor akdenizde :D Küçücük bodur çalı gibi ağaçla...
19:15
1
20 Ekim 2021 04:01
3
Gerçekten yapamadığım soruları bu siteden yaptım.Ve gerçekten çok net ve açıklayıcı olmuş teşekkürle...
17 Ocak 2022 19:20
2
Demokrasi kavramını çok duyuyorum çünkü bizim ülkemiz demokrasi ile yönetiliyor. Bu yönetim biçimi i...
13 Nisan 2022 16:51
1
15 Ocak 2022 15:10
10
28 Ekim 2021 01:33
2
24 Eylül 2021 10:33
15
Çok güzel ama burası ödev sitesi ,çalışkan olunur diyorlar, aslında cevap veriyor kopya ile yapıyorl...
9 Ekim 2021 02:32
1
çok teşekkür ederim canım benim ya da arama yapabilirsiniz....
23 Eylül 2021 22:55
3
Özgür olmak her şeyi yapabilmek değildir.Çünkü senin özgür olduğun kadar diğer bireyler de özgürdür....
15 Ocak 2022 00:16
3
İyi bir uygulama kesinlikle aradığınızı bulabilirsiniz (+)almak için kullanın...
20 Ekim 2021 03:28
2
Sağolun elinize sağlık hiçbir konuyu anlamamışken sizin burda olmanız mükemmel birşey....
03:35
2
Teşekkür ederim ve çok yardımcı oluyor özellikle de sosyalde...
17 Ocak 2022 15:05
10
Milletimizi bir araya günlerden bazıları milli bayramlarımızdır. Geçmişimizi düşünür ve ülkemizin o...
23 Eylül 2021 15:47
1
İnsanların temel ihtiyaçları sağlık, eğitim, ulaşım gibi şeylerdir. Devletimizde bize bunları elinde...
24 Eylül 2021 02:50
1
Geçmiş dönemlerdeki en yaygın geçim kaynağı tarımdır. Tarım içinde verimli toprakların olduğu bölgel...
19 Ekim 2021 18:28
1
Anadolu'nun çok verimli bir toprağı vardır. Jeopolitik konum olarak çok güzel bir yerdedir. Ayrıca b...
22:19
1
Evimizde kullandığımız elektrikli süpürge sayesinde evimiz tertemiz oluyor. Buzdolabı sayesinde yiye...
2 Aralık 2021 00:30
1
Evet bu ifadeleri duydum. Korsan yapımlar, gerçek yapımların yapımcılarının haberi olmadan daha uygu...
03:29
1
Fiş aldığım zaman aldığım ürünler ile ödediğim fiyatın aynı olup olmadığını görebilirim. Bir yanlışl...
5 Ocak 2022 03:02
1
Yasama ülke için kanunlar çıkarılması, yürütme ise bu çıkarılan kanunların devletin yararına olacak...
14 Nisan 2022 17:48
1
Aile içinde karar verilirken karar üzerinde benimde fikrim alınması beni mutlu ediyor. Alınan kararl...
16 Nisan 2022 00:08
1
Toplumsal hayatta kadınlar çok önemli bir yere sahiptir. Anne olurlar, kardeş olurlar, anneanne ve b...
19 Nisan 2022 16:43
1
Komşu ülkeler ile kültürel, ekonomik ve sosyal alan gibi pek çok alanda çalışma yürütmüş ve yürütmek...
18:30
1
Ülkemiz jeopolitik konum olarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir konu...
20 Nisan 2022 00:33
1
19 Ekim 2021 18:32
2
9 Ekim 2021 02:03
5
çok teşekkür ederim iyi ki varsınız böyle bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler sayenizde öde...
19 Ekim 2021 18:29
1
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları çok beğendim zaten yazılar olabildiğince kısa yazılmı...
9 Ekim 2021 01:42
1
Bizim ülkemiz çok güzel ama son zamanlarda olan şeyler yüzünden üzülüyorum.Sürekli olaylar oluyor ka...
15 Ocak 2022 18:50
1
15:15
11
Gerçekten bu cevaplar bana çok yardımcı oluyor bilemediğim konuları buradan bakıp yapıyorum ve anlay...
9 Ekim 2021 00:59
2
Artık dünya eskisi gibi değil küresel toplumlar oluşturdu belki ilerde ırklar ayrımı bile olmaz seye...
17 Ocak 2022 20:15
1
Atatürk'ün, "yurtta barış dünyada barış" sözünü uygulamaya devam eden Türkiye, tüm dış ilişkilerini...
2 Ocak 2022 12:39
1
23 Eylül 2021 15:55
2
çok teşekkür ederim ödevlerimi burdan kolayca yapabiliyorum bunun için forumdercevaplari.com ve ekib...
16:52
1
İstanbul ülke nüfusunun 4 te 1 ini oluşturuyor.Deprem bölgesi olmasına rağmen bir çok bina denetimsi...
16:05
1
Nüfus dağılımı genellikle iş imkanları ile alakalıdır.Eskiden nüfus yoğunluğu tarım alanlarının çok...
28 Ekim 2021 01:37
1
Yaşadığımız yeri bir yönetici yönetmeseydi herkes kanunsuzluk yapardı. Bir yönetici olmadığı için he...
18 Nisan 2022 15:07
1
Komşuluk ilişkilerimizi geliştirmeli ve dikkat etmeliyiz. Komşularımızı rahatsız edecek davranışları...
20 Nisan 2022 02:45
1
Okulunuzdaki rolünüzle evdeki rolünüz arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız Rol;Bir grup...
23 Eylül 2021 15:35
1
Çok güzel bir site sayenizde matematik ödevlerimi kolayca yapabilirim çok teşekkür ederim 🧡...
19 Nisan 2022 20:29
2
Sizce ülkemiz bir tarım ülkesi mi yoksa bir sanayi ülkesi midir? Ülkemiz bir sanayi ülkesidir. Ülkem...
5 Ocak 2022 01:02
1
Hem şehir olarak yaşadığımız yeri Türkiye haritasında bilmek hem de Türkiye'nin dünyadaki konumunu b...
20 Nisan 2022 03:47
2
Akdeniz bölgesinde yanartaşa gitmiştik çok zorlu ve uzun bir tırmanıştan sonra kayalıkların arasında...
28 Ekim 2021 01:45
1
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa Cevapları Çok güzel kesinlikle cevaplara buradan bakın ha...
4 Ocak 2022 22:55
1
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devletinde uygulanmakta olan haklar, hukuk gibi kavraml...
20 Ocak 2022 21:19
1
16 Nisan 2022 15:53
2
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa Cevapları Bunları yazarken çok yoruldum ama yinede işime...
4 Ocak 2022 22:15
1
bence çok güzel bir sistem ben bundan sonra bütün sosyal ödevlerimi hep burdan yapacağım...
2 Aralık 2021 02:02
1
18 Ocak 2022 09:08
3
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kategorisinde Yalnızca Orta Okuldaki 6. Sınıf Öğrencilerinin Gördüğü 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.