Anasayfa Kitap Cevapları
29 Mart 2023, 19:13 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 79-80. Cevapları GÜN Yayınları

3.Ünitemizi Değerlendirelim

3. ÜNİTE AHLAKİ DAVRANIŞLAR: 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79-80. Cevapları GÜN Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları GÜN Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister? Açıklayınız.
Cevap:   Güzel ahlaklı olmak iyi insanların artmasını sağlar. Dinimizde her güzel davranış bizim daha iyi bir insan olmamızı sağlar.


2. Adalete niçin önem verilmelidir? Anlatınız.
Cevap: Adalet toplumun huzuru, barışı, mutluluğu için çok önemlidir. Bundan dolayı adalet bir toplum için çok önemlidir.


3. Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 79 Cevapları GÜN Yayınları

 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 79 Cevapları GÜN Yayınları


4. Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır? Belirtiniz
Cevap: Vatanımızı canımız pahasına korumamız gerekir. Vergi vermek, birlik beraberliği korumak, kurallara uymak gibi sorumluluklarımız vardır.


5. Hz. Salih (a.s.), kavmine ne gibi uyarılar yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap:

  • Allah’a iman etmelerini Allahtan başka tanrılarının olmadığını söylemiştir
  • Tövbe etmelerini Allah dualarını kabul edeceğini söylemiştir.
  • Mucize göstermiştir. Allah’ın gönderdiği deveyi sunmuştur.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

Sonraki Ödev:  Hacca gitmiş bir tanıdığınızla röportaj yapınız.

1. Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvvetine ne denir?
Cevap: D) Sabır


2. I. Dinimiz fakirlere ve muhtaçla yiyecek, içecek, giyecek gibi yardımlarda bulunmayı emreder.
II. Yüce Allah (c.c.) müminlere sadaka vermelerini öğütler.
III. İslam dini verdiğimiz sözü yerine getirmemizi ister.
IV. Dinimiz zengin Müslümanlara zekât vermelerini farz kılmıştır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri dinimizin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi
ifade eder?

Cevap: D) I, II ve IV


3. Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili yanlış bir yargı içermektedir?
Cevap: C) İnsan, yakınlarıyla ilgili kararlarda onları kayırmalıdır


4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olduğunu ifade etmek için kullanılır?
Cevap: A) Muhammedü’l-Emîn


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları GÜN Yayınları

5. İslam kültüründe muavvizeteyn (kendisiyle Allah’a (c.c.) sığınılan) iki sure vardır. Bunlardan biri Felâk diğeri de ……………… suresidir.
Boşluğa hangi surenin adı yazılmalıdır?

Cevap: C) Nâs


C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız
Cevap:

1. İş ve davranışlarımızda her zaman doğruluğu ilke edinmeliyiz.
2. Toplumda insanlarla dostça ve kardeşçe geçinmeliyiz.
3. Peygamberimizin (s.a.v.) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirimizi sevnedikçe de tam iman etmiş olamazsınız.” buyurmuştur. (Müslim, İman, 95.)
4. Vatanımız bizlere atalarımızın bir emanettir .
5. Verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz.
6. Zorluklar karşısında sabırlı olmalıyız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 18-20-21-22. Cevapları GÜN Yayınları

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir.
(D) İslam dini Müslümanlardan dürüst ve güvenilir olmalarını ister.
(Y) Hz. Salih (a.s.), Mısır halkına peygamber olarak gönderilmiştir.
(Y) Felâk suresi, yedi ayetten oluşmaktadır.
(D) Dinimize göre bir Müslüman, Müslüman’a üç günden fazla küs durmamalıdır.
(D) Kur’an’a göre Allah (c.c.), sabırlı insanlarla beraberdir.
(Y) Sadece bizimle aynı dine inananlara karşı adaletli olmamız gerekir.


D. Aşağıda verilen Felâk suresinde boş bırakılan bölümleri, doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahim.
Kul eûzû birabbil felâk Min şerri mâ halak ve min şerri ğâsikin izâ vekabVe min şerrin neffâsâti fil ukad.  ve min şerri hâsidin izâ hased.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.