Anasayfa Kitap Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı

7. Sınıf Din Kültürü Cevaplarını bu kategoride kontrolleriniz için paylaşıyoruz.

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü kitabı cevapları sayfalarını ödev kontrollerinizi yapmanız için hazırladık.

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ders kitabı cevapları sayfalarını bu kategoride kontrolleriniz için paylaşıyoruz.
auto
27 Ocak 2022 05:11
23
Çocuklar hep bu siteden bakıp cevaplıyorlar okulda hoca hazırlıksız bir şey sorarsa cevap veremezler...
4 Mart 2022 00:49
2
3 Mart 2022 02:04
12
6 Nisan 2023 23:38
0
Amelleri güzelleştirmek dinimiz ve kendimiz için davranışlarımızı ve tavırlarımızı düzeltme anlamına...
23:38
1
23:38
0
Halk içinde halk ile beraber olmak önemli bir durumdur. Yaşadığımız toplumla uyumlu olmak, yardımlaş...
8 Nisan 2023 21:01
1
Mevlâna Celaleddin Rumi Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Tasavvufu ile bilinen bir insandır. B...
6 Nisan 2023 23:05
1
İnsanlar arası yapılan ayrımcılık kötü bir şeydir. Ayrımcılık olan yerde adaletsizlik vardır. Adalet...
23:05
1
Hayatı boyunca Allah rızası için tasavvuf ve ilim için çabalamış, çalışmıştır. Alevi-Bektaşilik’in f...
23:05
1
Alevilikte iyilik yapmak, şükretmek sabırlı olmak gibi kavramlar oldukça önemlidir. Ehl-i Beyt sevgi...
23:05
1
Her insana bir beyin ve düşünme gücü verilmiştir. İnsanlar araştırır ve düşünürler. Bu sayede de ken...
8 Nisan 2023 21:16
1
Tasavvufi yorumları Bektaşilik, Kadirilik e Yesevilik olarak sıralayabiliriz. Tasavvufu kalbin temiz...
21:16
1
Fıkıh ilminin birçok konusu vardır. Cezalar, ibadetler, feraiz, sosyal ilişkiler, aile hukuku gibi k...
21:16
1
Kadirlikte en önemli olan şeyler güvenilir bir insan olmak, verilen sözleri tutmak, yasaklardan ve h...
21:16
1
Nakşibendilik kelimesinin anlamı kalbe Allah sevgisini nakşetmek olarak yorumlanabilir. Bizim dinimi...
21:15
1
Hz. Muhammed dinimizce yasak, günah ve haram olan şeyleri yapmaması konusunda uyarmıştır. Dinimizde...
6 Nisan 2023 00:08
1
Hz. Muhammed çok iyi ve doğru bir karaktere sahipti. İnsanlara yol göstermesi için gönderildiği için...
00:09
1
İtikat bir düşünceye kalpten inanmak ve savunmaktır, Tasavvuf Allah'ın varlığını ve birliğini kabul...
00:38
1
İslam inancında beş büyük fıkıh mezhebi vardır. Bunlar Zahiri mezhebi, Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhe...
00:38
1
Nakşibendi kelimesi kalbe yapılan Allah nakışı anlamına gelmektedir. Topluca zikir yaparlar. 10 kişi...
00:39
1
Ahmet Yesevi ve müdridleri Anadolu'ya gelerek İslamiyet'i yaymaya başlamıştır. Ahmet Yesevi'nin ölüm...
00:39
1
Gülbank Alevilik ve Bektaşilikte hep bir ağızdan söylenen bir duadır. Semah Alevilik ve Bektaşilikte...
00:39
1
İnsanlar her konuda aynı şeyi düşünemezler. İnsanın bedeni geliştikçe yaşadığı olaylarda değişir ve...
7 Nisan 2023 23:59
1
Dini konularda farklılıklar vardır. Herkes kendi düşüncesine yakın olan dini tercih eder. İnanç biçi...
23:59
1
Mezhep farklı inanış biçimleri anlamına gelir. Fıkıh anlayış derinliği ve anlayış tarzı anlamına gel...
6 Nisan 2023 23:44
1
23:44
0
Tasavvuf Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, mutasavvif ise tasavvuf anlayışını kabul eden insa...
23:31
1
Bu sözde anlatılmak istenen şey bütün duyu organlarımızın Allah tarafından bize verildiği anlatılır....
23:31
1
Ahmed Yesevi şairdir. Her zaman halkı için yol göstermiştir. Yesevviyye tarikatının kurucusudur. Tar...
23:30
1
Çok faydalıdır sözlümdem 100 aldım...
27 Ekim 2022 23:43
7
9 Nisan 2023 20:30
0
7 Nisan 2023 23:25
0
23:26
0
23:26
0
23:27
0
23:27
0
Hz Muhammed'in insani özellikleri oldukça fazladır. En başında çok güvenilir bir insandır. Çok merha...
6 Nisan 2023 00:02
1
Hz. Muhammed insanlara doğru yolu göstermesi için gönderilmiştir. İnsanlara doğru olanı anlatır ve y...
9 Nisan 2023 01:48
1
Hetamü’l Enbiya tamlaması Hz. Muhammed'i anlatır. Nübüvvet peygamberlik anlamına gelir. Risalet İlah...
01:48
1
20:25
0
Hz. Muhammed bir peygamberdir. Bu yüzden diğer insanlardan ayrıdır. Çok güvenilir bir insandır. Güve...
6 Nisan 2023 00:05
1
Hz. Muhammed İslamiyet'i yaymadan önceki döneme cahiliye dönemi adı verilirdi. Bu yüzden Mekkeliler...
00:07
1
Kur’an-ı Kerim'de geçen ibadetlerin birçoğu açıkça anlatılmamıştır. Bu yüzden Hz. Muhammed insanlara...
00:07
1
Kurban ibadeti dinimizde çok önemli bir ibadettir. Kurban kesildiği zaman, kurban kesen kişiler etle...
8 Nisan 2023 21:40
1
Hacca gidenler dualarla ve iyi dileklerle uğurlanır. Hacca gidenler otobüsle giderler. Bazıları da a...
21:40
1
Hacca gidildiği zaman Kabe etrafında dönülür ve tavaf edilir. Tavaf ise ; Hacerü’l-Esved’in hizasınd...
9 Nisan 2023 01:39
1
Arafat'a gitmiş olsam her şeyden önce aileme ve kendime sağlık için dua ederim. Sağlık olmadan bir h...
01:39
1
Kabe, Mekke ve Medine İslamiyet ve Müslümanlık için çok önemli olan, kutsal yerlerdir. Kabe Allah'ın...
01:39
1
Keçi, koyun, deve, sığır, manda, koç gibi hayvanlar kesilebilen hayvanlardır. Tavuk, kaz, ördek gibi...
8 Nisan 2023 00:22
1
Kurban kesmek için belirli bir maddi duruma sahip olmak gerekmektedir. Erkekler bayram namazına gide...
00:22
1
Hazreti İbrahim döneminde yapılmıştır. Birçok müşrik saldırısına uğramıştır. Kabe'nin kutsal olarak...
00:21
1
Hac ibadeti ile ilgili olarak Bakara suresinde geçen bir ayette Haccın insanları şeytanın sürekliği...
6 Nisan 2023 23:57
1
Hac ibadeti insanların karakterini olumlu yönde etkileyen bir ibadettir. Hacca giden insanlar karakt...
23:57
1
Hac ibadetini yapmadan önce ilk adım olarak gusül abdesti alınır. Sonrasında Kabe'nin etrafında dönü...
23:57
1
23:57
2
Haç ibadeti masraflı bir ibadet olduğu için aklı bayi olan, ergenlik çağına gelmiş olan bir birey ol...
23:58
1
Ahlak huy, tabiat gibi bir anlama gelir. Adalet ise herkesin her koşulda eşit olması anlamına gelir....
7 Nisan 2023 00:17
1
Ahlak bizim dinimizde ve kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Tüm insanlar ahlaka sahip olmalıdır....
00:18
1
Hz. Salih Kur'an-ı Kerim'de adan geçen peygamberlerden biridir. Semud kavmine doğru yolu gönderilmiş...
00:18
1
Güzel ahlaklı bir insan her şey önce dürüst ve güvenilir bir insandır. Asla yalan söylemez. Herkese...
00:18
1
Hz. Peygamber insanlara yardım ederken insanları rencide etmemiştir, utandırmamıştır. Yardımlarından...
00:18
1
Adaletli olmak bir toplumda huzurun ve refahın sağlanması açısından çok önemlidir. Adaletin olmadığı...
8 Nisan 2023 21:23
1
9 Nisan 2023 20:30
0
Melekler Allah tarafından, Allah'ın isteklerini yerine getirmek için nurdan yaratılmıştır. Cinsiyetl...
01:23
1
Ahiret dünya hayatı bittikten son ebediyen yaşayacağımız hayattır. Mizan insanların günah ve sevapla...
01:23
1
İmanın şartları arasında meleklere inanmak vardır. Melekler Allah tarafından nurdan yaratılmıştır. M...
01:23
1
Maddi varlıklar beş duyu organımızla algılayabildiğimiz varlıklara verilen isimdir. Manevi varlıklar...
01:23
1
Meleklerin cinsiyetleri yoktur. Allah tarafından nurdan yaratılmıştır. Görevleri Allah'ın emirlerini...
8 Nisan 2023 20:54
1
Melekler İslam dini için çok önemli bir yere sahiptir. Onlar nurdan yaratılmıştır. Allah'ın emirleri...
20:55
1
İnsanlar dünya hayatında yapamadıklarını ahirette yapmak isterler. Bu dünya da halledilemeyen şeyler...
20:55
1
Dünya da yaptığımı davranışlar bizim ahirette olan yerimizi belirler. Bu dünya gerçek değildir. Bu y...
20:54
1
7 Nisan 2023 23:38
0
23:38
0
23:38
0
9 Nisan 2023 20:35
0
20:35
0
Hz. İsa'nın Hz. Meryem'in kaburgasından meydana geldiği bilinmektedir. Çocukluğundan istenemeyen bir...
8 Nisan 2023 00:12
1
Varlıklar alemi görünmeyenler ve görünenler olarak ikiye ayrılır. Görülmeyenler beş duyu organımızla...
00:13
1
Melekler Allah tarafından, nurdan yaratılmışlardır. Allah'ın emirlerini ve isteklerini yerine getirm...
00:13
1
Meleklere iman etmek imanın şartlarındandır. Meleklere iman etmemiz davranışlarımızı olumlu yönde et...
00:13
1
Ahiret genel olarak bakıldığı zaman dünya sonrasında ebediyen yaşayacağımız hayata verilen isimdir....
00:13
1
Ahirette kullar sorguya çekilir. Dünyada yaptıkları iyilik ve kötülükler hesaplanır. Buna göre Cenne...
00:13
1
Hac kavramı Müslümanlığın beş şartından biridir Müslümanlarca Zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kabe'...
21:35
1
26 Ocak 2022 05:54
9
24 Kasım 2021 20:26
4
25 Kasım 2021 10:25
14
Allah'a ortak koşma falan yazmışsınız o yukardaki cevapla aynı.Resmen kutuları doldurmaya çalışmışsı...
26 Ocak 2022 16:20
2
Kabe Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir yerdir. Mekke ve Medine ise Peygamber efendimizin doğdu...
28 Ekim 2022 00:20
1
Çok teşekkür ederiz yapamadığımız veya takılıp kaldığımız ödevlerde bize çok yardımcı oluyor çok güz...
24 Kasım 2021 14:17
1
16:21
3
Hz. İsmail ile kurban ibadetinin ilişkisi şudur. Hz. İbrahim peygamber Allah’a söz verdiği için kend...
25 Kasım 2021 02:36
1
08:30
7
Dünya’nın her yerinde dinler çok fazla genişlikte coğrafi alana yayıldığı ve coğrafi, kültürel, dils...
4 Mart 2022 00:09
2
Gerçekten çok güzel bir site ödevlerimi kısa şekilde yapabiliyorum bu siteyi yapanlara Allah razı ol...
00:45
1
Akrabalarımı ziyaret edeceğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Onları her zaman ziyaret ederek aramızdaki...
25 Kasım 2021 04:37
1
Yardımcı olduğunuz için teşekkürler 😄😄😄...
00:35
6
Her insan bir zamanlar çocuktu. Kimileri iyi bir çocukluk geçirdi, bazı çocuklar kötü bir çocukluk g...
3 Mart 2022 03:13
1
7 Nisan 2023 23:38
0
çok güzel olmuş Allah sizden razı olsun çok işime yaradı ya hoca sayenizde sözlü otlatmalarla 90 ver...
24 Kasım 2021 18:28
1
25 Kasım 2021 12:26
21
06:37
4
Mezhep konusuna gelince. Mezhepler Allah’ın emrettiği gibi değil de, bir ayrımmış gibi görünüyor. Fa...
3 Mart 2022 18:44
2
Günlük iletişimlerimizde; kibar, saygılı olmalıyız. Hoşgörülü bir şekilde kurulan iletişimler her za...
4 Mart 2022 00:39
1
Dinimizin bize verdiği en güzel hediye ve heyecanlardan biri bayramlardır. Genç, yaşlı, çocuk demede...
12 Aralık 2021 20:34
1
6 Haziran 2019 23:30
2
Allah’ın her şeyi gördüğünü düşünen bir kişi yanlış ve kötü bir hareket yapmaz. Çünkü bilir ki iyi v...
14 Mart 2021 21:29
1

Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.