Anasayfa Kitap Cevapları
27 Mart 2024, 16:39 - Demir Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları FERMAN Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları FERMAN Yayınları

Ferman Yayınları silinmiştir. 7. Sınıf MEB Yayınları Aşağıdadır.
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları


İçindekiler

1. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ/DÜNYA VE EVREN

 • Uzay Araştırmaları Cevapları Sayfa 20

 • Uzay Teknolojileri Cevapları Sayfa 21-22-23

 • Uzay Kirliliği ve Nedenleri Cevapları Sayfa 24

 • Teknoloji İle Uzay Araştırmaları Arasındaki İlişki Cevapları Sayfa 25-26

 • Teleskobun Yapısı, Çeşitleri ve Kullanımı Cevapları Sayfa 27-28

 • Teleskobun Gök Biliminin Gelişmesindeki Önemi Cevapları Sayfa 29-30

 • Basit Bir Teleskop Modeli Cevapları Sayfa 31

 • Gök Cisimleri Cevapları Sayfa 32

 • Yıldız Oluşum Süreci Cevapları Sayfa 33-34

 • Yıldız Nedir? Cevapları Sayfa 35-36

 • Galaksilerin Yapısı Cevapları Sayfa 37

 • Evren Nedir? Cevapları Sayfa 37

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Cevapları Sayfa 38

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Cevapları Sayfa 39

 • 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 40-41-42-43

 

2. ÜNİTE: HÜCRE VE BÖLÜNMELER/CANLILAR VE YAŞAM

 • Hücre Cevapları Sayfa 46

 • Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Yapı ve Görevlerinin Karşılaştırılması Cevapları Sayfa 47-48-49-50-51

 • Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısıyla İlgili Görüşler Cevapları Sayfa 52-53-54-55

 • Hücre-doku-organ-sistem-organizma İlişkileri Cevapları Sayfa 56-57

 • Mitoz Cevapları Sayfa 58

 • Mitozun Canlılar İçin Önemi Cevapları Sayfa 59

 • Mitoz, Birbirini Takip Eden Evrelerden Oluşur Cevapları Sayfa 60-61

 • Mayoz Cevapları Sayfa 62

 • Mayozun Canlılar İçin Önemi Cevapları Sayfa 63

 • Mayozun Gerçekleşmesi Cevapları Sayfa 64-65

 • Mayoz ve Mitoz Arasındaki Farklar Cevapları Sayfa 66-67

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Cevapları Sayfa 68

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Cevapları Sayfa 69

 • 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 70-71-72-73

 

3. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ/FİZİKSEL OLAYLAR

 • Kütle ve Ağırlık İlişkisi Cevapları Sayfa 76

 • Ağırlık, Kütleye Etki Eden Yer Çekimi Kuvvetidir Cevapları Sayfa 77-78

 • Kütle ve Ağırlık Kavramlarının Karşılaştırılması Cevapları Sayfa 79-80

 • Gök Cisimleri Temelinde Yer Çekiminin Kütle Çekimi Olarak Açıklanması Cevapları Sayfa 81

 • Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Cevapları Sayfa 82

 • Fiziksel Anlamda Yapılan İşin Uygulanan Kuvvet ve Alınan Yolla İlişkisi Cevapları Sayfa 83-84

 • Enerji ve Enerjinin Çeşitleri Cevapları Sayfa 85-86-87-88-89

 • Enerji Dönüşümleri Cevapları Sayfa 90

 • Kinetik ve Potansiyel Enerjilerin Birbirine Dönüşümünde Enerjinin Korunumu Cevapları Sayfa 91

 • Sürtünme Kuvvetinin Kinetik Enerji Üzerindeki Etkisi Cevapları Sayfa 92-93-94

 • Hava Ya Da Su Direncinin Etkisini Azaltmaya Yönelik Araç Tasarlayalım Cevapları Sayfa 95

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Cevapları Sayfa 96

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Cevapları Sayfa 97

 • 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 98-99-100-101

 

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55-57-60. Cevapları MEB Yayınları

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR/MADDE VE DOĞASI

 • Maddenin Tanecikli Yapısı Cevapları Sayfa 104

 • Atomun Yapısı ve Atomdaki Temel Parçacıklar Cevapları Sayfa 105

 • Geçmişten Günümüze Atom Kavramıyla İlgili Düşüncelerin Değişimi Cevapları Sayfa 106-107

 • Aynı Ya Da Farklı Atomların Bir Araya Gelerek Molekül Oluşturması Cevapları Sayfa 108

 • Çeşitli Molekül Modelleri Oluşturma Cevapları Sayfa 109

 • Saf Maddeler Cevapları Sayfa 110

 • Saf Maddelerin Sınıflandırılması Cevapları Sayfa 111-112-113

 • Elementlerin İsimleri, Sembolleri ve Bazı Kullanım Alanları Cevapları Sayfa 114-115-116-117

 • Bileşiklerin Formülleri, İsimleri ve Bazı Kullanım Alanları Cevapları Sayfa 118-119

 • Karışımlar Cevapları Sayfa 120

 • Karışımların Sınıflandırılması Cevapları Sayfa 121

 • Günlük Yaşamdaki Çözücü ve Çözünenleri Kullanarak Çözelti Hazırlama Cevapları Sayfa 122-123

 • Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler Cevapları Sayfa 124-125-126-127

 • Karışımların Ayrılması Cevapları Sayfa 128

 • Karışımların Ayrılmasında Uygun Yöntemleri Seçip Uygulama Cevapları Sayfa 129-130-131

 • Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Cevapları Sayfa 132

 • Evsel Atıklardan Geri Dönüştürülebilen ve Dönüştürülemeyenleri Ayırt Etme Cevapları Sayfa 133

 • Evsel Katı ve Sıvı Atıkların Geri Dönüşümüne İlişkin Proje Tasarlama Cevapları Sayfa 134

 • Geri Dönüşüm ve Kaynakların Etkili Kullanımı Cevapları Sayfa 135

 • Yakın Çevremizde Atık Kontrolünün İzlenmesi Cevapları Sayfa 136-137-138

 • Yeniden Kullanılabilecek Eşyaların Değerlendirilmesi Cevapları Sayfa 139-140-141

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Cevapları Sayfa 142

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Cevapları Sayfa 143

 • 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 144-145-146-147

 

5. ÜNİTE: IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ/FİZİKSEL OLAYLAR

 • Işığın Soğurulması Cevapları Sayfa 150-151

 • Beyaz Işık Tüm Işık Renklerinin Bileşimidir Cevapları Sayfa 152-153

 • Cisimlerin Renkli Görünmesinin Nedeni Cevapları Sayfa 154

 • Güneş Enerjisinin Günlük Yaşam ve Teknolojideki Yenilikçi Uygulamaları Cevapları Sayfa 155-156-157

 • Aynalar Cevapları Sayfa 158

 • Ayna Çeşitleri ve Kullanım Alanları Cevapları Sayfa 159-160

 • Aynalarda Oluşan Görüntülerin Karşılaştırılması Cevapları Sayfa 161-162-163-164-165

 • Işığın Kırılması ve Mercekler Cevapları Sayfa 166

 • Ortam Değiştiren Işığın Kırılması Cevapları Sayfa 167-168

 • Merceklerde Işığın Kırılması Cevapları Sayfa 169

 • İnce ve Kalın Kenarlı Merceklerin Odak Noktaları Cevapları Sayfa 170-171-172

 • Merceklerin Günlük Yaşam ve Teknolojideki Kullanım Alanları Cevapları Sayfa 173

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Cevapları Sayfa 174

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Cevapları Sayfa 175

 • 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 176-177-178-179

 

6. ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME/CANLILAR VE YAŞAM

 • İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları Sayfa 182

 • İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar Cevapları Sayfa 183

 • Sperm ve Yumurtadan Bebeğe Cevapları Sayfa 184

 • Embriyonun Sağlıklı Gelişebilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler Cevapları Sayfa 185

 • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları Sayfa 186

 • Bitki ve Hayvanlardaki Üreme Çeşitleri Cevapları Sayfa 187-188-189-190-191-192-193

 • Bitki ve Hayvanlardaki Büyüme ve Gelişme Süreçleri Cevapları Sayfa 194-195

 • Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler Cevapları Sayfa 196-197

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Cevapları Sayfa 198

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Cevapları Sayfa 199

 • 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 200-201-202-203

 

7. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRELERİ/FİZİKSEL OLAYLAR

 • Ampullerin Bağlanma Şekilleri Cevapları Sayfa 206

 • Seri ve Paralel Bağlı Ampullerden Oluşan Devre Cevapları Sayfa 207-208

 • Seri ve Paralel Bağlı Ampullerin Parlaklığı Cevapları Sayfa 209

 • Elektrik Akımı Nedir? Cevapları Sayfa 210

 • Elektrik Enerjisinin Devrelere Akım Yoluyla Aktarılması Cevapları Sayfa 211

 • Devre Elemanının Uçları Arasındaki Gerilimle Üzerinden Geçen Akımın İlişkisi Cevapları Sayfa 212-213

 • Özgün Bir Aydınlatma Aracı Tasarlayalım Cevapları Sayfa 214-215

 • Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Cevapları Sayfa 216

 • Kavram Haritasıyla Ünite Özeti Cevapları Sayfa 217

 • 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 218-219-220-221

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap