Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:05 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73-74-75-76-77. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

2. ÜNİTE: HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3. BÖLÜM: MAYOZ 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 73-74-75-76-77. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
Cevap:

(D) 1- Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
(Y) 2- Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.
(D) 3- Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.
(Y) 4- Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.
(D) 5- Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir.
(Y) 6- Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.
(Y) 7- Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.
(D) 8- Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.
(D) 9- Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.
(D) 10- Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.
Cevap:

1) Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına
hücre bölünmesi denir.
2) Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi mitoz bölünme
sayesindedir.
3) Mayoz bölünme sadece eşeyli üreyen canlıların eşey ana hücrelerinde
gerçekleşir.
4) Mayoz bölünme sonunda genetik yapısı birbirinden farklı toplam dört hücre
oluşur.
5) Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi tür içinde çeşitliliği
artırır
6) Hücre üç temel kısımdan oluşur. Bunlar: Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek
7) Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan
yapılara organel denir.
8) Hücreyi gözlemlemek için mikroskop kullanılır.
9) Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
10) Koful hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan kese
şeklindeki organeldir

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-138-140-143. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız
Soru
: 1- Aşağıda verilen özellikleri uygun hücre bölünmesi ile eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları 


2- Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da “Hayır”ı daire içine alınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

3- Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler karışık olarak verilmiştir. Verilen evreleri oluşum sırasına göre numaralandırınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları 


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
Soru
: 1- Aşağıdaki görsellerde bitkiye ait bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılan bu yapılar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır?
Cevap: D


2- Özge’nin, hakkında bilgi verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Hücre zarı B) Sitoplazma C) Hücre duvarı D) Çekirdek


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

3- Bu tablodaki organel adları ve görevler oklar yardımı ile doğru bir şekilde eşleştirilecektir. Buna göre oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C


• Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
• DNA’nın yapısında kalıtsal özellikleri taşıyan gen bölgeleri bulunur.
• Genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap: A

A) nükleotid – gen – DNA – kromozom
B) gen – kromozom – nükleotid – DNA
C) DNA – gen – kromozom – nükleotid
D) kromozom – DNA – gen – nükleotid

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

5- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?
Cevap: C

A) Bebeğin büyümesi B) Tek hücreli canlıların çoğalması
C) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması D) Yaraların iyileşmesi


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

6- Yandaki şekilde atın yaşam döngüsü şematize edilmiştir. Bu şema incelendiğinde:
I. K evresinde mayoz bölünme gerçek- leşmiştir.
II. L evresinde döllenme gerçekleşmiştir.
III. Oluşan yavru, genetik yapı olarak anne ve babasından farklılıklar gösterir.
Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?

Cevap: C

A) I ve II B) I, II, III C) I ve III D) II ve III


7- 2n = 44 kromozomlu bir hayvanda K ve L hücrelerindeki bölünmeler şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B

A) Bu hayvanda büyüme ve gelişme K hücresindeki bölünme şekliyle gerçekleşir.
B) K hücresinden oluşan iki yavru hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıdır.
C) K ve L hücreleri birbirinden farklı bölünmeler geçirmiştir.
D) L hücresinden oluşan dört yavru hücrenin genetik yapısı ana hücreden farklıdır

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap