Anasayfa Kitap Cevapları
1 Şubat 2024, 2:55 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Apperance and Personality Ünitesi Cevapları 1. Bölüm

1. Ünite Apperance and Personality 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

a. What do you look like?
Çeviri:  Nasıl görünüyorsun?
Cevap:  I’am tall.I have curly hair. I have brown eyes. I am slim. (Uzun boyluyum. Kıvırcık saçlarım var. Gözlerim kahverengi. Ben inceyim.)


b. What is your best friend like?
Çeviri: En iyi arkadaşın nasıl biri?
Cevap: She is smart, honest and generous. He likes helping people. (Akıllı, dürüst ve cömerttir. İnsanlara yardım etmeyi sever.)


1. Match the words with the definitions and write. One word is extra.
Çeviri:  Kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları


2. Fill in the blanks with the given words. One word is extra.
Çeviri: Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

1. Listen and circle the correct word.
Çeviri: Dinleyin ve doğru kelimeyi daire içine alın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları1


2. Listen and circle the words that describe Thomas.
Çeviri:  Thomas’ı tanımlayan kelimeleri dinleyin ve daire içine alın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları2


3. Listen and write their names; Janet, Peter, Emma or Robert.
Çeviri: Dinleyin ve isimlerini yazın; Janet, Peter, Emma veya Robert.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

1. Read the following speech bubble.
Çeviri: Aşağıdaki konuşma balonunu okuyun.
Sally is my best friend. She’s tall and beautiful with long brown hair and greenyes. She’s always honest, generous and easy-going. (Sally benim en iyi arkadaşım. o uzun ve uzun kahverengi saçlı ve yeşilli güzel gözler. O her zaman dürüst, cömert ve kolay ve kesintisiz ilerleme.)


Now, describe the appearance and personality of someone you know. Use the clues below.
Çeviri: Şimdi, tanıdığınız birinin görünüşünü ve kişiliğini tanımlayın. Kullan aşağıdaki ipuçları.
Cevap: I have a friend . His name is Ahmet. He is handsome with green eyes. He is slim and tall. He is patient and honest. (Ben bir arkadaşım var . Adı Ahmet. Yeşil gözlü yakışıklıdır. O ince ve uzun. Sabırlı ve dürüsttür.)


2. Work in groups. Ask and answer questions and fill in the chart below.
Çeviri:  Gruplar halinde çalışın. Soruları sorun ve cevaplayın ve aşağıdaki tabloyu doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Bilim Ve Kültür Yayınları

1. Look at the picture and guess what the text in activity 3 is about.
Çeviri: Resme bakın ve 3. aktivitedeki metnin ne hakkında olduğunu tahmin edin.
Cevap: The text is about personal appearance. (Metin kişisel görünüşle alakalıdır.)


2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.
Cevap:

A: It tells about their relationship and characteristics.

B: There are close friends.

C: Jim is with blue eyes and straight brown hair. Mike has black hair and green eyes. He is cute  with his freckles and nice slime.

D: Jim likes staying  at home in his free time but Mike always  hangs out with his friends.


3. Open your books. Listen again and read the text. Then, do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve metni okuyun. Daha sonra egzersizleri yapın.


a. Write True (T) or False (F) according to the paragraph.
Çeviri: Paragrafa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Mike has blue eyes and brown hair. (F)

2. Jim is Mike’s best friend. (F)

3. Jim is taller than Mike. 6. Mike is a selfish boy. (T)

4. Mike likes meeting his friends. (F)

5. Jim is a clever boy. (F)


b. Make two comparisons about Jim and Mike’s personalities and complete the chart.
Çeviri: Jim ve Mike’ın kişilikleri hakkında iki karşılaştırma yapın ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

Mike is more stubborn than Jim.(Mike, Jim’den daha inatçıdır.)

Jim  is taller than Mike. (Jim, Mike’tan daha uzundur.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap