Anasayfa Kitap Cevapları
25 Nisan 2024, 20:24 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165-166-172. Cevapları MEB Yayınları

Çokgenler Cevapları

5. ÜNİTE Geometri ve Ölçme: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168-169-170-171-172. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

HAZIR MIYIZ?

1. Çokgen ne demektir? Aşağıya bir çokgen çiziniz.
Cevap: En az üç doğrunun birleşmesiyle oluşan şekil.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları


2. Sınıfınızda gösterebileceğiniz çokgen var mıdır? Örnek veriniz.
Cevap: Tahta, sıra, pencere birer çokgen örneğidir.


3. Üçgen bir çokgen midir? Neden?
Cevap: Üçgen bir çokgendir. Çünkü 3 doğrudan oluşur ve açısı vardır.


4. Kenar, köşegen, köşe kavramlarını açıklayınız.
Cevap:

Kenar → Bir şeklin sınırlarını belirleyen ışın
Köşegen → Komşu olmayan köşelerin birleştirilmesi ile oluşan doğruya denir.
Köşe → İki ışının birleştiği noktaya denir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76. Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Çokgen olan şekillerin altındaki kutuları işaretleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

➢ Planı verilen evin çiziminde kaç farklı geometrik şekil kullanılmıştır?
Cevap: 2 farklı geometrik şekil kullanılmıştır. Üçgen ve dörtgen.


➢ Planda gördüğünüz çokgenleri aşağıya yazınız.
Cevap: Üçgen ve dörtgen.


➢ Evin yerleşim planı hangi çokgene benzemektedir?
Cevap: Yedigene benzemektedir.


➢ Planı verilen evin bölümlerinin iç açıları toplamını bulunuz.
Cevap: (7 – 2) . 180 = 900°dir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. ABCDE çokgeninde a + b toplamını bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları1


2. Yanda verilen çokgene göre x değerinin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları2


3. Yanda verilenlere göre x değerinin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları3


4. Yanda verilen ABCDEF çokgeninde a değerinin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları4


5. Bir sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamını bulunuz.
Cevap:

n = kenar sayısı
Formül → (n – 2) . 180°
n = 8
(8 – 2) . 180 = 1080°dir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254-260. Cevapları MEB Yayınları

6. Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı, dış açılarının ölçülerinin toplamının 6 katı ise bu çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap:

(n – 2) . 180 = 360 . 6
(n – 2) = 2 . 6
(n – 2) = 12
n = 14


7. İç açılarının ölçüleri toplamı 2340° olan çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap:

(n – 2) . 180 = 2340
(n – 2) = 13
n = 15

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap