Anasayfa Kitap Cevapları
19 Şubat 2024, 19:11 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222-223. Cevapları MEB Yayınları

Ünite Değerlendirme – 5 Cevapları

5. ÜNİTE Geometri Ve Ölçme: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222-223. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

1. Verilen KLM üçgeninde MKL açısına ait açıortay aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) [KB]


2. Yukarıdaki BC ∕∕ DE olduğuna göre x değeri kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları2


3. Bir beşgenin iki iç açısının ölçüleri 130° ve diğer iki iç açısının ölçüleri 100°dir. Buna göre verilmeyen iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları3


4. Bir dış açısının ölçüsü 45° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap:

Dış açıları ölçüleri  bütün çokgenlerde 360°dir.
360 ÷ 45 = 8 kenarlıdır.


5. Krokiye göre 1. 2. ve 4. caddeler birbirine paraleldir. 5. ve 6. caddeler bu caddelere dik konumdadır. Krokide veril
Cevap: C) 140

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90-91. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları5


6. Uzunluğu 100 cm olan ip kesilerek yarıçapı 5 cm olan çemberler yapılmak isteniyor. Buna göre kesilen iplerden en fazla kaç çember elde edilir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap:

Yarıçapı 5 cm olacaksa
r = 5
Çevresi 2πr → 2 . 3 . 5 = 30 cm ip kullanılır

100 ÷ 30 = 3,3 → en fazla 3 çember yapılır.


7. Bir ayrıtı 30 santimetre olan küp şeklindeki bir paketin yüzeylerine eni 5 santimetre olan şerit çekilecektir. Buna göre paketin şeritler haricinde kalan kısmının alanı kaç cm²dir?
Cevap: D) 4250

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları7


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

Katlama sonucunda elde edilen kâğıdın Şekil 3’te gösterildiği gibi boyalı bölgesi kesilip atılmıştır. Katlanan kâğıt açıldığında bir yüzünün alanı kaç cm²dir?
Cevap:

Kağıdın alanı = 28 . 18 = 504 cm²
şekil 2 de kısa kenar 14 cm uzun kenar 18 cm
şekil 3’te kısa kenar 7 cm uzun kenar 18 cm
belirtilen üçgenin alanı → (8.7)/2 = 28 cm²
Kağıt katlandığında 4 kat olduğu için 28 . 4 = 112 cm² alan kesiliş olur
504 – 112 = 392 cm² alan kalır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47-48-52. Cevapları Berkay Yayıncılık

9. Bir kenarı 12 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin köşelerinde 4 adet fıskiye bulunmaktadır. Fıskiyeler en çok 5 metre uzaklıktaki bölgeyi sulayabilmektedir. Bu bahçenin sulanamayan kısmının alanı en az kaç metrekaredir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: D) 69


10. Bir anaokul bahçesinin planı yukarıda verilmiştir. Bu planda oyun alanlarının dışındaki bölge çimle kaplanacaktır. Kullanılacak çimin metrekaresi 20 Türk lirası olduğuna göre çimle kaplanacak alan için kaç Türk lirası harcanır?
Cevap: C) 1740

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları1


11. ABCDEF düzgün altıgen DEGHK düzgün beşgen ise EFG’nın ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları2

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap