Anasayfa Kitap Cevapları
18 Mart 2024, 17:22 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235-239. Cevapları MEB Yayınları

Çizgi Grafiği Cevapları

6. ÜNİTE Veri İşleme Ve Yapı Görünümleri, 1. Bölüm: Veri Analizi: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235-236-237-238-239. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

➢ İsraf edilen ekmek adedinin yıllara göre değişimini yorumlayınız.
Cevap: İsraf edilen ekmek adedi yıl geçtikçe artmıştır.


➢ Yukarıdaki grafikten yola çıkarak 2017 yılında ülkemizde israf edilen ekmek adedi sizce yaklaşık ne kadardır?
Cevap: Her ölçümde 500 000 ekmek israf edilmiştir. Bu verilere göre 2017 yılında 6 000 000 ekmek israf edilmiştir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Bir otoparktaki arabaların renklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu dağılımı gösteren daire grafiğini, daire dilimlerinin merkez açılarını göstererek çiziniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki çizgi grafiğinde iki galerinin yıllara göre sattığı araba satış adetleri verilmiştir.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları1

Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. A galerisinde hangi yıllarda araba satış adedi eşittir?
Cevap: A galerisinde 2014 ve 2015 yıllarında araba satış adedi eşittir.


b. Satışın en hızlı artış gösterdiği galeri ve yıl hangisidir?
Cevap: Satışın en hızlı artış gösterdiği galeri ve yıl A galerisi 2013 yılıdır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 230-231. Cevapları MEB Yayınları

c. B galerisinde satışın en fazla olduğu yıl hangisidir?
Cevap: B galerisinde en fazla satış olduğu yıl 2015 yılıdır.


ç. Yıllara göre ortalama satış adedi en fazla olan galeri hangisidir?
Cevap: Yıllara göre ortalama satış adedi en fazla olan galeri A galerisidir.

A galerisi → 100 + 500 + 600 + 600 + 400 = 2200
B galerisi → 400 + 300 + 380 + 500 + 200 = 1780


d. B galerisinin A galerisinden daha fazla satış yaptığı yıl hangisidir?
Cevap: B galerisinin A galerisinden daha fazla satış yaptığı yıl 2012 yılıdır.


e. A galerisinin B galerisinden daha az satış yaptığı yıldaki satış farkı ne kadardır?
Cevap: A galerisinin B galerisinden daha az satış yaptığı yıldaki satış farkı 300’dür.

400 – 100 = 300


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları2

3. Bir ayakkabı mağazasındaki bayanlar reyonundaki 180 ayakkabının numaralarına göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

Toplam ayakkabı sayısı 180’dir.
360°     180 ayakkabı
120°      x ayakkabı
180 . 120 = 360x
60 = x

38 numara → 60 ayakkabı

360°      180 ayakkabı
50°        x ayakkabı
180 . 50 = 360x
25 = x

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 137. Cevapları MEB Yayınları

36 numara → 25 ayakkabı

360°      180 ayakkabı
100°         x ayakkabı
180 . 100 = 360x
50 = x

37 numara → 50 ayakkabı

39 numara derecesini bulmak için
100 + 120 + 50 = 270°
360 – 270 = 90°

360°      180 ayakkabı
90°        x ayakkabı
180 . 90 = 360x
45 = x

39 numara → 45 ayakkabı

a. (..D..) 38 numaralı ayakkabı sayısı 60’tır.
b. (..D..) 37 numaralı ayakkabı sayısına karşılık gelen daire diliminin merkez açısının ölçüsü 100°dir.
c. (..Y..) 37 numaralı ayakkabı sayısı en fazladır.
→ 38 numaralı ayakkabı sayısı en fazladır. 
ç. (..D..) 36 numaralı ayakkabı sayısı 25’tir.
d. (..Y..) 39 numaralı ayakkabı sayısı toplam ayakkabı sayısının %20’sidir.
→ 180 x 20 =3600
     3600 ÷ 100 = 36 olduğu için yanlıştır.
e. (..D..) 36 numaralı ayakkabı sayısı ile 39 numaralı ayakkabı sayısının toplamı 70’tir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap