Anasayfa Kitap Cevapları
18 Ekim 2023, 19:49 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 31-32-33. Cevapları MEB Yayınları

Tam Sayıların Tekrarlı Çarpımları Cevapları

1. ÜNİTE Sayılar ve İşlemler: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 31-32-33. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

HAZIR MIYIZ?

1. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerini bulunuz
Cevap:

3¹ = 3
3² = 3 . 3 = 9
3³ = 3 . 3 . 3 . 3 = 81
3⁴ = 3 . 3 . 3 . 3 = 243


2. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.
Cevap:

19¹ + 1⁹ = 19 + 1 = 20

3. 10⁷ kaç basamaklıdır?
Cevap:

10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 = 10 000 000 → 8 basamaklıdır.

RUBİK KÜP (ZEKÂ KÜPÜ)

➢ Profesörün Küpü kaç küçük küpten oluşur?
Cevap:

Profesörün küpü → 5 x 5 x 5 → 5³ = 125


➢ 4×4×4’lük küp kaç küçük küpten oluşur?
Cevap:

4 x 4 x 4 → 4³ = 64


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda tekrarlı çarpım şeklinde verilen ifadeleri üslü ifade biçiminde yazınız.
Cevap:

a. (-7) ∙ (-7) ∙ (-7) ∙ (-7) = (-7)⁴
b. 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 = 5⁶
c. (-10) ∙ (-10) ∙ (-10) = (-10)³

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-228-229. Cevapları Berkay Yayıncılık

2. Aşağıdaki ifadeleri tekrarlı çarpım şeklinde yazınız ve ifadelerin değerlerini hesaplayınız.
Cevap:

a. (-4)³ = (-4) . (-4) . (-4) = -64
b. (-2)⁴ = (-2) . (-2) . (-2) . (-2) = 16
c. (-7)² = (-7) . (-7) = 49


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

KAZANIM KAVRAMA TESTİ – 3

1. (-2)³ ∙ (-1)² işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: C) -8

(-2)³ ∙ (-1)² →
(-2) . (-2) . (-2) . (-1) . (-1) = -8


2. x = -3 için x² ifadesinin sonucu kaçtır?
Cevap: D) 9

x = -3 ise
x² → (-3)² = 9


3. (-2)⁴ + (-3)³ işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: C) -11

(-2)⁴ + (-3)³ →
(-2) . (-2) . (-2) . (-2) + (-3) . (-3) . (-3) = 16 + ( -27) = -11


4. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu (-36)’dır?
Cevap:

A) (-6)² → (-6) . (-6) = +36
B) -6² → (-6) . (-6) = -36
C) (-2)⁶ → (-2) . (-2) . (-2) . (-2) . (-2) . (-2) = +64
D) (-2⁶) → -64


5. Aşağıda verilenlerden hangisinin sonucu pozitiftir?
Cevap: A) (-10)⁴

A) (-10)⁴ → 10 000
B) (-10⁴) → -10 000
C) -4¹⁰ → -1 048 576
D) (-4¹⁰) → -1 048 576


6. x yerine -3, -2, -1 tam sayılarından biri yazılarak x³ biçiminde üslü ifadeler elde edilmektedir.
Buna göre x³ aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?
Cevap: C) -3

(-3)³ = -27
(-2)³ = -8
(-1) = -1

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 194-198. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. A = (-2)⁴ ve B = -2⁴ ise A – B işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: D) 32

A – B →
A = (-2) . (-2) . (-2) . (-2) = +16
B = -2⁴ = -16

+16 – (-16) = 32


8. x = -3 ve y = 2 olduğuna göre x² + y³ ifadesinin değeri kaçtır?
Cevap: C) 17

x = -3
y = 2

(-3)² + (2)³ → 9 + 8 = 17


9. (-1)²⁰¹⁸ + 1²⁰¹⁸ + (-1)²⁰²⁰ işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: B) +1

(-1)²⁰¹⁸ + 1²⁰¹⁸ + (-1)²⁰²⁰
+ 1 + 1 + 1 = 3


10. (-1)¹⁷ – (-1⁸) – 1 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: D) -1

(-1)¹⁷ – (-1⁸) – 1
-1 – (-1) – 1 =
-1 +1 – 1 = -1


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınlar

11.  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: C) 10⁹


12. -(-5)³ – (-3)⁵ işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: B) +368

-(-5)³ – (-3)⁵ =
-(-125) – (-243) =
125 + 243 = 368


13. (-7)² + (-7²) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) 0

(-7)² + (-7²) → 49 + (-49) = 0


14. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) -53 = -125

A) (-1)⁸⁸ = -1 → +1
B) -5³ = -125 → doğru
C) (-1)⁸⁹ = +1 → -1
D) (-1⁸⁸) = +1 → -1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap