Anasayfa Kitap Cevapları
16 Şubat 2024, 2:44 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57. Cevapları MEB Yayınları

Rasyonel Sayıları Sıralama Cevapları

2. ÜNİTE Sayılar Ve İşlemler: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57. Cevapları MEB Yayınları


İçindekiler

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

1. a = 2/5, b = 6/11, c = 3/10 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) c < a < b

a = 2/5 → 2 ile çarparak paydayı 10’a tamamlarız → 4/10 = 0,4
b = 6/11 → Payı paydaya bölerek buluruz → 0,5454…
c = 3/10 → 0,3
Buna göre;
c < a < b


2. -3/11 > x > -4/11 sıralamasının doğru olması için x aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
Cevap: B) -7/22

-3/11 > x > -4/11

2 ile genişletirsek;
-6/22 > x > -8/11
Buna göre x → -7/22 olur


3. -7/8, -8/9, -10/11
Yukarıdaki rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D)-10/11 < -8/9 < -7/8

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106-111. Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin en büyüğü hangisidir?
Cevap:

A) 0,6 → devreden sayı olduğu için 0,666… 
B) 0,65  →devreden sayı olduğu için 0,656565…
C) 0,66 → 0,660 şeklindedir
D) 0,6 → 0,60 şeklindedir

A > C > B > D şeklinde sıralanır


5. x, y, x birer pozitif tam sayıdır.
4/x > 4/y > 4/z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) z > y > x

Rasyonel sayılarda paylar eşitse paydaları en küçük olan en büyük olur.


6. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
Cevap: A) 51/101

A) 51/101 →0,50495049…
B) 1/2  → 0,5
C) 500/1001  →0,499500499500…
D) 5/11  → 0,4545…

A > B > C > D


7. 0 < x/5 < 1/3
Yukarıda verilen sıralamanın doğru olabilmesi için x yerine kaç farklı rakam yazılabilir?
Cevap:  A) 1

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 111-117. Cevapları Berkay Yayıncılık

0 < x/5 < 1/3

x/5 < 1/3 olacağı için
x = 1 olabilir.


8. a/7 sayısı 3 tam 2/7 sayısından küçük ise a’nın en büyük tam sayı değeri kaçtır?
Cevap: B) 22

3 tam 2/7 → 23/7 olur
a/7 < 23/7 ise
a en büyük 22 alır


9. Aşağıdakilerden hangisi (-0,35) sayısından daha küçüktür?
Cevap: A) -2/5

-0,35 → -35/100
Hepsini 100’e eşitlersek;

A) -2/5 → -40/100 = -0,40
B) -3/10 → -30/100 = -0,30
C) -1/4 → -25/100 = -0,25
D) -3/20 → -15/100 = -0,15

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap