Anasayfa
Ara Bul
6 Ekim 2021, 15:23

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 34-35. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 34-35. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap Kendimizi Değerlendiriyoruz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 34 Sayfa Cevapları MEB Yayınları-2

Soru: A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. (Y) Özgürlük, insanın her istediğini yapabilmesidir
İnsanın özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.
2. (D) Gazete, kitap ve dergi kitle iletişim araçları içinde yer almaktadır
3. (D) Etkili bir iletişim kurmanın en doğru yolu birbirimizi anlamaktan geçer
4. (D) Kitle iletişim araçlarının doğru bilgi vermek gibi bir sorumluluğu vardır.
5. (Y) Ben dili, karşımızdaki kişiyi suçlayıcı ifadeler içerdiğinden iletişim çatışmasına sebep olur
→Beden dili iletişimi daha doğru ve anlaşılır kılar.


Soru: B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

Cevap:

1. Anayasamızın 28. maddesine göre basın hürdür, sansür edilemez.
2. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını RTÜK denetler.
3. Medya toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlara verilen isimdir.
4. Arkadaşım Ayşe’nin sabah beni gördüğünde bana el sallaması jest, gülümseyerek tepki vermesi de mimik olarak nitelendirilir.


Soru: C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 34 Sayfa Cevapları MEB Yayınları-2


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları MEB Yayınları-2

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz
Soru
: 1. Sağlıklı iletişimin temel ögeleri vardır. Bunlardan herhangi birinin olmadığı bir iletişimde hatalar ve eksiklikler olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde iletişimin temel ögeleri gerçekleşmiş sayılmaz?

Cevap: C

A) Öğretmenin ‘‘Sosyal Bilgiler dersini seviyor musunuz?’’ sorusuna öğrencilerin cevap
vermesi
B) ‘‘Günaydın!’’ diyerek sınıfa giren öğretmene, öğrencilerin ‘‘Günaydın!’’ diyerek
cevap vermesi
C)Annemin ‘‘Dersine çalıştın mı?’’ sorusuna cevap vermemem
D)Sınıf arkadaşım ile tanışmak için el uzattığımda bana elini uzatması


Soru: 2. Bir anne çocuğuna aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa çocuğunun özgüvenini zedelemeden sadece kendi duygularını ortaya koyarak konuşmuş olabilir?

Cevap: C

A) Başarılı olmak için çabalamıyorsun.
B) Düzenli ders çalıştığına şahit olmadım.
C)Sınavdan düşük not alacağın için endişeleniyorum.
D)Bu sene de başarısız olursan ailemizin utanç kaynağı olacaksın.


Soru: 3. Sporcu Mehmet Bey, gazetede kendi ve ailesiyle ilgili asılsız haberleri görünce hemen avukatlarına başvurarak haberin düzeltilmesini ister. Haberi yapan basın kuruluşu bunun üzerine bir düzeltme yazısı yayımlar.
Yukarıdaki metne göre Mehmet Bey ile ilgili haberin düzeltilmesine ne ad verilir?

Cevap: D

A) Kamuoyu B) Özgürlük
C) Sansür D) Tekzip


Soru: 4. Aşağıdakilerden hangisi medyanın bireyler arasındaki iletişime olumsuz etkilerinden biridir?

Cevap: A

A) Aile içi iletişimde kopukluk yaşanır.
B) Boş zamanlarımızda eğlence ortamı sunar.
C) Bilgiye kısa zamanda ve kolayca ulaşmamızı sağlar.
D)Ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylardan haberdar olmamızı sağlar.


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.
Soru
: Demokratik toplumlarda insanlar düşünme ve düşüncelerini ifade etmekte özgürdür. İnsanların düşüncelerini gazete, televizyon, Genel ağ gibi kitle iletişim araçları ile açıklamalarına basın özgürlüğü denir. Düşünceyi açıklama özgürlüğü ve basın özgürlüğünü kullanamadığımız takdirde anayasamızda güvence altına alınan başka bir hakkımızı da kullanamamış oluruz. Kitle iletişim özgürlüğü kısıtlandığında
hangi hakkımızı kullanamayız?

Cevap: Doğru bilgi alma hakkıF. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
Soru
: 1. Olumlu iletişime örnek cümleler oluşturunuz.

Cevap:

  • Bu işi birlikte başarabileceğimizi biliyorum
  • İyi bir iletişim kurmak için karşındaki insanın yerine koymalısın kendini
  • Bu yıl derslerinde başarılı olacağına inanıyorum.

Soru: 2. Kitle iletişiminin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Cevap: Kitle İletişim araçlarının hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Olumlu yönleri yeni bilgiler edinebilir, ülkemizde olan haberleri görebiliriz, ayrıca pek çok ülke, şehir hakkında bilgi edinebiliriz. Olumsuz yönleri ise bilgi yanlışlığı, insanların zaaflarını kullanarak kendilerine çekmek para tuzakları, hırsızlık gibi pek çok olumsuz etkileri vardır. Ayrıca yeni devirde büyüyen çocukları asosyal bir hayata sürüklemektedir.


Soru: 3. İletişimde çatışmaya sebep olacak davranışlar nelerdir?

Cevap: İletişimde pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. İlk olarak karşımızdaki insanı dinlememekten dolayı çıkan ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca ben merkezcilik, Aktif çatışma, Yoğunluk çatışması ve Kısmi algılama çatışması olarak da gruplandırılmaktadır.


Soru: 4. İletişim araçlarından yararlanırken hangi haklarımızı biliyor olmamız önemlidir?

Cevap:

  • Doğru haber alma hakkı
  • Kişilik hakları
  • Özel hayat gizliliği

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.