Anasayfa Kitap Cevapları
26 Ekim 2022, 20:02 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Cevapları

2. ÜNİTE: Türk Tarihinde Yolculuk 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Ekoyay Yayınları

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? Geçen yıl öğrendiğiniz bilgileri dikkate alarak açıklayınız.
Cevap: Türkler Orta Asya’da Çin ve çevrede ki saldırgan milletlerden uzaklaşmak için Anadolu’ya göç etmiş ve zamanla buraları vatan edinmiştir. Bunun yanı sıra Anadolu’nun Verimli ve bereketli toprakları, Jeopolitik konumu bu göçü etkileyen önemli faktörlerdir.

Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?
Cevap: Bence Kayıların ok ve yay kullanma konusunda çok yetenekli olması bayraklarında bu sembolleri kullanmaya sebep olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları Ekoyay Yayınları

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.
Cevap: Bizansın baskıcı politikası Başta Kayı olmak üzere diğer Türk boylarınıda birleşmeye ve bir güç olarak birleştirmiştir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız
Cevap: Bence Bu durum diğer Milletlerden insanların Osman Beye ve halkına bakış açısını olumlu etkilemiştir. Müslüman olmayan halkın Müslümanlara karşı bakış açısı değişmiş ve birlikte yaşamalarının önü açılmış ve kolaylaşmıştır.

Haritada Kayıların ilk yerleştikleri yerleri işaretleyiniz.
Cevap: Söğüt yazan yeri işaretleyiniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?
Cevap: Selçuklu İmparatorluğunun hükümdarından bahsedilmektedir.

2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?
Cevap: Bu toprakları fetheden kişi olmak ve bu topraklarda eski olmak.

3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?
Cevap: Osmanlı Devletinin geçmiş varlığı ile bir çok sıkıntısı olan kişi ve kişiler olayları farklı anlatabilmektedirler.

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?
Cevap: Osman Beyin babası bu topraklarda yıllarca savaşmış ve bir Bey olarak çok üstün görülmüştür. Oğlu Osman Bey de babası gibi zaferden zafere koşmuş ve bu beyliği bir Devlet haline getirmiştir.

Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Ekoyay Yayınları

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?
Cevap: Bunun ana sebebi Karesioğulları ile iş birliği yapmaları ve iyi bir donanmaya sahip olmalardır. Bunun yanı sıra burada bulunan yerli halk ile çok iyi geçinmiş ve bir çok hak verilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Ekoyay Yayınları

Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?
Cevap: Bu durum Osmanlı Devletinin elini çok güçlendirmiştir. Boğazların konumu Asya ile Avrupa arasında bir köprü olduğu için tam bir ticaret noktasıdır. Buradan alınan vergiler ülkenin kalkınmasında çok büyük rol oynamıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.