Anasayfa Kitap Cevapları
23 Mayıs 2024, 20:50 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210-211-212-213 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Biz de Varız Cevapları

7. ÜNİTE: Ülkeler Arası Köprüler 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210-211-212-213 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Biz de Varız Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ülkemizin ekonomi ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmasının faydaları nelerdir?
Cevap: Ekonomik kalkınma sağlanır. Dış ülkeler ile iş birliği yaparak hem barış sağlanmış olur hem de ülke kalkınmış olur.


Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde hangi ülkeler vardır? Önce tahmin ediniz, sonra tahminlerinizin doğruluğunu araştırarak G20 ülkelerinin adlarını aşağıya yazınız.
Cevap:  Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu.


Sizce ülkeler arası ekonomik iş birliğini arttırmak için kurulan kuruluşlara üye olan bir ülkenin bu durumdan kazancı neler olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Üye olan devletler birbirleri ile belli projeler yaparlar. Bu sayede ekonomik kalkınma yaşanır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225-226-227. Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Aşağıdaki haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. Örgüt’ün Türkiye’den “öğrenecek çok şeyi olduğu” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bu söz ile Türkiye’nin yaptığı ve yürüttüğü çalışmalar örnek olarak gösterilebilecek kadar iyi olduğu anlatılmak istenmiştir.

2. Türkiye’nin D-8’deki rolü ve kuruluşa katkıları nelerdir?
Cevap: Yıllık olarak en fazla bütçede bulunan ülkedir. Ekonomik fada sağlamakla beraber eğitim alanındaki programları ve deneyimleri ile de örnek olmaktadır.


D-8 ülkelerinin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmaları, aralarındaki hangi ortak noktaya işaret etmektedir?
Cevap: Din olarak halkın çoğunluğu İslam dinine mensup ülkelerdir.


Uluslararası ve bölgesel birçok kuruluşun ortak faaliyetler yürütmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Kuruluşlar aynı bölgede çalışmalar yapmaktadır. Bu gibi çalışmaların ortak olarak yapılması daha katkılı olacaktır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Sayfadaki genel ağ haberlerini inceleyiniz. Haberlere göre ülkemizin bölgesel ekonomik kuruluşlardaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Ülkemiz konum bakımından iki kıtayı birbirine bağlayan noktadadır. Bu yüzden ulaşım ve kaynak aktarımı konularında önemli bir konumdadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin ülkemize ve AB’ye neler kazandıracağını düşünüyorsunuz?
Cevap: Ülkemiz ekonomik, sosyal ve siyasi alanda kalkınacağını düşünüyorum.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-193. Cevapları MEB Yayınları

Türkiye’nin üye olduğu ekonomik kuruluşlardan bazıları hakkında bilgi edindiniz. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’nin üye olduğu kuruluşların ortak amaçları nedir?
Cevap: Ekonomik işbirliği sağlamaktır.

2. Türkiye’nin üye olduğu ekonomik kuruluşlardan hangileri küresel kuruluştur?
Cevap: ETO (Dünya Ticaret Örgütü), G-20, D-8, Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu, OECD(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), WB (Dünya Bankası), IKB (İslam Kalkınma Bankası)

3. Türkiye’nin üye olduğu ekonomik kuruluşlardan hangileri bölgesel kuruluştur?
Cevap: BSEC (Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

4. Bu kuruluşlardan hangilerinin ülkeler arası ekonomik ilişkilerin dışında başka amaçları vardır? Bu amaçlar nelerdir?
Cevap: BSEC amacı bölgedeki barışı sağlamak ve sosyal ilişkileri çeşitlendirmektir.

5. Küresel ve bölgesel ekonomik kuruluşların kuruluş amaçlarını göz önünde bulundurduğunuzda bunların dünyadaki sorunların çözümüne katkıları konusunda neler söylenebilir?
Cevap: Fakirliğin önüne geçmeyi amaçlamışlardır. Ülkeler arası işbirliği yaparak ekonomik kalkınma yapılmak istenmiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap