Anasayfa Kitap Cevapları
9 Aralık 2023, 17:45 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devletinin Fetih Siyaseti 2 Etkinlik Cevapları

2. ÜNİTE: Türk Tarihinde Yolculuk 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Osmanlı Devletinin Fetih Siyaseti


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?
Cevap: Evet uygulanmıştır. İstanbul halkı bir çok farklı din, mezhep ve ırka ev sahipliği yapıyordu. Burada kalıcılığı ve düzeni sağlamak için bu politika izlenmiştir.

Etkinlik Zamanı

II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.
Cevap:
– Anadolu ve Rumeli arasındaki engel ortadan kalktı
– En önemli ticaret yollarından ipek yolu artık Karadeniz ve Akdenize Osmanlı devletinin yönetiminde açılmıştır.
– Fethedilen İstanbul Osmanlı Devletinin Başkenti oldu.
– Fatih unavını alındı ve yükseliş dönemi başladı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?
Cevap: Yavuz Sultan Selim Mısır üzerine sefer yapacağı anlaşışmasın diye İran topraklarına elçiler göndermiş ve Mısır’a bir sefer olmayacağı hissiyatını verdirmiştir. Bunun yanı sıra Memlüklerin Avrupa’dan top alması üzerine Memlük topraklarına yandan hiç beklenmeyen taraftan saldırmış ve önemli bir zafer kazanmıştır.

Sonraki Ödev:  Toplumda Uyum İçinde Yaşamak İçin Ön Yargılarımızdan Kurtulmanın Önemini Tartışınız.

İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Benzerlikler ;

– Çok büyük iki komutan Osmanlı ordusunu yönetmiştirç
– Taktiksel olarak çok zekice planlar yapılmıştır.
– İki Fetihte İslam dünyası açısından dönüm noktası olmuştur.

Farklılıklar ;

– Birisi Anadolu ve Rumelinin tam orta kısmında diğeri ise Afrika’nın kuzeyinde yapılmış bir fetihtir.
– Ordunun komutanları farklıydı.
– İklim ve teknolojik olarak farklı bir ortam vardı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?
Cevap: Rodosta bulunan şovalyeler yetenekli ve iyi askerlerdi. Aynı zamanda buranınsurları çok yüksesk ve kalın duvarlardı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz

Fethedilen yer : Trabzon
Fetheden padişah : Fatih Sultan Mehmet
Fethedildiği devlet : Rum pontus imparatorluğu
Fethedildiği tarih : 1461
Fethin sonuçları : Anadoluda bulunan son Rum devleti yıkılmıştır, Karadeniz Türk gölü haline gelmiş ve Burada ki ticaret Osmanlı bünyesine geçmiştir.
Fethin sebepleri : Karadenizde bir tehtid olması. Osmanlı devlet bütünlüğünü bozması.
Fetihte izlenen yöntem : Şehrin tanınması ve incelenmesi için öncü birlikler yollanmış ve şehir ezberlenmiştir. Şehrin ticaret yollarını keserek açlıkla mücadele etmesi sağlanmıştır. Bu sayede şehir kısa sürede fethedilmiştir.

Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?
Cevap: Osmanlı askerleri güçlü ve yetenekli askerlerdi. Eğitimlerini çok küçük yaşta almaya başladıklarından dolayı her bakımdan çok iyi askerlerdi.

2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.
Cevap: Düşman askerlerine ilk darbeyi vurarak onları güçsüz ve dirençsiz hale getirmeleri hedeflenmiştir. Daha sonra asıl Osmanlı birlikleri savaşa dahil olurdu.

3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.
Cevap: Görselde Surların kalın ve yüksek olduğunu görüyorum. Bu durumlar askeri zorlamış olabilir.

4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?
Cevap: Yerin altından Rodos kalesine geçmeye çalışmış ve dikkat dağıtmaya çalışmışlardır.

5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?
Cevap: Osmanlı devletinin bir çok farklı olağanüstü savaş taktiği olduğunu gördük.

6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?
Cevap: Kanuni Sultan Süleymana ait seferlerdir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap