Anasayfa Kitap Cevapları
12 Temmuz 2023, 18:50 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186-187 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Demokrasinin Serüveni Cevapları

6. ÜNİTE: Yaşayan Demokrasi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186-187 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Demokrasi denildiğinde aklınıza gelen kavramlar nelerdir?
Cevap: Özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, adalet, kanun gibi kavramlar gelmektedir.

Martin Luther King, konuşmasında Amerika’da yaşanan demokrasi dışı uygulamalardan hangilerine değinmektedir
Cevap: İnsanların rengine göre ayrım yapmalarından, köle gibi esir olan insanlara olan zulümlerden bahsedilmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz.
Cevap: Demokratik ilkeler sayesinde insanlar hak ve özgürlüklerini kullanabilirler. Bunlar eğitim, sağlık gibi kurumları kullanabilirler. İnsanlar arası ayırımcalık olmadan herkes eşit bir şekilde yaşayabilir

Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İlk Türk devletlerinde kurultaylara hükümdarın eşi de katılırdı. Bu durumu demokrasi ve kadın hakları açısından değerlendiriniz.
Cevap: Kadın Türk devletlerinde hep önde tutulmuştur. Söz hakkı verilip onlarda dinlenmiştir. Bu demokratik bir devlette her bireyin eşit olup yani kadınlarında erkekler gibi söz hakkı vardır, oy kullanabilirler, siyasete atılabilirler gibi haklarımız eşittir. İlk Türk devletlerinde de kadına verilen önem belirtilmektedir.

Sonraki Ödev:  İstanbul’un Fethinin Sonuçlarından Hangileri Orta Çağ’ın Kapanıp Yeni Çağ’ın Açılmasına Neden Olmuştur? Açıklayınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Herkesin kanun önünde eşit olması neden önemlidir? Tartışınız.
Cevap: Çünkü her bireyin kendine ait düşünceleri vardır. Kimse kimseden üstün değildir. Kendini rahatça ifade edebilmesi için herkesin kanun önünde eşit sayılması gerekir.

Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız?
Cevap: Tanzimat ve Islahat Fermanı ikisi de eşitlik ilkesi ile ilgilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ile verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.
Cevap: Demokratik bir devlette her birey eşittir ve özgürce yaşayacağı bir sistemdir. Bu yüzden milletin tamamı özgür ve bağımsız olabilmesi için egemenlik milletin olmalıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

A. Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


B. Ülkemizin yönetimindeki demokratik özelliklere örnekler veriniz.
Cevap: Ülkemizde herkes eşittir. Seçme ve seçilme hakkı olup kimse din, dil, ırk ayrımı yapamaz. kanunların önünde en yetkili kişi olsa bile kanuna uymak zorundadır. Bu yüzden kimse kimseden üstün değildir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210-211-212-213 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

1. Metne göre Bilge Kağan tek başına karar alıp uygulayabilmekte midir? Neden?
Cevap: Kurultay tarafından isteğinin onaylanması gerektiği için uygulayamamıştır.

2. Kurultay üyelerinin tutumu hangi demokratik ilkelerle açıklanabilir? Neden?
Cevap: Karar alma ve uygulama süreçlerine katılım ilkesi ile açıklanabilir.


Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki maddelerini okuyunuz ve bunlarla ilgili soruları cevaplayınız.

1. Bu maddeler demokrasinin hangi ilkeleriyle ilgilidir? Aşağıya yazınız.
Cevap: hukukun üstünlüğü ve Karar alma ve uygulama süreçlerine katılım ilkeleri ile ilgilidir.

2. Kanun-i Esasi’nin bu maddelerinin benzerlerini 1982 Anayasası’ndan bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

  • MADDE 28: Basın Hürriyeti
  • MADDE 9: Yargı Yetkisi
  • MADDE 42: Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
  • MADDE 80: Milletin Temsili

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap