Anasayfa Kitap Cevapları
2 Mayıs 2024, 19:29 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 152-153-154-155-156-157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Toprak Ana Cevapları

5. ÜNİTE: Ekonomi ve Sosyal Hayat 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Toprak Ana Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Metinden yararlanarak insan-toprak-vatan-devlet ilişkisini açıklayınız.
Cevap: İnsanların vatanı olan toprağı her daim koruyup kollamak ister.Çünkü orada özgürdür.Çünkü o toprak o vatan kendilerinindir. Bu yüzden o toprağı yani vatanlarını korumak da onların görevidir.

Toprakla insan arasındaki ilişki tarih öncesi devirlere kadar uzanır. İnsanlık için hiçbir dönemde önemi azalmayan insan ve toprak ilişkisi bakınız aşağıdaki şiire nasıl konu olmuştur?
Cevap: Şiirde bahsedilmek isteyen toprak insanın yoldaşıdır.Toprak insanın her türlü ihtiyacını karşılamaktadır.

Âşık Veysel toprağı neden sadık yâr olarak adlandırmıştır?
Cevap: Çünkü insana ihanet etmeyecektir.

Âşık Veysel’e göre toprağın bize kazandırdıkları nelerdir? Örnekler veriniz.
Cevap: Ben bir çekirdek verdim o bana dört bostan verdi diye geçirmektedir.Her türlü meyveler yedirdiğini söylemiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Topraktan ekonomik kazanç elde edilmesi refah bir hayat sürmelerini sağlar.Para kazanmaları geçimini sağlayan ailenin ulaşım,eğitim gibi masraflarını da karşılamasına yardımcı olur.

Sonraki Ödev:  Tımar Sistemindeki Bozulmalar Üretimi Nasıl Etkilemiştir?

Metni okuyunuz. Metinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.
Cevap: Büyük Hun Devletinin toprağa verdiği önemi göstermektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız.
Cevap: Stokçuluk,kıtlık,fahiş fiyatla ürün satma,karaborsacılık,ekonomik kriz gibi sorunları ortaya çıkarır.Bu gibi durumlara karşı gelinmesi ve adaletin sağlanması gerekmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Cevap: Derebeylik sisteminde toprağın gelirini,idari,hukuki ve mali bağımsızlığa sahiplerdi ve kralın bunları azletme yetkisi yoktu.Tımar sistemi ise arsa sahibi kendisine tahsis edilen toprakta kiracı durumunda olarak elindeki arazinin değil,belli görevleri yerine getirmek karşılığında araziden elde edilen ürünün devlet adına topladığı verginin sahibi olarak görünüyordu.

B. Aşağıdaki zihin haritasında yer alan “Toprakla ilgili kavram ve sözcükler” kutucuğunun etrafındaki kutucukları örnekte olduğu gibi doldurunuz.
Cevap: Toprakla ilgili kavram ve sözcükler

  • Tarım
  • Ev
  • Halk-Devlet
  • Beslenme
  • Bağımsızlık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden hareketle devletin üreticiye verdiği destek hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Devletin üreticiye verdiği destek her geçen gün artmaktadır.Bunun nedeni ülkedeki ekili alanların arttırılması,tarıma önem vererek hem ülkenin ihtiyacını karşılamak hemde ihracat yaparak ekonomiyi güçlendirmektir.Ekonomiyi güçlendirmek için daha çok tarım alanına ve düzenli arazilere ihtiyaç vardır.Bunun için devletin daha da teşvik etmesi ve destek olması gerekir.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti Dönemi’nde Yaşayan Bir Yönetici Olsaydınız Üretimde Sürekliliği Sağlamak İçin Hangi Planlamaları Yapardınız?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

A. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.
Cevap:

Toprak Mahsulleri Ofisi: Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek

Ziraat Bankası: Çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR):Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek,ekonomik gereklilik,karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak gibi nedenlerden dolayı kuruluştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Türk milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu ”İmece” ve ”Ahilik” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı organizasyonlar,Kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.


B. Toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız.
Cevap:

ÜRETİMDE

Geçmişte→Geçmiş zamanda toprağa bağımlılık fazlaydı.

Günümüzde→Günümüzde tarım ülkemizde önemli bir faaliyet kolu olarak görülmektedir.

YÖNETİMDE

Geçmişte→Tımar sistemi uygulanmaktaydı.Devlet tımar karşılığında toprakları verirdi.

Günümüzde→Günümüzde Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlar bulunmaktadır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap