Anasayfa Kitap Cevapları
13 Şubat 2024, 15:13 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151-152-153-154-155-156-157. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151-152-153-154-155-156-157. Cevapları Animal Shelter Ünitesi Cevapları

9. Ünite Animal Shelter 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151-152-153-154-155-156-157 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları MEB Yayınları

9. Read the dialogues and mark True or False.
Çeviri: Diyalogları okuyun ve Doğru veya Yanlış olarak işaretleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları MEB Yayınları

10. Work in pairs. Look at the pictures and make similar dialogues. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Resimlere bakın ve benzer diyaloglar yapın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları

Draw an imaginary animal farm and tell your friends what the animals and people are doing. 
Çeviri: Hayali bir hayvan çiftliği çizin ve arkadaşlarınıza hayvanların ve insanların ne yaptığını söyleyin.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19. Cevapları MEB Yayınları

Reflect on your English

I can understand what people and animals are doing at the moment. (Şu anda insanların ve hayvanların ne yaptığını anlayabiliyorum.)

I can ask for permission. (İzin isteyebilirim.)

I can ask and answer questions about what people are doing now. (İnsanların şu anda ne yaptığıyla ilgili sorular sorabilir ve yanıtlayabilirim.)

I can describe shelter life. (Barınak hayatını tarif edebilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1. (Etkinlik 1.)

1. Choose the correct options.
Çeviri: Doğru seçenekleri seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2. a. (Etkinlik 2.a.)

2. a) Match the words in the boxes. Then, complete the text.
Çeviri: Kutulardaki kelimeleri eşleştirin. Ardından metni tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları


b) Read the text above and write True or False.
Çeviri: Yukarıdaki metni okuyun ve Doğru veya Yanlış yazın.
Cevap:

(False) 1. Steve is at the zoo with his family. (Steve ailesiyle birlikte hayvanat bahçesindedir.)

(True) 2. Jane loves having eggs and milk for breakfast. (Jane kahvaltıda yumurta ve süt yemeyi sever.)

(False) 3. Steve’s father is ill and he is going to hospital. (Steve’in babası hasta ve hastaneye gidiyor.)

(True) 4. Steve’s family members are working hard. (Steve’in aile üyeleri çok çalışıyor.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3. (Etkinlik 3.)

3. Ask questions with the given verbs.
Çeviri: Verilen fiillerle sorular sorun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4. (Etkinlik 4.)

4. Do the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı yap.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5. (Etkinlik 5.)

5. Fill in the blanks with the questions below and act out.
Çeviri: Aşağıdaki sorularla boşlukları doldurun ve harekete geçin.
Cevap:

Rose: Hello, daddy. __Can I come in__?
Dad : Sure, Rose. Please, take a seat.
Rose: Thanks. __What are you doing__ ?
Dad : I’m examining the puppy.
Rose: __What is the matter with it__ ?
Dad : It has a broken leg.
Rose: Oh, I see. __Can I help you__ ?
Dad : Of course. Give me the plaster.
Rose: Here you are.
Dad : Thanks.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap