Anasayfa Kitap Cevapları
27 Nisan 2024, 21:13 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118-119 Cevapları Anka Yayınevi

5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5.Ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118-119 Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Anka Yayınevi

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dinimizi doğru bir şekilde öğrenebilmemiz için başvurmamız gereken temel kaynaklar hangileridir? Bilgi veriniz.
Cevap: Dinimizi doğru bir şekilde öğrenebilmek için Kur’an-ı Kerimi Hadisler’e başvurmamız gerekir.

 2. Sünnet nedir? Açıklayınız.
Cevap: Sünnet Hz. Muhammed’in Kur’an’a göre yaşantısı, yaptığı, söylediklerinin hepsidir.

 3. Kur’an kıssalarının temel amacı nedir? Söyleyiniz.
Cevap: Kur’an’da geçen kıssaların temel amacı ders çıkararak Allah’a imanı, onun emrettiklerini yapmayı amaçlamaktır

 4. Kur’an, İslam’ın Allah (c.c.) inancıyla ilgili ne gibi açıklamalar yapar? Belirtiniz
Cevap: Allah’ın bir olduğu, eşi ve benzerinin olmadığı, doğmayıp doğrulmadığını, her şeyin yaratıcısı, rahmeti, adaleti ve merhameti ile ilgili açıklamalar yer alır.

 5. Dinin anlaşılmasında sünnetin önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Sünnet Peygamber efendimizin Kur’an’a göre yaşamını anlatmaktadır. Sünnete uyduğumuz takdirde İslam dinini en iyi şekilde yaşamış oluruz.

Sonraki Ödev:  Kader İle İlgili Günlük Hayatta Duyduğunuz İfadeler Nelerdir?

 6. Kur’an’ın açıklayıcı ve yol gösterici olması ne demektir? Anlatınız.
Cevap: Alla, iyi ve kötüyü, yapmamız ve uzak durmamız gerekenleri bizlere k-Kur’an ve açıklaması için ise peygamberleri göndermiştir. Bizlere doğruyu rehber aracı ile iletmiştir.


B) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini belirleyip işaretleyiniz.

1. (Bakara suresi, 285. ayet.)
Yukarıdaki ayet, Kur’an’ın ana konularından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Cevap: A) İnanç


2. I. (Zariyât suresi 56. ayet.) 
II. (Bakara suresi, 183. ayet.) 
III. (Furkân suresi, 63. ayet.) 
IV. (Zümer suresi, 2. ayet.) 

Yukarıdaki ayetlerden hangisi, konusu itibarıyla diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C) III


3. Hz. Nuh’la (a.s.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Hz. Nuh’un (a.s.) kavmi yıldızlara tapan bir toplululuktu.


4. Furkan ismi Kur’an’ın hangi özelliğini ifade eder?
Cevap: D) Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran bir kitap olduğunu


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Anka Yayınevi

C) Aşağıda verien cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle tamamlayınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları

1. Kur’an-ı Kerim, 610 yılının Ramazan ayında, …..Kadir…. Gecesi’nde indirilmeye başlamıştır.

2. Kur’an-ı Kerim ….Fatiha…. suresiyle başlayıp Nâs suresiyle sona erer.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) …..sünnetini….. dikkate almadan Kur’an’ı doğru anlamak ve İslam’ı hakkıyla yaşamak mümkün değildir.

4. Yüce Allah’ın (c.c.) bir olduğuna, eşinin, benzerinin ve denginin bulunmadığına inanmaya …tevhit…. inancı denir.

5. Kur’an, insanın yaratılış gayesini Allah’a (c.c.) ….kulluk….. etmek olarak açıklamıştır.

6. ….Muamelat….; İslam dininin alışveriş, evlilik, boşanma, aile hayatı, miras, vasiyet, suçlara öngörülen cezalar vb. konuları ele alan bölümüdür.

7. Geçmiş peygamberler ve toplumlar hakkında Kur’an-ı Kerim’de anlatılan ibret verici olaylara …..kıssa….. denir.


Ç) İslamiyet insanları ne gibi güzel davranışlara yönlendirir? Aşağıdaki şemaya, İslam’ın öğütlediği güzel davranışlara örekler yazınız.
Cevap:

  • Yardımsever, merhametli olması
  • Anne ve babaya olan saygı
  • Sabırlı ve şükredici olmak
  • Haramdan uzak durmak
  • misafirperver olmak
  • Eşit ve adil olmak
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap