Anasayfa Kitap Cevapları
20 Aralık 2023, 19:23 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 54-55-56. Cevapları Anka Yayınevi

Din Birey ve Toplum Cevapları

3.Ünite Din ve Hayat: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 54-55-56-57. Cevapları Anka Yayınları

Din Birey ve Toplum Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim-Söyleyelim

“Din bireyi esas alır.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Kişinin yaptığı davranışlardan sorumlu olduğunu anlıyorum. Yaptığımız ameller ve işlediğimiz günahlar bizi kapsar.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Anka Yayınevi

Etkinlik

“Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır,
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”
(M. Âkif Ersoy, Safahat, s. 267.)

Sonraki Ödev:  Nuh Tufanı Denilince Aklınıza Neler Geliyor?

Yukarıdaki dizelerde anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: İyi ve ahlaklı olmanın sebebinin vicdan ve ilim irfan değil Allah korkusu olduğunu anlatıyor, diyebiliriz.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Anka Yayınevi

Etkinlik

“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.”
(Mücâdele suresi, 7. ayet.)

“Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”
(Kâf suresi, 17-18. ayetler.)

Sonraki Ödev:  Maûn Suresinde Verilen Mesajları Yazınız.

 Yukarıdaki ayetleri, inancın birey hayatındaki etkisi açısından sınıfınızda değerlendiriniz.
Cevap: İnançlı bir insan yaptıklarını ve konuştuklarını her zaman Allah (c.c)’ın gördüğünü bilir ve ona göre ahlakını,  sözlerini, hareketlerini  düzeltir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap