Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:41 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 87-88-89. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 3.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87-88-89. Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Dünya hayatında ve ahiretinde mutlu olmasını sağlar. İbadetler ile insanlarda güven duygusu uyandırır. Toplumda birlik ve beraberliği sağlar.

Sonraki Ödev:  İslam Dininin Bireye ve Topluma Katkıları Nelerdir? Açıklayınız.

Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

Cevap: Dinin amacı insana Allah’ın varlığını bildirmek, doğruyu, iyiyi, hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamaktır.

Sonraki Ödev:  Dinin Temel Gayesi Nedir? Yazınız.

Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız

Cevap:   Yeni nesillere neslin korunması için aileye düşen görev gelenek ve görenekleri öğretmek, dini ve milli değerlerimizi aşılamak, örf ve adetlerimizi öğretmektir.

Sonraki Ödev:  Neslin Korunmasında Ailenin Önemini Kısaca Açıklayınız.

Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.

Cevap: İçten inanarak iman etmek, iyilik yapmayı sevmek, sabır etmeyi bilmek.

Sonraki Ödev:  Asr Suresine Göre Müslümanda Bulunması Gereken Temel Özellikler Nelerdir? Yazınız.

İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.

Cevap:

  • Nefsin (canın) korunması
  • Aklın Korunması
  • Dinin korunması
  • Neslin korunması
  • Malın korunmasıdır.
Sonraki Ödev:  İslam Dinine Göre Korunması Gereken Beş Temel İlke Nelerdir? Yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır?
Cevap:   C) Dilin korunması


2. Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

3. Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
Cevap:  D) Cennetteki nimetleri saymak.


4. “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!”
Yukarıda verilen Hz. Yusuf’un (a.s.) duasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: B) Allah’ın (c.c.) herkese rüya yorumu öğrettiği


5. ……………. akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür.
Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: A) Din


6. “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

1. Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe din denir.
2. İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak kul hakkıdır.
3. Alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar akıl sağlığına zarar vermektedir.
4. Tahrif saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına
gelir.
5. Hz. Yusuf Hz. Yakub’un (a.s.) on iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.


D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
2. (Y) Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
3. (D) Asr suresi adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.
4. (D) Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
5. (Y) İslam’a göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahip değildir.
6. (D) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
7. (Y) Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmemiştir.
8. (D) Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu.
9. (Y) Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
10. (D) İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara hurafe denir.

3.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap