Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:37 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 2.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

2. ÜNİTE: ZEKAT VE SADAKA 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67. Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi açıklayınız.

Cevap:   İslam dininde yardımlaşmak ve paylaşmak çok önemlidir. Dinimizin bize emri komşumuzu gözetmemiz, yoksullara yardım etmemiz malımızın bir kısmını onlar ile paylaşmamızdır. Bu sayede toplumda düzen, huzur ve birlik oluşur.

Sonraki Ödev:  İslam Dininin Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önemi Açıklayınız.

Zekat ve sadaka arasında ne fark vardır? Açıklayınız.

Cevap: Zekatı durumu iyi olan Müslüman bir bireyin her yıl bir defa vermesi gerekir. Sadakanın ise dinen bir mecburiyeti yoktur.

Sonraki Ödev:  Zekât ve Sadaka Arasında Ne Fark Vardır? Açıklayınız.

İnfak kültürünün toplumumuzdaki yansımalarına örnekler veriniz.

Cevap:

  • Zekat vermek
  • Fitre vermek
  • Giymediğimiz, kullanmadığımız sağlam eşyaları Kızılay ve diğer sivil yardım kuruluşlarına bağışlamak
Sonraki Ödev:  İnfak Kültürünün Toplumumuzdaki Yansımalarına Örnekler Veriniz.

Hz. Şuayb’ın (a.s.) Medyen toplumuna tebliği hangi hususları içermektedir? Açıklayınız.

Cevap:   Allah’a kulluk etmeye, ölçü ve tartılarda yapmış oldukları hileler ile hak yemekten vazgeçip adaletli olmaya çağırmıştır.

Sonraki Ödev:  Hz. Şuayb’ın Medyen Toplumuna Tebliği Hangi Hususları İçermektedir? Açıklayınız.

Maûn suresinde hangi mesajlar verilmektedir? Yazınız

Cevap:

  1. Yetim ve yoksullara kötü davranılmamalıdır.
  2. Namazı düzgün kılmak
  3. İnsanlara yardım etmek
  4. Dini yaşamak
Sonraki Ödev:  Maûn Suresinde Verilen Mesajları Yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. – Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir.
– Fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biridir.
– Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık duygularını giderir.
Yukarıda bahsedilen ibadet hangisidir?

Cevap: B) Zekât


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi zekâtı verilen mallardan biri değildir?
Cevap: C) Oturulan ev


3. I. Zekât kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme anlamlarına gelir.
II. Toprak ürünlerinden zekât verilmez.
III. Zekât verirken yakın çevreden başlamalıyız.
IV. Zekât verecek kişi bedence sağlıklı olmalıdır.
Yukarıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap: A) I-III


4. I. Ramazan ayında bayram namazından önce verilmesi gerekir.
II. Halk arasında bu sadaka türüne “fitre” de denir.
III. Nisab miktarı malı olan her Müslümanın fitre vermesi gerekir.
IV. Sahip olduğumuz malların kırkta biri oranında verilir.
Yukarıda fıtır sadakası hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D) Yalnız III


5. “Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye örneği olarak gösterilemez?

Cevap: C) Tebessüm etmek


6. I. Ahmet’in adres soran birine yardım etmesi
II. Talha’nın sınıfa girdiğinde güler yüzle selam vermesi
III. Cem’in yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşıması
Yukarıdaki davranışlar hangi ibadet kapsamında değerlendirilir?

Cevap: C) Sadaka-i cariye


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

7. “Zekât veren insanlar hem Allah’a (c.c.) hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik yönden durumları iyi olan insanların Allah rızası için yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.”
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Cevap: D) Toplumsal farklılıkları koruması


8. Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyiliğe ne denir?
Cevap: B) Sadaka


9. Aşağıdakilerden hangisi Mâûn suresinin mesajlarından biri değildir?
Cevap: A) Oruç bizi iyiliğe yönlendirmelidir


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

1. İslam dini insana ve topluma faydalı olan hususlarda yardımlaşmayı emrederken
zararlı şeylerde yardımlaşmayı yasaklamıştır.
2. Amellerini gösteriş için yapan kimselere riyakar denir.
3. Hz. Şuayp (a.s.)Allah’a (c.c.) iman ve alışverişte dürüstlüğün önemi
konusunda Müslümanlar için çok güzel bir örnektir.
4. Fıtır sadakası bayram namazı vaktine kadar verilmelidir.
5. Dinen zengin sayılan kimselerin yılda bir kez zekat vermesi gerekir.


D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap:

1. (Y) Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyiliğe zekât denir.
2. (Y) Zekâtı önce hiç tanımadığımız yoksullara vermeliyiz.
3. (D) Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır.
4. (D) Allah rızasını kazanmak amacıyla sahip olduklarımızdan harcamaya infak denir.
5. (D) İbadetlerimizde gösterişten kaçınmalıyız.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap