Anasayfa Kitap Cevapları
11 Mart 2024, 20:10 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152-157-158. Cevapları Ata Yayıncılık

Türkiye’de Kimya Endüstrisi Cevapları

4. ÜNİTE Madde ve Endüstri: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157-158. Cevapları Ata Yayıncılık

Türkiye'de Kimya Endüstrisi Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Ata Yayıncılık

Araştıralım

Ülkemizde kimya endüstrisinin ne zaman hayata geçtiğini, geçmişten günümüze bu endüstrinin nasıl geliştiğini ve bu endüstride hangi ürünlerin ithal ve ihraç edildiğini araştıralım. Elde ettiğimiz bilgilerle bir sunu hazırlayalım. Sunumu arkadaşlarımıza sunalım.
Cevap: Ülkemizde kimya endüstrisi 19. yılın sonlarında gelişmeye başlamış, 1935’te Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan cam fabrikası kimya endüstrisinin gelişmesinin öncüsü olmuştur. Petrokimya ürünleri, plastikler, kimyasal gübreler, ilaçlar ve kimyasal maddelerin ihracatı daha çok yapılırken, Petrokimya ürünlerinin ithalatı daha çok yapılmaktadır.  petrokimya ürünleri gibi bazı ürünler ithalatın büyük bir bölümünü oluşturur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ata Yayıncılık

Araştıralım

Kimya endüstrisindeki meslek dallarının neler olduğunu ve bu mesleği yapanların görevlerini araştıralım. Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bilgileri sunum haline getirip sunalım.
Cevap:

 1. Kimya Mühendisi
 2. Kimyager
 3. Petrokimya Teknikeri
 4. Kimya Teknikeri
 5. Analitik Kimyager
 6. Ürün Geliştirme Uzmanı
 7. Çevre Mühendisi
 8. Kimya Öğretmeni
 9. Proses Operatörü
 10. Kalite Kontrol Uzmanı
 11. Kimya Satış Temsilcisi
 12. Kimya Araştırmacısı
 13. Toksikolog
 14. Kimya Danışmanı

Beyin Fırtınası

Kimya sektöründe gelecekte hangi meslek dalları ortaya çıkabilir? Bu konu hakkında önerilerimizi arkadaşlarımıza sunalım. Onların görüşlerini saygıyla dinleyelim. Bu öneriyi neden sunduklarını tartışalım.
Cevap: Kimya sektöründe gelecekte doğalgaz kimyagerleri, gıda kimyagerleri, deri kimyageri ortaya çıkabilir.


6. Bölüm Sonu Soruları Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıdaki kutucuklara kimya endüstrisiyle ilgili meslekleri yapan kişilerin görevlerini kısaca yazalım.

Kimya teknikeri: Kimyagerler tarafından hazırlanmış programa göre istenilen kalitedeki ürünün üretilmesi için gerekli işleri yapan kişi.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35-36. Cevapları ATA Yayıncılık

Kimyagerler: Kimyasal maddelerin üretimi ve kullanımıyla ilgili çalışmalar yaparlar.

Kimya mühendisi: Laboratuvar çalışmalarını ekonomik ürünlere dönüştürmeyi sağlayan fabrika tasarlar.

Petrokimya teknikeri: Petrolden organik maddeler elde etmede kullanılan sanayi yöntemlerini belirtir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Ülkemizde kimya sektöründe genellikle büyük işletmeler faaliyet gösterir.


2. Kimya sektörüyle ilgili olarak,

I. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ülkemizde kimya endüstrisiyle ilgili faaliyet gösteren kurumlardandır.
II. 1984 yılında Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, ülkemizdeki kimya sektörünün gelişimine büyük katkı sağlamıştır.
III. Ülkemizdeki kimya endüstrisi, ham madde bakımından dışa bağımlı bir sektördür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap