Anasayfa Kitap Cevapları
28 Şubat 2024, 19:58 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları Ata Yayıncılık

4. Ünite Sonu Soruları Cevapları

4. ÜNİTE Madde ve Endüstri: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıda bazı elementlerin periyodik tablodaki yerleri gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Ata Yayıncılık

Bu elementlerin periyodik tablodaki periyot ve grup numarasını aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Ata Yayıncılık1


B. Aşağıda asit, baz ve tuz çözeltilerine turnusol kâğıdı daldırılıyor.

Daldırma sonucunda turnusol kâğıtlarında oluşan renk değişimlerini çözeltilerin altlarına yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Ata Yayıncılık2


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki tabloda P, R ve S elementlerinin sahip olduğu bazı özellikler (✓), sahip olmadıkları ise (✗) ile gösterilmiştir. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre, P, R ve S elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Soygaz/ Ametal/ Metal


2. Aşağıda verilen grafik bir kimyasal tepkime sırasında oluşan bazı maddelerin miktarlarını göstermektedir. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Ata Yayıncılık1

Buna göre,
I. Tepkimede A ve B maddeleri kullanılmış, C ve D maddeleri oluşmuştur.
II. Tepkime esnasında girenlerin tamamı tükenmiştir.
III. C ve D’nin kimyasal özellikleri aynıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap: D) II ve III


3. Bir öğrenci sülfürik asit (H2SO4) çözeltisini mermer, metal ve plastik üzerine eşit miktarda olacak şekilde damlatıyor ve bu maddelerde oluşan değişimi gözlemliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Ata Yayıncılık2

Bu deneydeki gözlemlere dayanarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Asitler, metal kaplarda saklanabilir.


4. Buna göre Gürkan aşağıdakilerden hangisini yapsaydı hipotezi ispatlayabilirdi?
Cevap: A) Deneyi kapalı bir kapta yapmalıydı.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ata Yayıncılık

5. Ahmet, yaptığı deneyde dibi kireç tutmuş olan çaydanlığına hidroklorik asit döküyor. Ahmet’in yaptığı deneydeki maddelerin kütlelerinin zamana bağlı değişimi grafikteki gibidir. 

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR DİKEY Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre Ahmet’in deneyindeki kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) CaCO3 ve HCI


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ata Yayıncılık1

Yukarıda boyalı alanla gösterilmiş elementlerin özellikleriyle ilgili olarak;

I. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilir.
II. Mat görünümlüdür.
III. Kendi aralarında bileşik oluşturamaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


7. Buğdayın sofralarımıza ekmek olarak gelene kadar geçirdiği aşamalar aşağıdaki gibidir.
I. Buğday başağından buğday elde edilmesi
II. Buğdayın öğütülerek un elde edilmesi
III. Un, su ve mayanın karıştırılarak hamur yapılması
IV. Hamurun pişirilerek ekmek yapılması
V. Ekmeğin dilimlenip sofraya getirilmesi
Buna göre, buğdayın ekmek olana kadar geçirdiği numaralanmış aşamalardan hangisinde maddenin yapısı değişmiştir?
Cevap: C) III ve IV


8. Periyodik tablonun oluşturulmasıyla ilgili çalışma yapmış bir bilim insanına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
Yaşadığı devirde, bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış; benzer fiziksel özelliklere göre elementleri gruplandırarak periyodik tabloyu oluşturmuştur.
Buna göre hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) J. Newlands


9. Bir sıvıya ait sıcaklık-ısı grafiği aşağıda verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ata Yayıncılık2

Bu sıvı için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) II. bölgede madde sadece gaz hâldedir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Ata Yayıncılık

10. Kaplardaki K, L ve M çözeltilerine pH metre daldırıldığında çözeltilerin pH değerlerinin şekildeki gibi olduğu görülüyor. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre K, L ve M çözeltileri ile ilgili olarak,
I. K sıvısı metal kapta saklanabilir.
II. L sıvısı sulu çözeltisinde H+ iyonu oluşturur.
III. K sıvısının tahriş etme özelliği, M sıvısına göre daha fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız III


11. K, L ve M kaplarında eşit sıcaklıkta farklı kütlelerde sular bulunmaktadır. Ahmet, kaplardaki suları özdeş ısıtıcılarla eşit sıcaklığa kadar ısıtıyor ve suların sıcaklık değişimlerini ölçüp kaydediyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Ata Yayıncılık1

Buna göre, suların sıcaklık değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Ata Yayıncılık2


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Ata Yayıncılık

12. Doğal bir asit baz ayıracı olan kiraz sapı suyu, eşit hacimde tuz ruhu ve yağ çözücüye eklenerek çözeltilerin renk değişimleri not ediliyor.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Ata Yayıncılık

Yapılan deneyle ilgili olarak,
I. Kiraz sapı suyu, metallerle tepkimeye giren çözeltiye eklenirse açık pembe renk elde edilir.
II. Kiraz sapı suyu, cam ve porseleni aşındıran maddelere eklenirse açık sarı, mermeri aşındıran maddelere eklenirse açık pembe renk elde edilir.
III. Kiraz sapı suyu, sulu çözeltisine H+ iyonu veren maddelerle açık pembe, OH– iyonu verebilen maddelerle açık sarı renk oluşturur. yorumlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: D) I, II ve III


13. Selim yaptığı deneyde özdeş kaplarda bulunan ilk sıcakları aynı olan P ve R sıvılarını özdeş ısıtıcılarla aynı ortamda 5 dakika boyunca ısıtıp son sıcaklıklarını ölçüyor. R sıvısının son sıcaklığının, P sıvısının son sıcaklığından fazla olduğunu gözlemliyor. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Ata Yayıncılık1

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Deneyde kontrol edilen değişken verilen ısı ve kütledir.


14. Bir bardak suya bir kaşık şeker atıp karıştırıldığında aşağıdaki durum oluşuyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Ata Yayıncılık2

Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Çözünme olayında şeker kimliğini korur.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Ata Yayıncılık

15. Ülkemizdeki kimya endüstrisi tarafından ihracatı yapılan ürünlerin yıllara göre satışı (Amerikan Doları) aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Ata Yayıncılık

Tabloya göre,
I. Tüm ürünlerin ihracatı her yıl artmıştır.
II. İhracatı en fazla yapılan ürünler mineral yakıtlar ve yağlardır.
III. Kimya endüstrisinin ihracat tutarı, ithalat tutarından fazladır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: A) Yalnız II


16. Elif, “Farklı miktarlardaki aynı cins sıvılar eşit süre ısıtılırsa sıcaklık değişimleri farklı olur.” hipotezini yapacağı deneyle ispatlamak istiyor. 

Buna göre Elif aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Ata Yayıncılık1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap