Anasayfa Kitap Cevapları
7 Ocak 2024, 23:06 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları Ata Yayıncılık

5. Ünite Sonu Soruları Cevapları

5. ÜNİTE Basit Makineler: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185-186-187. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıdaki aletlerin hangi tür kaldıraç türüne örnek olarak verilebileceğini altlarına yazalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları Ata Yayıncılık


B. Aşağıda verilen aletlerden hangilerinin kuvvetten kazanç sağladığını belirleyelim ve başlarındaki kutucukları işaretleyelim.
Cevap:

[?] 1. Gazoz açacağı
[?] 2. Pense
[?] 3. Tornavida
[] 4. Cımbız
[?] 5. Ceviz kıracağı
[] 6. Tenis raketi
[?] 7. Makas
[] 8. Maşa
[?] 9. El arabası


C. Aşağıdaki aletlerden yapısında birden çok basit makine kullanılanları işaretleyelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ata Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki düzenekte P yükü, F kuvveti ile dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ata Yayıncılık

Dinamometrede okunan değerin azalması
için;
I. L boyunu artırmak,
II. P yükünü azaltmak,
III. h yüksekliğini artırmak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? (İşlemler ayrı ayrı uygulanacaktır.)
Cevap: B

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67-69-70-71. Cevapları Ata Yayıncılık

2. Sürtünmelerin ve kaldıraç kolunun ağırlığının ihmal edildiği aşağıdaki sistem dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. F kuvveti, P yükünden küçüktür.
II. R artarsa F kuvvetinin değeri azalır.
III. Yük desteğe yaklaştırılırsa F kuvvetinin değeri artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


3. Sürtünmenin önemsiz olduğu aşağıdaki sistem dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. Kaldıraç ve sabit makara kuvvetten kazanç sağlamaz.
II. Çıkrık, kuvvetten kazanç sağlar.
III. Eğik düzlem, çıkrık ve kaldıraç iş yapma
kolaylığı sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


4. Aşağıdaki araçlar, basit makine çeşitleriyle eşleştirilecektir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre, doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
Cevap: B

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Ata Yayıncılık

5. Çıkrığın yapısında eş merkezli ve yarıçapları farklı iki veya daha fazla silindir bulunur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapısında çıkrık bulunmaz?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Ata Yayıncılık


6. Aşağıda insan kolunun yapısı gösterilmiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75-76. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre insan koluyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A
A) İnsan kolunda yoldan kayıp vardır.
B) İnsan kolunda yükün ağırlığı uygulanan kuvvetten küçüktür.
C) Kuvvetin arada olduğu kaldıraca insan kolu örnek olarak verilebilir.
D) İnsan kolunda işten kazanç yoktur.


7. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki düzeneklerde özdeş K ve L yayları, F kuvvetleriyle dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D

A) I. düzeneğin sağladığı enerji kazancı, II. düzeneğinkinden daha fazladır.
B) II. düzeneğin yoldan kazanç oranı, I. düzeneğinkinden fazladır.
C) I. düzenekte hareketli makara sayısı sabit makara sayısından azdır.
D) L yayına etki eden kuvvet, K yayına etki edenden daha küçüktür.


8. Ahmet kuvvetin yönünü değiştirmek için aşağıdaki düzeneklerden uygun olanları kullanacaktır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre Ahmet hangi düzenekleri kullanmalıdır?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap