Anasayfa Kitap Cevapları
24 Şubat 2024, 21:07 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-229-230-231-232-233. Cevapları Ata Yayıncılık

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Cevapları

7. ÜNİTE Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-227-228-229-230-231-232-233. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Ata Yayıncılık

Ünitede Cevap Bulacağım Sorular

Yıldırım ve şimşek olayları nasıl meydana gelir?
Cevap: Yıldırım bir elektrik boşalmasıdır, gökyüzü ve şimşekten oluşur. Şimşek ise bulut kümesinin elektrik yükü ile yüklendiğinde meydana gelen gözle görülür elektrik boşalmasıdır.

Plastik kaydıraktan kayan çocuğun saçları neden dikleşir?
Cevap: Elektriklenme olduğu için saçları dikleşir.

Elektrik enerjisi başka enerjilere nasıl dönüşür?
Cevap: Elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşür.

Hidroelektrik santralinde elektrik nasıl üretiliyor olabilir?
Cevap: Hidroelektrik santralinde türbinlerdeki su dönerek elektrik üretilir. Dönen pervane sayesinde açığa çıkan enerji elektrik enerjisine dönüşür.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Ata Yayıncılık

Peki amber taşının kumaşa sürtüldüğünde çok daha hafif maddeleri çekmesinin sebebi ne olabilir? Arkadaşlarımızla tartışalım.
Cevap: Sürtünmede oluşan kinetik enerji amber taşının yüzeyindeki elektronların transfer edilerek elektrik yüklü olması bundan dolayı da yakınındaki maddeleri kendine çekmesidir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Ata Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Deneyin 2. basamağında çubuklar birbirini çekti mi?
Cevap: Çubuklar birbirini çekmedi.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113-114-115. Cevapları Ata Yayıncılık

● Deneyin 3. basamağında ebonit çubuklar birbirini nasıl etkiledi?
Cevap: Çubuklar birbirini ittiler.

● Deneyin 4. basamağında çubuklar birbirini nasıl etkiledi?
Cevap: Cam çubuk ipek kumaşa sürtülünce çubuklar birbirini çekti.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ata Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Başlangıçta kırmızı balonu kâğıt parçalarına yaklaştırdığımızda kâğıt parçalarını çekti mi? Neden?
Cevap: Hayır, kağıt parçalarını çekmedi. Balondan herhangi bir elektrik yükü bulunmuyordu.

● Mavi balon nasıl elektriklenmiştir?
Cevap: Mavi balon negatif şekilde elektriklenmeye maruz kaldı.

● Mavi balon, kırmızı balonu nasıl elektriklemiştir?
Cevap: Pozitif elektriklemiştir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Ata Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Ebonit çubuğun topu çekmesinin nedeni ne olabilir?
Cevap: Sürtünmede ki negatif elektronlarla, toptaki pozitif yüklü elektronların zıt yüklü olmasıyla birbirlerini çekmişlerdir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Ata Yayıncılık

1. Bölüm Sonu Soruları

A. Başlangıçta (+) ve (-) yük sayısı eşit olan Şekil I’deki A cismine Şekil II’deki gibi negatif yüklü bir B cismi yaklaştırılıyor. A cisminin yük dağılımının nasıl olacağını şekil üzerinde çizerek gösterelim.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Ata Yayıncılık

B. Yaşar ebonit çubuğu yün kumaşa Görsel 1’deki gibi sürtüyor. Daha sonra çubuğu başlangıçta nötr olan balona Görsel 2’deki gibi dokunduruyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Ata Yayıncılık

Yaşar’ın yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
Cevap:

1 (Y) Görsel 1’de ebonit çubuk dokunma ile elektriklenmiştir.
2 (D) Görsel 1’de yün kumaşta (+) yük fazlalığı olur.
3 (D) Görsel 2’de balon son durumda ebonit çubuk ile aynı yükle yüklenir.
4 (D) Görsel 2’de balon dokunma ile elektriklenmiştir.
5 (Y) Görsel 1’de yün kumaştan ebonit çubuğa (+) yük geçişi olur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61-63-64-65-66. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Elektrikle yüklü özdeş küreler şekillerde denge halindedir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. K ve L aynı cins yük ile yüklüdür.
II. L ve M farklı cins yükle yüklüdür.
III. K ve M yan yana gelirse birbirine çekme kuvveti uygular.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


2. Elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C

A) Elektriklenme sonucunda cisimlerin yük dengesi bozulur.
B) Şimşek elektriklenme sonucu oluşan doğa olaylarındandır.
C) Etki ile elektriklenmede elektriklenen cisimlerin her ikisi de aynı cins yükle yüklenir.
D) Otomobillerin boyanmasında elektriklenmeden yararlanılır.


3. Eda yün kumaşa sürttüğü balonu akan suya tuttuğunda suyun görseldeki gibi hareket ettiğini gözlemliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. Balon, yün kumaşa sürtüldüğünde elektriklenmiştir.
II. Balon ile yün kumaş aynı cins elektrikle yüklenmiştir.
III. Kumaşa sürtülen balon, suyu etki ile elektriklediğinden suyu çekmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III


4. “Aynı cins yükler birbirini iter.” hipotezini test etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapmalıdır?
Cevap: B

A) Cam çubuğu ipek kumaşa, ebonit çubuğu yün kumaşa sürtüp çubukları yaklaştırmalıdır.
B) İki ebonit çubuğu yün kumaşa sürtüp çubukları yaklaştırmalıdır.
C) İpek kumaşa sürttüğü cam çubuğu kâğıt parçalarına yaklaştırmalıdır.
D) İpek kumaşa sürttüğü cam çubukları birbirine dokundurmalıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap