Anasayfa Kitap Cevapları
19 Ekim 2023, 11:53 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47-49-50. Cevapları Ata Yayıncılık

DNA’nın Yapısı Cevapları

2. ÜNİTE DNA ve Genetik Kod: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44-45-46-47-48-49-50. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Ata Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

Modelde D ve P harfleri hangi molekülleri temsil eder?
Cevap: Model D Dna’yı temsil ederken model P fosfatı temsil eder.

Modelde farklı renkteki pastel boyalar hangi molekülleri temsil eder?
Cevap: Adenin, tinin, guainin ve sitozin moleküllerini temsil eder.

Çubuklardaki boyaların farklı renkte olmaları ve belirli bir kurala göre boyanmalarının nedeni ne olabilir?
Cevap: DNA dizilimini temsil ediyor olabilir.


1. Bölüm Sonu Soruları Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıdaki görselde bir hayvan hücresindeki kalıtsal yapılar harflerle gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Ata Yayıncılık

Görsele göre verilen ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Ata Yayıncılık


B. Aşağıdaki tabloda DNA’nın yapısındaki moleküller numaralanarak verilmiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28-30-33. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Ata Yayıncılık

1. Hangi moleküller tüm nükleotidlerde ortaktır?
Cevap: Fosfat ve deoksiriboz şekeri.

2. Hangileri sitozin nükleotidinin yapısında bulunur?
Cevap: Fosfat, deoksiriboz ve sitozin bazı.

3. DNA’da adenin karşısına gelen nükleotid hangi molekülleri içerir?
Cevap: Fosfat, deoksiriboz ve timin bazı.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıda hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal yapılardan birinin görseli verilmiştir.

 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ata Yayıncılık

Görseli verilen kalıtsal yapı ile ilgili olarak,
I. Kendini eşleyebilir.
II. Yapısında dört çeşit nükleotid bulunur.
III. Kromozom ve özel proteinlerden oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap:
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III


2. Kalıtsal yapılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında hangisi baştan ikinci sırada yer alır?
Cevap:
A) DNA
B) Kromozom
C) Gen
D) Nükleotid


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap:
A) Gen, DNA’nın görev birimidir.
B) DNA, hücrede yönetici moleküldür.
C) Nükleotidlerin farklı sayı ve diziliminde olması canlı çeşitliliğini sağlar.
D) Kromozomlar tüm canlılarda aynı sayıda bulunur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19-20-21-22-23-25. Cevapları ATA Yayıncılık

4. Aşağıda bir DNA molekülünün 1. zincirindeki nükleotid dizilimi verilmiştir.
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ata Yayıncılık

Bu DNA molekülünün 2. zincirdeki nükleotid dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ata Yayıncılık


5. DNA’nın hatasız eşlemesi sonucu oluşan yeni DNA moleküllerinde;
I. Organik baz sayısı,
II. Fosfat sayısı,
III. Nükleotidlerin dizilimi
verilenlerinden hangileri aynıdır?
Cevap:
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


6. Timin ve sitozin nükleotidlerinde,
I. Timin bazı
II. Fosfat
III. Deoksiriboz şekeri
verilenlerinden hangileri ortaktır?
Cevap:
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap