Anasayfa Kitap Cevapları
19 Ekim 2023, 11:56 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61-63-64-65-66. Cevapları Ata Yayıncılık

3. Bölüm Mutasyon ve Modifikasyon Cevapları

2. ÜNİTE DNA ve Genetik Kod: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61-62-63-64-65-66. Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ata Yayıncılık

İlaçlamanın fazla yapılmasına bağlı olarak çilek bitkisinin meyvesinde şekil bozukluğunun görülmesi ve albinizm mutasyona örnektir. Verilen örneklere göre mutasyonu nasıl tanımlayabilirsiniz?
Cevap: Çeşitli etkenlerle canlıların DNA, gen veya kromozom yapısında meydana gelen değişimlere mutasyon
denir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ata Yayıncılık

Klorofil bitkilere yeşil renk veren bir pigmenttir. Klorofil sentezleyen gene sahip bir bitki karanlık ortamda klorofil sentezleyemediğinde bitkinin rengi beyaz olurken, aydınlık ortamda klorofil sentezleyebildiğinde bitkinin rengi yeşil olur (Görsel 2.34). Bu durum modifikasyondur. Verilen örneklere göre modifikasyonu nasıl tanımlayabilirsiniz?
Cevap: Sıcaklık, beslenme, nem, ışık vb. çevresel etkenler canlılarda genlerin yapısını değiştirmeden genin işleyişini değiştiren ve kalıtsal olmayan değişimlere neden olur. Bu değişimlere modifikasyon denir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127-130-132. Cevapları Ata Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ata Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hangi deneyde sirke sineğinin genetik yapısı değişmiştir?
Cevap: Birinci deneyde sineğin göz rengi değiştirildiği için genetik yapısı değiştirilmiş sayılır.

2. Hangi deney modifikasyona örnektir?
Cevap: İkinci deneyde sivri sineğin kanadı farklı bir şekle evrildiği modifikasyona örnek sayılabilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Ata Yayıncılık

3. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıda verilen örnekleri mutasyon ve modifikasyon olma durumuna göre eşleştirelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Ata Yayıncılık


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Ata Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Ata Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıda canlılarda görülen değişim ile ilgili iki ayrı örnek verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Ata Yayıncılık

Buna göre,
I. 1. örnek mutasyondur.
II. 2. örnekte canlının genotipi değişir.
III. Her iki örnekte de canlının fenotipi değişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210-211. Cevapları Ata Yayıncılık

2. Çekirge larvaları sıcaklığın 16 °C olduğu ortamda yetişirse beneksiz, 25 °C olduğu ortamda yetişirse benekli olur.
Verilen örnek aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik gösterir?
Cevap: D
A) Bazı insanların orak hücreli anemi olması
B) Radyasyona maruz kalmış kaplumbağa yumurtalarından çıkan yavruların çift başlı olması
C) Zirai ilaçların fazla kullanıldığı tarlada otlayan hamile keçinin doğurduğu yavrularının altı bacaklı olması
D) Çuha bitkisinin 25-35 °C’lık sıcaklıkta beyaz çiçek, 15-25 °C’lık sıcaklıkta ise kırmızı çiçek açması


3. Modifikasyon ile ilgili,
I. Neden olan etken ortadan kalkınca canlı
eski hâline dönebilir.
II. Vücut hücrelerinde görüldüğünden kalıtsaldır.
III. Genlerin sadece işleyişi değişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


4. Aşağıdakilerden hangisinde canlının genetik yapısı değişmez?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Ata Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap