Anasayfa
Ara Bul
29 Eylül 2021, 1:35

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26-27-28-30-31. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 26-27-28-29-30-31. Sayfa MEB Yayınları. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Yukarıdaki haritadan yararlanarak Mustafa Kemal’in görev yaptığı şehirleri kronolojik olarak söyleyiniz (Harita 1.2).Yukarıdaki haritadan yararlanarak Mustafa Kemal’in görev yaptığı şehirleri kronolojik olarak söyleyiniz (Harita 1.2).

Cevap:

  • Şam (5. Ordu)
  • Selânik (3. Ordu)
  • İstanbul (Hareket Ordusu)
  • Trablusgarp Savaşı
  • Balkan Savaşları (Gelibolu)
  • Sofya (Askeri Ataşeliği)

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları


Soru: Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması, onun hangi kişilik özelliklerini yansıtır? Söyleyiniz

Cevap: Bağımsızlık, vatanseverlik, milliyetçi bir kişi olduğunu yansıtmaktadır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

Soru: 31 Mart Olayının bastırılması Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Tartışınız

Cevap: 31 Mart olayı ile Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri gücü azalmıştır. Devlet içi isyanlar artmaya başlamıştır. Bunun üzerine toprak kayıpları yaşanmaya başlamıştır. 31 Mart olayı bastırılsa da maddi ve manevi zararlara neden olmuştur.


Soru: Mustafa Kemal’in inkılapçı kişiliğiyle 31 Mart Olayının bastırılmasında görev alması arasında nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz? Açıklayınız.

Cevap: 31 Mart olayı II. Meşrutiyet zamanında olan on üç gün süren bir ayaklanmadır. İlk baş askeri isyan olarak ortaya çıkmıştır. Fakat daha sonra dini sebeplere dönmüştür. Mustafa Kemal inkılapçı kişiliği ile dini isyanları bastırabilmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Trablusgarp, günümüzde hangi ülkedir? Araştırınız.

Cevap: Trablusgarp günümüzde Libya’da yer almkatadır.


Soru: 1-Mustafa Kemal’in gönüllü olarak Trablusgarp’a gidip İtalyanlara karşı savaşması onun hangi kişilik özelliğini yansıtır? Söyleyiniz.

Cevap: Mustafa Kemal’in cesaretli, milliyetçi, liderlik vasfı olan bir kişiliklerini yansıtmaktadır.


Soru: 2-Mustafa Kemal’in Derne ve Tobruk’taki çalışmaları ona hangi alanlarda tecrübe kazandırmıştır? Söyleyiniz.

Cevap: Mustafa Kemal’in Derne ve Tobruk’ta yapmış olduğu çalışmalar askeri ve idari alanda tecrübe kazandırmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Şiirde hangi bölgenin kaybedilmesi konu edilmiştir? Söyleyiniz.

Cevap: Batı Trakya Bölgesinin kaybedilmesi anlatılmıştır.


Soru: Aşağıdaki tablolarda I. ve II. Balkan Savaşı’na katılan bazı devletler yer almaktadır. Buna göre tablolardaki boşlukları doldurunuz ve soruları cevaplayınız.

Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları


Soru: 1- I. Balkan Savaşı’na katılmadığı halde II. Balkan Savaşı’na katılan
devlet hangisidir? Yazınız.

Cevap: Romanya devletidir.


Soru: 2- II. Balkan Savaşı’nda, Balkan devletleri niçin Bulgaristan’a karşı
savaş açmışlardır? Yazınız

Cevap: Bulgaristan’ın fazla toprak almasını kabul etmedikleri için savaş açmışlardır.


Soru: 3- Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında yenilmesi ve bu bölgeyi kaybetmesi Balkanlarda yaşayan Türkleri nasıl etkilemiştir? Yazınız

Cevap: Osmanlı Devleti’nin Balkan savaşlarında yenilmesi üzerine Balkanlarda yaşayan Türkler Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

Soru: Balkan Savaşları yıllarındaki Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız. Araştırmanın sonuçlarını birkaç cümleyle defterinize yazınız.

Cevap: Osmanlı Devleti o zamanlarda Balkanlarda hakimiyet kurmasının sebebi o devirde oraya yerleşen Türklerin sayesinde olmuştur. Üsküp, Manastır, Gostivar, Ohri, Resne ve Kalkandelen’dir de olan Türkler tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. 2001 yılında Ohri Çerçeve anlaşması ile orada yaşayan Türklere iş imkanı sağlanmış fakat eğitim ve siyaset gibi alanlarda hala sorun yaşamaktadırlar.


Soru: Mustafa Kemal, Sofya’daki görevi sırasında askeri tecrübesinin yanı sıra hangi alanda kendini geliştirmiştir? Açıklayınız.

Cevap: Mustafa Kemal Sofya’da yaptığı görev sırasında askeri tecrübesini geliştirmiş. Bunun yanında diplomasi, siyasi ve kültürel alanlarda da gelişme göstermiştir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.