Anasayfa Kitap Cevapları
28 Eylül 2022, 1:55 - Betül Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77-78-79-80. Cevapları MEB Yayınları

Büyük Millet Meclisinin İsyanlara Karşı Aldığı Tedbirler Cevapları

2. ÜNİTE MİLLİ UYANIŞ 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 76-77-78-79-80-81. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

BMM’nin, üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemelerini kurması meclisin hangi yetkiyi kullandığını gösterir? Söyleyiniz.
Cevap: BMM İstiklal Mahkemelerini kurarak yargı yetkisini kullanmıştır.


Sevr Antlaşması Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’ni, Sevr Antlaşması’nı imzalamaya zorlayan sebepler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı Devletine Sevr Antlaşmasını imzalatmak için Milne hattından Yunan kuvvetlerini saldırıya geçirmişlerdir.Baskı ve zorlamalar karşısında Padişah ve  Sadrazam Damat Ferit  Sevr’i kabul etmiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 175-176-177. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

1-Sevr Antlaşması’nın ekonomi ile ilgili maddeleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: 7-9 ve 10.maddesi ekonomi ile ilgilidir.
7.madde=Kapitülasyonlar; İngiliz, Japon, Fransız ve İtalyanlardan oluşan bir komisyonun düzenlemesiyle genişletilerek yeniden gündeme gelecek ve bütün azınlıklar bu ayrıcalıklardan yararlanabilecekti. Ayrıca azınlıklara geniş haklar verilecek ve askerlik yapmayacaklardı.
9.madde=Osmanlı Devleti’nin mali durumu ve bütçesi İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan komisyon ile Düyun-u Umumiye İdaresi tarafından yönetilecekti. Bu komisyonda Osmanlı üyeleri sadece danışman olarak yer alacaktı.
10.madde=Osmanlı, mali bakımdan zor durumda olduğu için savaş tazminatı vermeyecek ve borçları silinecekti.

2-I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanması niçin gecikmiştir? Açıklayınız.
Cevap: Anadolu’da halkın işgalcilere karşı direnmesi ,itilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar barış antlaşmasının imzalanmasını geciktirmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Sevr Antlaşması niçin hukuken geçersiz sayılmıştır? Söyleyiniz.
Cevap: Misak-ı milliye aykırı olması ve milli bağımsızlığı yok sayması nedeniyle BMM  Sevr Antlaşmasını geçersiz saymıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1-Arnold Toynbee, Sevr Antlaşması’nı neden emperyalizmin zaferi olarak görmüştür? Yazınız.
Cevap: Hasta adam”ın yere serilmiş vücudunu yalnız parçalamakla kalmayacaklar, aynı zamanda önemli bölgelerini, limanlarını işgal ederek hayati parçalarını da alıp götüreceklerdi.Bu  yüzden emperyalizmin bir zaferi olarak görmüştür.

2-Londra, San Remo ve Sevr’in ortak özelliği nedir? Yazınız.
Cevap: Bu antlaşmaların hepsinde itilaf devletleri bölüşme planı yapmışlardır.

3-Arnold Toynbee’ye göre Sevr Antlaşması barış değil savaş getirecektir. Tonybee’nin Sevr Antlaşması ile ilgili bu tespitini antlaşmanın maddelerini dikkate alarak açıklayınız.
Cevap: Sevr barış değil savaş getirecektir çünkü ekonomik yönden, bağımsızlık yönünden  ve birçok yönden vatanı yok etmekti amaçları.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.