Anasayfa Kitap Cevapları
17 Ekim 2023, 20:34 - Betül Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 54-56-58-59. Cevapları MEB Yayınları

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın  İmzalanması ve Uygulanması Cevapları

2. ÜNİTE MİLLİ UYANIŞ 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 54-55-56-57-58-59.Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

Soruları, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerine göre cevaplayınız.

1-Antlaşmanın Wilson İlkeleri’yle çelişen yönleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:   Wilson İlkelerinde”Her Ulus kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir.”derken Mondros Ateşkes Antlaşmasında  Osmanlıya hiç bir hak verilmemiştir.


2-Osmanlı ordusunun terhis edilmek istenmesinin sebeplerini açıklayınız.
Cevap: Osmanlı ordusunun terhis edilmek istenmesinin sebebi işgallere karşı savunmanın yapılmasının engellenmesidir.


3-Antlaşmanın hangi maddeleri Osmanlı Devleti’ni askeri olarak kısıtlama amacı taşımaktadır? Açıklayınız.
Cevap: 5.madde “Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek.”
Bu madde ile Osmanlı askeri olarak kısıtlanmıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 56-57. Cevapları Dersdestek Yayınları

4-Antlaşmanın 7. maddesinin ortaya çıkardığı en önemli sonuç nedir? Açıklayınız.
Cevap: İtilaf devletleri zaten kafalarına  Osmanlıya ait yerleri işgal etmeyi koymuşlardı. Bu yolla işlerini kolaylaştırmışlardır en ufak bir şeyde güvenliği tehdit ediyorlar diyerek işgale sebep bulacaklardır.


5-Halkın örgütlenmesini engellemeye yönelik maddeler hangileridir? Açıklayınız.
Cevap: “Hükûmet haberleşmesi dışında bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olacak.”maddesi halkın örgütlenmesini engellemeye yönelik maddedir.


6-Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti’nin geleceği açısından kısaca değerlendiriniz.
Cevap: Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir.İşgale açık bir hale gelmiştir, haberleşme araçlarına el konulmuştur, savunmasız bırakılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları


Mustafa Kemal’in antlaşmayla ilgili görüşlerinde Osmanlı Devleti’nin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığından söz edilmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı devletinin yok edildiğinden savunmasız hale getirildiğinden bahsetmiştir.


Yukarıda, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili metinler verilmiştir. Antlaşmaya, yoruma açık maddeler niçin konulmuştur? Yazınız.
Cevap: Yoruma açık maddeler konulmasının sebebi  huzursuzluk çıkartarak, işgallerini yapmalarına ve Osmanlı devletini paramparça hale getirerek sömürülen bir yer olmasını sağlamaktır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 148-149-150-151-152. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

Konuyla ilgili bilgilerinizden yararlanıp yukarıdaki gazete manşetlerini okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Cevap:
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve Halkın Tutumu Cevapları

1-Yandaki metne göre, Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliklerine ulaşılabilir? Açıklayınız.
Cevap: İleri görüşlü, azimli, cesaretli, vatansever ve iyi bir liderdir.

2-Ülkenin kurtarılması konusunda Mustafa Kemal’in çözüm önerileri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Tüm milletin bir olup işgallere karşı savaşmak gerektiğini söylemiştir.

Kuvâ-yı Millîye’nin çoğunluğunun sivil halktan oluşmasının sebebini açıklayınız.
Cevap: Çünkü Osmanlı hükümeti halkı yalnız bırakmıştır ve halk  zulümlere dayanamayıp sorunları kendi başlarına  çözüme kavuşturmaya çalışmışlardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap