Anasayfa Kitap Cevapları
9 Aralık 2022, 18:15 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100-102-103-104. Cevapları MEB Yayınları

Milli Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi Cevapları

3. ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 96-97-98-99-100-102-103-104. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

Düzenli Ordunun Kurulması Cevapları

1-Batı Cephesi’nde hangi devlete karşı savaşılmıştır? Söyleyiniz.
Cevap:   Batı cephesinde Yunanlara karşı savaşılmıştır. Moskova Anlaşması ile kapanmıştır.


2- Millî Mücadele’de Batı Cephesi’nin açılmasında ve Kuvâ-yı Millîye birliklerinin yoğun olarak bu bölgede ortaya çıkmasında hangi olay etkili olmuştur? Söyleyiniz.
Cevap: İzmir Yunanlar tarafından işgal edilince bölge halkı bu işgale karşı olarak Kuva-yı Milliye birliklerini kurmuşlardır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

I. İnönü Savaşı Cevapları

I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından hangileri iç, hangileri dış politika ile ilgilidir? Söyleyiniz.
Cevap:

İç Politika:

  • Albay İsmet Bey’in rütbesi generalliğe yükseltildi
  • Meclis, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasını kabul etti
  • İstiklal Marşı mecliste millî marş olarak kabul edildi.
  • Halkın düzenli orduya ve Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ne olan güveni arttı. Askere alma işleri kolaylaştı ve hızlandı.
  • Ethem Bey İsyanı tamamen bastırıldı.
Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 194-195-196-197. Cevapları MEB Yayınları

Dış Politika:

  • İtilaf Devletleri savaş sonunda ortaya çıkan yeni durumu görüşmek için Londra Konferansı’nı düzenledi.
  • Afganistan’la bir dostluk antlaşması imzalandı.
  • Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı.
  •  İtilaf Devletleri’nin Yunanlara olan güveni sarsıldı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Cevapları ve Londra Konferansı Cevapları

1-Bu anayasa maddelerinden hangisi gelecekte devletin yönetim şeklinin değişeceğini gösterir? Yazınız.
Cevap: Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti adını alır. Bu madde ile devletin yönetimi padişahlıktan çıkıp bir meclis oluşturulacağı belirtilmiştir.


2-Kuvvetler birliği ilkesinin uygulanmasının göstergesi olan maddeyi açıklayınız.
Cevap: Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

Afganistan’la Dostluk Antlaşması Cevapları

1-İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na TBMM Hükûmeti ve İstanbul Hükûmeti’ni birlikte çağırmalarının sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: İkililik yaratıp kargaşa çıkararak kendi şartlarını kabul ettirmek istemişlerdir. İtilaf devletleri bu tutumları ile TBMM Hükümetini yok saydıklarını göstermek istemişlerdir.


2-Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında uzlaşma sağlanamamasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız
Cevap: İtilaf Devletleri TBMM’yi temsil eden Bekir Sami’nin sunduğu hakları kabul etmemişler ve Anadolu’yu boşaltmak istememişlerdir. Bundan dolayı Konferansta bir sonuç alınmadan dağılmıştır.


Mustafa Kemal, Londra Konferansı’ndan barış adına bir sonuç alınamayacağını bildiği halde hangi nedenlerle konferansa katılma kararı almıştır? Açıklayınız.
Cevap: Misakı Millîyi kamuoyuna duyurmak iç.in böyle bir yol seçmiştir. Bu sayede İtilaf devletler, hukuksal olarak tanıyacaktır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

İstiklal Marşı’nın Kabulü Cevapları

İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin şartlarını göz önüne alarak Mehmet Âkif’in “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” sözünü niçin söylediğini açıklayınız.
Cevap: İstiklal Marşı yazıldığı dönem birçok insanımız vatan uğruna şehit olmuştur. Çoğu gencimiz okulunu bile bitirmeden cephelerde şehit düşmüşlerdir. Halk yoksul bir durumdadır. Bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy bu sözü söylemiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 2024

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

II. İnönü Savaşı Cevapları

Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus (ters) talihini de yendiniz.” sözünü Millî Mücadele’nin geleceği
açısından yorumlayınız.

Cevap: Milli Mücadele döneminde halk zor durumdaydı. Hem erzak sorunu hem cephane sorunu vardı. Yenilen savaşlar milletin ters giden şansını düzeltip bir zafer olarak ger dönmüştür.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesinin nedenlerini söyleyiniz.
Cevap: Yunanlara karşı olan savaşta taarruz başarısız olmuştur. Bundan dolayı Mustafa Kemal’in emri ile ordu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmiştir. Yunan ordusu bu bölgeyi bilmediği için kaynaklarından uzaklaştırılacak ve burada imha edilecektir.


Kütahya-Eskişehir Savaşlarında düzenli ordunun yenilmesi ülke içinde ne gibi tartışmalara yol açmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Yunanların Ankara’ya yaklaşması ile mecliste büyük tartışmalar başlamış ve meclis Kayseri’ye taşınması gündeme çıkarılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda verilenleri, boşluklara kronolojik olarak yerleştiriniz
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap