Anasayfa Kitap Cevapları
1 Nisan 2023, 21:03 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik 4. Ünite Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE: Eşitsizlikler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 138-139-140-141-142. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları

1. (2x/3) – (x/2) = -2 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) – 12

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları


2. ((3x-5)/4) = 5/6 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 25/9

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları


3. (a-2)/(a-3) = 3/5 denklemini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları


4. Canberk bir yolun önce 2/7’sini, sonra kalan yolun 1/5’ini gidiyor. Geriye 320 m yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?
Cevap:


5. B(-7, 5) noktası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) x eksenine uzaklığı 7 birimdir.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları


6. Yandaki koordinat sisteminde verilen K,L,M,N noktalarından hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?
Cevap: C) M(-2, 3)  → M(-2, -3) 


7. Yanda verilen koordinat sisteminde verilen T noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap:  A) (1, -3)


8. Bir mağazada bir eldivenin fiyatı 30 liradır. Buna göre satılan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) y = 30x

Eldivenin adeti x olarak ifade ederiz. Tanesi 30 olduğu için 30x olur. Buda y eşittir.


9. 1000 litrelik bir su deposundan saatte 40 litre su boşalmaktadır. Deponun su kapasitesi litre ( y ), geçen süre saat ( x ) olmak üzere x ile y arasındaki ilişkinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:


10. Aşağıdaki doğrusal denklemlerden hangisinin grafiği orijinden geçmez?
Cevap:  B) 2x – 2 = -2 → y olmadığı için geçmez.

x= 0 için, y = 0 için olarak ele alırsak

A) y – 2 = x →x=-2, y = 2
B) 2x – 2 = -2 → y olmadığı için geçmez.
C) 3x + y = 0 →x= 0, y = 0
D) x = -2y → 0,0


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları MEB Yayınları

11. Bir bakkal elindeki 120 adet şeker paketinin her gün 3 tanesini satıyor. Bakkalın elinde kalan şeker paketi sayısı (y) ile gün sayısı (x) arasındaki ilişkiye göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Buna göre;
Cevap: B) III – IV

I. Gün sayısı bağımlı değişkendir. → Bağımsız değişkendir.
II. Şeker paketi ile gün sayısı arasındaki ilişkiyi belirten denklem y = 3x olur. → 120 – 3x = y olması gerekir.
III. Kalan şeker paketi sayısı bağımlı değişkendir. → doğrudur.
IV. 10. günün sonunda satıcının elinde 90 paket şeker kalır. 
→ 120 – 3.10 = y
120 – 30 = 90


12. Aşağıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi negatiftir?
Cevap:  B)

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-148-149-151. Cevapları MEB Yayınları

13. Bir imalathanede üretilen ürün adedinin saatlere göre sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre 8 saat çalışan bir makinede üretilen ürün adedi kaç olur?
Cevap: D) 440

Denklemi → 55x olarak ifade ederiz. x zamanı temsil eder 55 ise zaman göre artışı ifade eder. Buna göre; 55 . 8 = 440 olur.


14. 3y – 2x + 4 = 0 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 2/3

3y – 2x + 4 = 0 → y’yi yalnız bırakırız
3y = 2x – 4
y = 2/3 olur.


15. Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x – y = 5 doğrusunun üzerindedir?
Cevap: B) (3, 1)

5 = 5  olması gerektiği için
2 . 3 – 1 = 5
x = 3, y = 1


16. Bir kümesteki tavuk sayısı 3x – 4, horoz sayısı x + 1’dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?
Cevap: A) 5

Tavuk = 3x -4
Horoz = x + 1
(3x – 4) – (x + 1) = 1
2x – 5 = 1
2x = 6
x = 3
Tavuk → 3x – 4 = 3 . 3 – 4 = 5


17. 3 · (2 – x) – 2 · (x + 5) < 3 · (x + 4) eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) x > -2

6 – 3x – 2x – 10 < 3x + 12
– 5x  – 4 < 3x + 12
-5x – 4 +4 < 3x + 12 + 4
-5x < 3x + 16
-8x < 16
x > -2


18. y = -2x denkleminin belirttiği doğru grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  D)


19. -(x/3) + 5 = -11 ise x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 48

x/3 – 15/3 = -11
x – 15 = 33
x = 48


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları MEB Yayınları

20. Bir kümeste haftada 50 yumurta alınmaktadır. Buna göre yumurta sayısı ile hafta arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: C)

50x = yumurta sayısı
50 düzenli olarak alınan yumurta sayısı
x ise hafta sayısını belirtmektedir.


21. -1 < x < 4  eşitsizliğinin çözümünü gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D)


22. Yukarıdaki terazi modelinde dengede olmama durumunu anlatan eşitsizlik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) x < 6

2x + 3 < 15
2x +3 – 3 < 15 – 3
2x < 12
x < 6


23. (…) Buna göre cuma günleri yapılan indirimle ayakkabı fiyat aralığını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 90 18 1 1x 0

100 < x < 200
100 . (10/100) = 10
200 . (10/100) = 20
100 – 10 < x < 200 – 20
90 < x < 180


24. Aşağıdaki koordinat düzleminde grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi negatiftir?
Cevap: D) (Grafik sola yatık olması gerekir.)


25. x + 4 > 2x – 3 eşitsizliğinin çözümünü gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B)

x + 4 > 2x – 3
x + 4 – 4 > 2x – 3 – 4
x > 2x – 7
-x > -7
x < 7

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30-31. Cevapları MEB Yayınları

26. Yukarıdaki tabloda verilen x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: B) y = 3x -1


27. (x – 1)/3 < -2 eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  C) -5

3 . ((x-1)/3) < -2 . 3
x – 1 < -6
x – 1 + 1 < -6 + 1
x < -5


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları

28. Altuğ parasının 1/3’ü ile kalem, 2/5’i ile bir defter satın alıyor. Geriye 4 lirası kaldığına göre defterin fiyatı kaç liradır?
Cevap: D) 6

1/3 + 2/5 = 5/15 + 6/15 = 11/15
15/15 – 11/15 = 4/15
4       4
15      x
60 = 4x
15 = x
Tanesi 1 lira olduğuna göre Defter 6/15 → 6 . 10 = 6 TL lur.


29. Verilen koordinat sisteminde K(- 2, 0) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1/2’dir. Buna göre bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?
Cevap: D) IV


30. -3 · (x + 7) > 6 eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) x < -9

-3x – 21 > 6
-3x -21 + 21 >+ 21
-3x > 27
x < -9


31. “Elif’in yaşının 3 katının 4 eksiği 26’dan küçüktür.” x, Elif’in yaşını göstermek üzere yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik hangisidir?
Cevap: A) 3x – 4 < 26


32. Bayram’ın evi ile market arasında mesafe (2x – 500) m, ev ile okul arası mesafe (3x – 1000) m’dir. Bayram’ın evi markete daha yakın olduğuna göre x’in alacağıen küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevap:

3x – 1000 > 2x – 500
3x – 1000 + 1000 > 2x – 500 +1000
3x > 2x + 500
x > 500
En küçük dediği için bir fazlasını alırız → x = 501 olur.


33. (2x-3)/5 < -1 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır?
Cevap:

(2x-3)/5 < -1
5. (2x-3)/5 < -1 .5
2x – 3 < -5
2x – 3 + 3  < -5 + 3
2x < -2
x < – 1


34. Aşağıda numaralandırılmış denklemlerin çözümlerini yanlarında harflerle verilmiş sayılarla eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları

35. Aşağıda verilen problemler ve problemlere uygun matematiksel ifadeler verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları


36. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap