Anasayfa Kitap Cevapları
3 Ekim 2023, 1:48 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

5. Ünite Işığın Yayılması: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142. Cevapları SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1. (D) Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır.
2. (D) Düz bir çizgiden oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için çizgi üzerine ok işareti konularak çizilen işarete ışın denir.
3. (Y) Işığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir.
4. (D) Tüm cisimler ışığı yansıtır.
5. (D) Düzgün yüzeylerden düzgün yansıma olur.
6. (D) Yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.
7. (D) Yağlı kâğıt, yarı saydam maddelere örnektir.
8. (D) Işık, opak maddelerden geçemez.
9. (Y) Tam gölgenin oluşabilmesi için saydam maddelere ihtiyaç vardır.
10. (Y) Tam gölge oluşumunda perdenin boyu, gölgenin boyunu etkiler.


B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
Cevap:

1. Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne ve doğrusal olarak yayılır.
2. Buruşturulmuş alüminyum folyo gibi yüzeyler dağınık yansımaya neden olur.
3. Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 200 ise gelme açısı 70 olur.
4. Işığı iyi geçiren maddelere saydam maddeler denir.
5. Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya gelme açısı denir.
6. Yarı saydam maddelere yağlı kâğıt örnek verilebilir.
7. Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması denir.
8. Tam gölgenin oluşabilmesi için opak madde gerekir.
9. Işığı hiç geçirmeyen maddelere duvar örnek verilebilir.
10. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa cismin gölge boyu azalır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

1. I. Silgi IV. Kalın tahta
II. Pet şişe V. Yağlı kâğıt
III. Duvar VI. Buzlu cam
Yukarıdaki verilenlerden hangileri saydam olmayan (opak) maddelere örnektir?
Cevap: A

A) I, III, IV
B) II, V, IV, VI
C) II, IV, V
D) I, II, III, IV, V, VI

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 14-18-19. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

2. Aşağıda gölgenin boyunu etkileyen değişkenler ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
I. Fener, toptan uzaklaştırılırsa gölgenin boyu artar.
II. Top, fenerden uzaklaşırsa gölgenin boyu artar.
III. Fener, topa yaklaşırsa gölgenin boyu artar.
Cevap: B

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve III


3. Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirelim. İfade doğru ise “D” yönünde, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşacağımızı bulalım.
Cevap: A

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

4. Aşağıda verilen yüzeylerden hangisi düzgün yansımaya neden olmuştur?
Cevap: B

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları


5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D

A) Tüm yüzeyler üzerine düşen ışığı yansıtmaz.
B) Gelen ışın ile ayna arasındaki açıya gelme açısı denir.
C) Yansıma kanunları tüm yüzeyler için geçerli değildir.
D) Yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183-185-188-190. Cevapları MEB Yayınları

6. Yukarıda ışık ışının bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol verilmiştir. Buna göre; yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. 1 ve 4 numaralı açılar birbirine eşittir.
II. 1 ve 2 numaralı açıların toplamı 90 derecedir.
III. 2 ve 3 numaralı açılar birbirine eşittir.
Cevap: D

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

7. Şekilde verilen borudan bakan Elif’in, mum ışığını görememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A ) Işık kaynağından yayılan ışığın, boruya ulaşması
B) Işığın doğrusal bir yol izlemesi
C) Işığın her yöne yayılması
D) Işığın karanlık ortamda yayılması


8. Işık ışınının bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol, şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre bu ışının gelme açısı kaç derecedir?
Cevap: B

A) 140
B) 70
C) 20
D) 10


9. Perde üzerinde futbol topunun gölgesini oluşturmak isteyen bir öğrenci futbol topunu hangi noktaya koyarsa perde üzerinde oluşan gölge en büyük olur?
Cevap: A

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

10. Aşağıdaki tabloda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden yarı saydam olanlar çıkarılırsa tablonun görünümü aşağıda verilenlerde hangisi gibi olur?
Cevap: C


11. Yukarıdaki görselde farları açık sabit bir arabaya doğru yürüyen bir çocuk görülmektedir. Buna göre çocuk hangi noktaya geldiğinde gölgesinin boyu en uzun olur?
Cevap: D

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap