Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2024, 8:15 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34-35-36. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE: Çarpanlar ve Katlar: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 34-35-36.  Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıda verilen sayılardan hangileri aralarında asaldır?
Cevap: A) 25 ve 34

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


2. 420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?
Cevap: C) 4

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


3. (…) Köşelere de birer gül fidanı gelecek şekilde en az kaç gül fidanı gerekmektedir?
Cevap: B) 14

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


4. (8⁴ . 16²) ÷ 4⁸ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir
Cevap: D) 16

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


5. ((-5 +29) . 10-⁸) ÷ ((-3-2+17) . 10-⁹) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 20

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


6. (…) Dükkandaki papatyaların sayısının 80’den fazla olduğu bilindiğine göre tüm papatyaların sayısı en az aşağıdakilerden hangisidir
Cevap: D) 86

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

 


7. (…) ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: B) 2

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


8. Aşağıdaki sayılardan hangisi farklıdır?
Cevap: D) 36 . 10²

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


9. (2-² + 5-¹)-² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


10. (…) olduğuna göre ab işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D)-125

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


11. 6 . 10¹ + 2 . 10-¹ + 4 . 10-² + 7 . 10-³ şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 60,247

60 + 0,2 + 0,04 + 0,007 = 60,247


12. (4⁰ + 2² + 2⁴) ÷ (3² – 2¹) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 3

(1 + 4 + 16) ÷ (9 – 2) = 21 ÷ 7 = 3


13. 210 nanometrenin kaç milimetre olduğunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 2,1 . 10⁻⁴

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94-96-97-98-99. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


14 . x . 10-⁷ = 1,23 . 10-⁴ ifadesine göre x aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 1230

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


15. (…) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuyla aynıdır?
Cevap: A) (-1)²

(-1) . (-1) . 1 . (-1) . (-1) = 1 . 1 . 1 = 1


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

16. x = 1, y = -1 ise (x-y)x-y ÷ x-y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 2

2² ÷ 2 = 4 ÷ 2 = 2;
x – y = 1 – (-1)
= 1 + 1
= 2


17. 7² + (3³ + 1) . 4 – (2⁶ + 5²) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 72

49 + (27+1) . 4 – (64 + 25)
49 + 28 . 4 – 89
49 + 112 – 89 = 72


18. 15 · (10⁴ . 10³) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 15 · 10⁷

15 . (10⁴+³)
15 . 10⁷


19. (4³ – 3²) ÷ (3² – 2²) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 11

(64 – 9) ÷ (9 – 4)
55 ÷ 5 = 11


20. Uranüs gezegeninin Güneş’e uzaklığı yaklaşık 2 871 000 000 km’dir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

= 2871 . 10⁶
= 2,871 . 10⁹


21. Altuğ’un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11’dir. Buna göre Altuğ’un aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D) 275

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


22. Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde 1 basamak artıyor. Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır?
Cevap: B) 13

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


23. 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren  üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
Cevap: B) 113

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


24. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere A = 2x · 5y dir.
Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 60

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-223. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


25. 3a iki basamaklı bir sayıdır.
3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
Cevap: C) 13

3a;
31 ile 6 aralarında asaldır
35 ile 6 aralarında asaldır
37 ile 6 aralarında asaldır
a = 1, 5, 7
1 + 5 + 7 = 13


26. 1/1024 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
Cevap: D) 4-⁵

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


27. 3¹² adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer?
Cevap: B) 3¹°

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


28. 1/6⁻² sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) 36

1/6-² = 6² = 36


29. 5⁻⁴ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: C) 0,0016

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

30. Emir Bey, atölyesinde ürettiği kalemlerden sekizde birini her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak için ayırmaktadır. Atölyede her yıl 62,24 · 104 tane kalem üretilmektedir. Bu durumda 3 yılda öğrencilere dağıtacağı kalem sayısının bilimsel gösterimini aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları


31. 46,58 ondalık ifadesi için aşağıdaki verilen basamak değerlerinin eşitlerini 10’un kuvvetlerini kullanarak yanlarındaki boşluklara yazınız.
Cevap:

4 sayısının basamak değeri 4 · ..10¹..
6 sayısının basamak değeri 6 · ..10°..
5 sayısının basamak değeri 5 · ..10-¹..
8 sayısının basamak değeri 8 · ..10-²..


32. Aşağıda numaralandırılmış ifadelerin eşitlerini yanlarında harflerle verilmiş sayılarla eşleştiriniz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları


33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” ve yanlış olanların başına “Y“ yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap