Anasayfa Kitap Cevapları
18 Şubat 2024, 15:51 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-155-156-157-158-159. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Tema Ölçme ve Değerlendirme Memleketin Hayatı Söz Konusu Metni Cevapları

4. TEMA: Milli Mücadele Ve Atatürk: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-155-156-157-158-159. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Ferman Yayıncılık

Aşağıdaki soruları “Memleketin Hayatı Söz Konusu” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal, ne zaman ve nasıl yaralanmıştır?
Cevap: 1921’de Sakarya Savaşı’nda düşmanın attığı bombayla atının ürkmesi ve düşmesiyle yaralanmıştır.

2. Mustafa Kemal, neden cephede olması gerektiğini söylemiştir?
Cevap: Memleketin hayatı söz konusu olduğu için cephede olması gerektiğini söylemiştir.

3. Metnin türü nedir? Metnin türünü nasıl belirlediğinizi açıklayınız.
Cevap: Metin geçmişte olan bir anı anlattığı için anı türündedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki tanımları harf ile verilen deyimlerle eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.
Cevap:

(f) 1. Yapılmakta olan bir işte küçük de olsa katkısı bulunmak.
(b) 2. Çok az olan eşyasını hemen yüklenip hemen göçebilen.
(e) 3. Bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak.
(d) 4. Musallat olduğu için kimsenin yakasını bırakmamak.
(ç) 5. Aksiliği, huysuzluğu, tersliği üzerinde olmak.
(a) 6. Üzüntüsünü bir dereceye kadar azaltmak.
(c) 7. Uzun uzun emek vermiş ya da boşuna vakit geçirmiş olmak.

Sonraki Ödev:  Fabl Örnekleri Araştırınız. Beğendiğiniz Fabl Örneklerini Sınıfa Getiriniz.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun deyimleri yazınız.
Cevap:

1. Ona bir şeyi anlatmak ……deveye hendek atlatmak…… daha zordur.
2. Kaymakam Bey’e dertlerimizi …..dilimiz döndüğü…… kadar anlattık.
3. ……Ne pahasına olursa olsun……. o kitabı yayımlayacağım.
4. Herkes ……yüz çevirse……… de ben yanında olacağım.
5. Sorun çözüldü, iş ……tatlıya bağlandı……. .
6. Baktı …..papuç pahalı……. , oradan uzaklaştı.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin.”
Altı çizili dizede başvurulan söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Abartma
B) Benzetme
C) Karşıtlık
D) Kişileştirme


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
Cevap: C

A) Kuvvet hâkir görülecek bir şey değildir.
B) Bir daha oraya dönmedim.
C) Bu uçurum şarkısı beni ürpertti.
D) Yunus’un ve bizim bulunduğumuzu fark etmezlerdi.


3. I. Marşlar, Mehmetçik için söylenmelidir.
II. Şiirler, Mehmetçik için yazılmalıdır.
III. Merasimler, Mehmetçik için olmalıdır.
IV. Mehmetçik, seni tutsam şehirlere gelmezsin.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi olumsuz cümledir?
Cevap: D

A) I
B) II
C) III
D) IV


4. “Hasan Âli anlayamadı, acele sınıf defterine elini uzattı.” cümlesinin yapı özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D

A) Bağlaçla bağlanan cümle
B) Tek yargılı cümle
C) İçinde fiilimsi olan cümle
D) Noktalama işareti ile ayrılan birden fazla cümle


5. “Öğretmen, ceketinin iç cebinden not defterini çıkardı.”
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A

A) Basit-fiil-olumlu-kurallı
B) Basit-isim-olumlu-devrik
C) Birleşik-fiil-olumsuz-kurallı
D) Birleşik-isim-olumsuz-devrik

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-100-101-102. Cevapları Ferman Yayıncılık

6. “En çok tarih ve edebiyat derslerine giriyordu.”
Bu cümleyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Cevap: C

A) Tek yargılı cümledir.
B) Kurallı cümledir.
C) Birden fazla cümle noktalama işareti ile ayrılmıştır.
D) Fiil cümlesidir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap: A

A) Bağlaçla bağlanan cümle
B) Tek yargılı cümle
C) İçinde fiilimsi olan cümle
D) Noktalama işareti ile ayrılan birden fazla cümle


8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir fiil cümlesidir?
Cevap: B

A) Oyun demektir baştan aşağı çocukluk.
B) Araç oluyor böylece oyun.
C) Gerçekteki bağlantıyı ne güzel yakalamış.
D) Oynamanın armağanı hoşgörüdür.


9. Bu davetiyede aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C

A) Anma gününün yapılacağı zamana
B) Anma gününün konusuna
C) Anma gününün gerçekleşeceği şehre
D) Anma gününde düzenlenecek etkinliklere


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Ferman Yayıncılık

10. Anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları Ferman Yayıncılık

“Millî Mücadele ve Atatürk” temasındaki metinlerden öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak Atatürk ilkeleriyle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Atatürk ilkeleri daima ileriye ve yeniye taşıyan düşüncelerdir. Eğitimde gelişmeyi, modernleşmeyi, dışa bağlı olmamayı kapsar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap