Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 20:29 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142-145-146-147-148. Cevapları Ferman Yayıncılık

Atatürk ve Milli Eğitim Metni Cevapları

4. TEMA: Milli Mücadele Ve Atatürk: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147-148. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sizce Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler yeni kuşağı, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap:  Nesillerin devamlılığında ve eğitiminde önemli olan şeylerden biri de öğretmenler olduğunu anlatma istemiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Bizzat
Cümlem: Bu işlerle bizzat ben ilgilenmek istiyorum.

Kelime/Kelime Grubu: Dinamik
Cümlem: Çok dinamik bir şekilde bütün işlerimi bitirdim.

Kelime/Kelime Grubu: Tahsil
Cümlem: Gerekli malzemeleri tahsil ettik.

Kelime/Kelime Grubu: Şan
Cümlem: Şan ve şöhret sahibi bir insan olduğu için tanınıyordu.

Kelime/Kelime Grubu: Rasyonel
Cümlem: Anlatılması gerekenleri rasyonel bir şekilde ifade etti.

Kelime/Kelime Grubu: İdeal
Cümlem: İdeal bir öğrenci gibi davranıyordu.

Kelime/Kelime Grubu: Kudret
Cümlem: Muhtaç olduğunuz kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk’ün eğitim konusuna verdiği önem hangi sözünden anlaşılmaktadır?
Cevap: “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözünden anlaşılmaktadır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 296-297-298 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Atatürk’ün, Afet İnan’a mesleği ile ilgili yaptığı ilk önerisi nedir?
Cevap: Çocukların geleceğin büyükleri olduğunu bilip öyle davranması gerektiğidir.

3. Atatürk en çok hangi konularda okumayı seviyormuş?
Cevap: Coğrafya, tarih, iktisat, hukuk, filoloji, sosyoloji ve sanat konularını okumayı seviyormuş.

4. Üniversitelerimize ve yüksekokullarımızın gençleri yetiştirmekteki başlıca görevi nedir?
Cevap: Türk gençliğinin dimağında ve Türk milletinin şuurunda daima canlı bir hâlde tutmak, üniversitelerimize ve yüksek okullarımıza düşen başlıca görevlerdir.

5. Atatürk’ün millî eğitimin başarılı olması için önerileri nelerdir?
Cevap: Türklüğü bir bütün olarak ele alan akılcı, rasyonel bir eğitim alınmasıdır.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metin; herhangi bir konuda bilgi vermek, bir tezi kanıtlamak, bir gerçeği ortaya koymak ya da bir düşünceyi savunmak için mi yazılmıştır?
Cevap: Atatürk’ün eğitim öğretime verdiği önemi kanıtlamak için yazılmıştır.

2. Yazar; metinde kanıt, belge ve inandırıcı veriler sunup düşüncelerini ispatlamaya çalışmış mıdır?
Cevap: Evet Atatürk’ün sözleriyle de desteklemiştir.

3. Metinde açık, anlaşılır ve ciddi bir dil mi kullanılmıştır?
Cevap: Evet metnin dili açık, anlaşılır ve ciddi bir dildir.

4. Tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslup mu kullanılmıştır?
Cevap: Evet metinde bunlara dikkat edilmiştir.


4. ETKİNLİK

Düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözler “özdeyiş” olarak adlandırılır. Özdeyişleri kimin söylediği bellidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişlerini okuyunuz. Atatürk’ün bu özdeyişlerle ne anlatmak istediğini altlarına yazınız.
Cevap:

• Egemenlik milletindir.
→ Bağımsızlığın ve söz hakkının millete ait olduğunu anlatıyor.

• Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.
→ Bir sporcu zeki çevik ve güzel ahlaka sahip olmalıdır. Rakibine karşı kendini savunurken iyi ahlaktan uzaklaşmamalıdır.

• Dünyada herşey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakikî yol gösterici ilimdir, fendir.
→  Her şeyin başının eğitimle irfanla olduğunu anlatıyor.

• Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar.
→ Büyük işleri kendini geliştiren ülkeler yapar.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak siz de tek yargılı, içinde fiilimsi olan, noktalama işaretiyle ayrılan ve bağlaçla bağlanan cümle örnekleri yazınız.
Cevap:

Bakkaldan ekmek aldım.
→Tek yargısı vardır.

Sonraki Ödev:  Bor Madeninin Enerji Alanındaki Kullanımını ve Ülke Ekonomimiz İçin Önemini Araştırınız. 

Dostunu överken bile yerecek yerini bırak.
→Cümlede fiilimsi var.

Çok istedim ama başaramadım.
→İki cümle bağlaçla bağlanmıştır.

Kitabını okudu, yemeğini yedi ve uyudu.
→Birden fazla cümle noktalama işareti ile ayrılmıştır.


6. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Atatürk’ün millî eğitime verdiği önem” konulu bir konuşma yapınız. Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Cevap:

Atatürk, Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek için eğitimin temel bir unsur olduğuna inanıyordu. O, “Yeni nesil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını daha yükseklere taşıyacak olan gençlerdir” diyerek gençlerin eğitimine dikkat çekmiştir. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kuruluşu ve eğitim sisteminin düzenlenmesi gibi önemli adımları atmıştır.

Atatürk, eğitimi sadece okul duvarlarına hapsetmek yerine toplumun her kesimine yaymayı hedeflemiştir. Kendisi, “Bütün ümidim gençliktedir” sözüyle gençlere olan güvenini belirtmiştir. Atatürk, köy enstitülerini kurarak kırsal bölgelerdeki çocukların da eğitim fırsatına erişmesini sağlamıştır. Ayrıca, kadınların eğitimine de büyük önem vererek onları toplumsal hayata katılmaya teşvik etmiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

“Atatürk” adının size çağrıştırdığı kavramları aşağıya yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ferman Yayıncılık


Yazdığınız kavramlardan, yaşantınızdan, düşüncelerinizden ve hayallerinizden hareketle “yaratıcı yazma” yöntemine uygun olarak “Atatürk” konulu bir şiir yazınız. Şiirinizi gözden geçirirken varsa şiirinizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Bağımsız Atatürk

Atatürk, bağımsızlık yolunda önder,
Vatan sevgisiyle doldurdu göğsümüzü,
Egemenliği halka verdi, millete güvendi,
Barışın ışığını yakmıştı yüreğinde.

Kurtuluş savaşıyla yazdı efsaneyi,
Düşmana gösterdi Türk’ün iradesini,
Candan fedakarlıkla kazandı zaferi,
Toprağından başka bir şeye razı değildi.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap