Anasayfa Kitap Cevapları
8 Şubat 2024, 14:13 - Aysel Alpay Yazdı

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 179-180. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Neler Öğrendik? İhtiyar Adamın Çocuklarına Öğüdü Cevapları

5. Tema Vatandaşlık: 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-179-180. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. İhtiyar adam, çocuklarından ne yapmalarını istemiş?
Cevap: İhtiyar adam çocuklarından dal demetini kırmalarını istemiş.

2. İhtiyar adam, dallardan oluşan demeti nasıl kırmış?
Cevap: Dalları demetten ayırarak kırmış.

3. İhtiyar adamın çocuklarına öğüdü neymiş?
Cevap: Birlik olurlarsa güçlü olacakları ihtiyar adamın çocuklarına öğüdüdür.

Sonraki Ödev:  2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61-62-63-64. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

C. Gruplardaki kelimelerin oluşturduğu atasözlerini yazınız.
Cevap:

biçersin- ne- onu- ekersen
1. Ne ekersen onu biçersin.

demir -tutmaz- işleyen- pas
2.İşleyen demir pas tutmaz.

uymaz -hesap- çarşıya- evdeki
3.Evdeki hesap çarşıya uymaz.

komşuna -başına- gelir- gülme
4. Gülme komşuna gelir başına.

iyilik- bulur -iyilik -eden
5. İyilik eden iyilik bulur.

yorganına -uzat -göre- ayağını
6. Ayağını yorganına göre uzat


2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Ç. Aşağıdaki açıklamaları uygun noktalama işaretlerinin adlarıyla eşleştiriniz.
Cevap:

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Kim tarafından söylendiği bellidir.
2. Öğüt verici niteliktedir.
3. Herkes tarafından aynı şekilde söylenir, kelimeleri değiştirilemez.

Sonraki Ödev:  2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 227-228-229. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Ahmet’in, atasözlerimizle ilgili açıklamalarından hangisi yanlıştır?
Cevap: A
A) 1
B) 2
C) 3


2. Hangi seçenekteki kelimeler zıt anlamlı değildir?
Cevap: A
A) gerekli – lüzumlu
B) müsrif – tutumlu
C) üretim – tüketim


Sonraki Metne Hazırlık

Ata sporlarımız hakkında araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız.
Cevap: Ata sporlarımız geçmişte atalarımızın yaptığı sporlardır. Bunlar:

  • Güreş
  • Cirit atma
  • Ata binme
  • Okçuluk

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap