Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 15:44 - Zülal Güneş Yazdı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123-124-128-129-130-131. Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Halleri Cevapları

4. Ünite: Maddeyi Tanıyalım 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 123-124-128-129-130-131. Sayfa MEB Yayınları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

Görseli inceleyiniz. Neler gördüğünüzü söyleyiniz.
Cevap: Görselde dağ, ağaçlar, evler, akan su, taşlar vardır.


Görselde gördüğünüz varlıklar hangi haldedir? Söyleyiniz.
Cevap: Kayalıklar, ağaçlar, dağ evler katı haldedir. Sis, gaz haldedir. Akan su ise sıvı haldedir.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

Yandaki görselde hangi maddeler katı, hangi maddeler sıvı ve hangi maddeler gaz hâldedir?
Cevap: Pasta, bardaklar, balonlar, vazo katı haldedir. Bardağın içindeki meyve suyu sıvı haldedir. Balonların içindeki hava ise gaz haldedir.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93-94-95-96-97. Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

Her bir poşet farklı hâlde madde içermektedir. Poşetlerin içindeki maddelerin özelliklerini noktalı yerlere yazalım.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları


Poşetlerin içinde yer alan maddeler nasıl görünüyor özellikleri nelerdir?
Cevap: Katı halde olan poşette belli bir şekli vardır. Sıvı halde olan ise poşetin şeklini almıştır. Gazın belli bir şekli olmadığı için konulduğu kabın şeklini almıştır.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

Neler Öğrendik

Su, doğada hangi hâllerde bulunur? Yukarıdaki noktalı yerlere suyun bulunduğu hâli yazalım.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

A. Aşağıdaki noktalı yerlere katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunan dörder madde adı yazınız.
Cevap:

Katı madde: Kapı, bardak, buz, elma
Sıvı madde: Su, meyve suyu, ayran, yağ
Gaz madde: Su buharı, helyum, oksijen,

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65-67-70. Cevapları TUNA Yayıncılık

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D‘’ yanlış olanların başına ‘’Y‘’ yazınız.
Cevap:

(Y) 1. Suyun katı hâli, su buharıdır.
(Y) 2. Madde doğada iki hâlde bulunur.
(D) 3. Bacadan çıkan duman gazdır.
(D) 4. Suyun gaz hâli su buharıdır.
(D) 5. Sünger katı hâldedir.
(D) 6. Mercimek tanesi katıdır.
(Y) 7. Toz şeker sıvı hâldedir


C. Zeynep, fen bilimleri dersinde suyun hâlleri ile ilgili sunum yaparken yukarıdaki görseli kullanmıştır. Zeynep suyun hangi hâllerini anlatmıştır?
Cevap: Suyun sıvı ve katı halini anlatmıştır.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

D. Resimlerdeki maddeleri katı, sıvı veya gaz olarak tanımlayınız.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları


E. Aşağıdaki maddeleri bulundukları hâller ile eşleştiriniz.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap