Anasayfa Kitap Cevapları
20 Temmuz 2023, 23:46 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131. Cevapları MEB Yayınları

Natural Forces Ünitesi Cevapları

10. Ünite Natural Forces 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Match the verbs with their definitions.
Çeviri: Fiilleri tanımlarıyla eşleştirin.
Cevap:

(4) a to become greater in amount, number or value etc.
(5) b to make something happen
(2) c to damage something badly
(1) d to create something
(3) e to add dirty or harmful substances to land, air, water etc.
(6) f to finish a supply of something


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the news report. Why do we have to save the nature?
Çeviri: Haber raporunu okuyun. Neden doğayı kurtarmak zorundayız?
Cevap: Because nature does not need us, we need nature. Nature is one of our living resources. (Çünkü doğanın bize değil, bizim doğaya ihtiyacımız var. Doğa, yaşam kaynaklarımızdan biridir.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the news report again. Answer the following questions.
Çeviri: Haber raporunu tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Why does the nature die out?
Çeviri: Doğa neden ölüyor?
Cevap: People use resources irresponsibly. (İnsanlar kaynakları sorumsuzca kullanıyor.)


2. How do people destroy the nature?
Çeviri: İnsanlar doğayı nasıl yok eder?
Cevap: They cut down the trees, pollute the environment, etc. (Ağaçları kesiyorlar, çevreyi kirletiyorlar vs.)


3. What happens if people destroy forest?
Çeviri: İnsanlar ormanı yok ederse ne olur?
Cevap: The rate carbon dioxide in the atmosphere will be higher than normal. (Atmosferdeki karbondioksit oranı normalden daha yüksek olacaktır.)


4. What is the result of high carbon dioxide rate?
Çeviri: Yüksek karbondioksit oranının sonucu nedir?
Cevap: Increase in the temperature. (Sıcaklık artışı.)


5. What should people do to save the nature?
Çeviri: İnsanlar doğayı kurtarmak için ne yapmalı?
Cevap: Save resources and use recyclable products. (Kaynakları koruyun ve geri dönüştürülebilir ürünler kullanın.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

L – 6 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

How eco-friendly are you? Tick (✓) the questionnaire.
Çeviri: Ne kadar çevre dostusun? Anketi işaretleyin (✓).

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123. Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

A – 10 Assignment

Visual Dictionary

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit. Complete and display it.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin. Tamamlayın ve gösterin.


S – 10 Self-assessment


How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).

I can understand the main points of TV news about natural forces and disasters. (Doğal olaylar ve afetlerle ilgili televizyon haberlerinin ana hatlarını anlayabilirim.)

I can express predictions about natural forces and disasters. (Doğal güçler ve afetler hakkında öngörülerde bulunabilirim.)

I can understand specific information in texts about natural forces and disasters. (Doğal güçler ve afetlerle ilgili metinlerdeki belirli bilgileri anlayabilirim.)

I can write a paragraph about results of natural forces and disasters. (Doğal olaylar ve afetlerin sonuçları hakkında bir paragraf yazabilirim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

1. Match the words/ phrases with the pictures. (There are two extra words.)
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri resimlerle eşleştirin. (Ekstra iki kelime var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları


2. Put the letters into the correct order and complete the sentences.
Çeviri: Harfleri doğru sıraya koyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. A powerful _hurricane_ (ranhriecu) is approaching to the coast of Florida.

2. Man made _drought_ (gtohdur) is threatening the future of the World.

3. _Tsunami_ (santimu) waves hit the Japan in 2011.

4. A destructive _avelanche_ (vancaleha) destroy some Alpine villages.

5. An active _volcano_ (nacvolo) may erupt at any time.


3. Read the report. Tick (✓) the predictions about the future.
Çeviri: Raporu okuyun. Gelecekle ilgili tahminleri işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları1


4. Read the text. Complete the table.
Çeviri: Metni okuyun. Tabloyu tamamlayın.
Cevap:

Disaster (s) : Erthquake, tsunami.
Country : Japan.
Date : Mrch 11, 2011.
Local time : 2.46 p.m.
Magnitude : six miles.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101-103-104-105-106. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Solve the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı çözün.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2 (2. Aktivite)

Match the questions with their answers. (There is one extra question.)
Çeviri: Onların yanıtları ile soruları eşleştir. (Bir soru daha var.)
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

Listen to the recording and complete the sentences with a word or phrase.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve cümleleri bir kelime veya deyimle tamamlayın.
Cevap:

1. Glaciers are _melting_ because of global warming.
2. Don’t throw plastics away; _recycle_ them.
3. Most of the African countries _suffer_ from food shortage.
4. In my opinion, there will be a water _shortage_ in the future.
5. We should slow down _global warming_ for the next generations.


Activity 4 (4. Aktivite)

Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. We / down / shouldn’t / cut / trees / .
⇒ We shouldn’t cut down trees. (Ağaçları kesmemeliyiz.)


2. when / leave / turn off / You / the lights / should / your room / you / .
⇒ You should turn off the lights when you leave your room. (Odanızdan çıkarken ışıkları kapatmalısınız.)


3. should / We / water / wasting / stop / .
⇒ We should stop wsting water. (Su israfını durdurmalıyız.)


4. do / often / How / you / trees / plant / ?
⇒ How often do you plant tress? (Ne sıklıkla ağaç dikiyorsun?)


5. plastics / throw / Don’t / away / into the nature / .
⇒ Don’t throw away plastics into the nature. (Plastikleri doğaya atmayın.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5.a (5.a Aktivite)

Read the brochure. Write a motto in the brochure.
Çeviri: Broşürü okuyun. Broşüre bir slogan yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları


Activity 5.b (5.b Aktivite)

Fill in the blanks according to the brochure.
Çeviri: Broşüre göre boşlukları doldurunuz.
Cevap:

1. The source of the data is _NASA_ .
2. It is the worst drought of past _nine canturies_ .
3. The drought began in _1998_ .
4. The drought includes _Turkey_ .
5. There is a difference between _natural drought_ and _man-made drought_ .

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.