Anasayfa Kitap Cevapları
13 Mart 2024, 20:59 - Aysel Alpay Yazdı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137-138-139-140-141. Cevapları TUNA Yayıncılık

5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. ÜNİTE: Çevremizdeki Işık ve Sesler: 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137-138-139-140-141. Cevapları TUNA Yayıncılık


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları TUNA Yayıncılık

A Aşağıda görselleri verilen varlıkları “doğal ışık kaynağı”, “yapay ışık kaynağı” ve “ışık kaynağı olmayanlar” olarak gruplandırınız. Bunun için varlıkların isimlerini ilgili başlıkların altına yazınız.

Doğal Işık Kaynağı Olanlar: Ateş Böceği, Ay, Yıldızlar.
Yapay Işık Kaynağı Olanlar: Meşale, araba farı, spot lambaları, ampul.
Işık Kaynağı Olmayanlar: Ayna ve ağaçlar.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları TUNA Yayıncılık

B Ayşe, ders çalışırken elektrikler kesildi, bir an etrafındaki hiçbir şeyi göremediğini fark etti. Ayşe’nin annesi, hemen cep telefonunun fenerini açtı ve böylece etraf aydınlandı. Ayşe ödevini tamamlayabildi. Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlarınkine “Y” yazınız.

(D)1.Cep telefonu yapay ışık kaynağıdır.
(D)2. Güneş doğal ışık kaynağıdır.
(Y)3. Ayşe, kitabını cep telefonunun ışığında lambaya göre daha rahat okuyabilmektedir.
(D)4. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışık gereklidir.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158-159-163-164-165-166. Cevapları TUNA Yayıncılık

C Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” okları takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır? İlgili çıkışı işaretleyiniz.
Cevap:
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları TUNA Yayıncılık


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ç Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1.Yukarıdaki ışık kaynaklarıyla ilgili olarak;

I. Hepsi doğal ışık kaynağıdır,
II. Yıldızlar ve Güneş doğal ışık kaynağıdır,
III. Meşale ve mum yapay ışık kaynağıdır ifadelerinden hangisi /hangileri doğrudur?
Cevap: B
A) Yalnız III
B) II ve III
C) I, II ve III


2. Zübeyde, Halime ve Mustafa tiyatroya gidiyor. Zübeyde A sırasının 3. koltuğuna, Halime, B sırasının 3. koltuğuna, Mustafa ise C sırasının 3. koltuğuna oturuyor. Buna göre, Zübeyde, Halime ve Mustafa’nın sahnedeki sesleri duyma şiddetleri arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A

A) Zübeyde > Halime > Mustafa
B) Halime > Zübeyde > Mustafa
C) Mustafa = Halime = Zübeyde


3. Aşağıda bazı ses kaynakları numaralanarak verilmiştir. Verilenlerden hangileri doğal ses kaynağıdır?
Cevap: C

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları TUNA Yayıncılık

4. Elif, aynı radyonun sesini aşağıda gösterildiği gibi 1, 2 ve 3. durumlarda dinliyor. Buna göre Elif’in 1, 2 ve 3. durumlarda duyduğu sesin şiddetleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları TUNA Yayıncılık


5. Aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuklara ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazılacaktır.

()İnsan kulağı her sesi duyabilir.
()Sesin şiddeti azaldıkça duyulması kolaylaşır.
()Ses kaynağından uzaklaşıldıkça sesin duyulması zorlaşır.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157-158. Cevapları MEB Yayınları

Buna göre kutucuklara sıra ile hangi harfler yazılmalıdır?
Cevap: B
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları TUNA Yayıncılık


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları TUNA Yayıncılık

6. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı sesin şiddeti, işitme duyusunun zarar görmesine neden olabilir?
Cevap: C

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları TUNA Yayıncılık


7.Yukarıda görselleri verilen varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: A

A) Gitar, bağlama ve keman birer ses kaynağıdır.
B) Bağlama doğal ses kaynağıdır.
C) Keman doğal ses kaynağıdır.


8. Öğretmen: Havada uçan kuşun kanat sesini neden duyamayız? Yukarıda öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur?
Cevap: B
A) Ahmet: Kulağımıza gelen kanat sesi şiddetli olduğu için duyamayız.
B) Ali: Kuş uzakta olduğu için duyulan sesin şiddeti azalmıştır.
C) Ayşe: İnsan kulağı her sesi duyabilir.


9. Yapılan bir deneyde üç öğrenci, bir ses kaynağının etrafına ikişer metre arayla yanda verilen görseldeki gibi diziliyor. Buna göre deneyle ilgili olarak;

I. Ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.
II. Tüm öğrencilerin duyduğu ses şiddeti eşittir.
III. Ses kaynağına yaklaşıldıkça duyulan sesin şiddeti artar.
çıkarımlarından hangisi / hangileri yapılabilir?
Cevap: C
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap